Elförsäljings serviceavgifter för hushåll

Faktura och dokument avgiftermoms 24 %
Extra faktura på kundens begäran, avviker från normal faktureringsperiod9,30
Avgift för dokument (intyg mm.)9,30
Avgift för dokument, som timarbete (€/h)65,10
Energirådgivningmoms 24 %
Besök från energirådgivare i Åbo-regionen49,60

Övriga tjänster, som inte nämns på prislistan: enligt överenskommelse.

Betalningspåminnelser och andra betalningskrav sköter Ropo Capital på uppdrag av Åbo Energi. En påminnelseavgift enligt inkassolagen tas ut för att skicka en betalningspåminnelse. Kostnader för andra åtgärder faktureras av Ropo Capital i enlighet med gällande prislista.

Avgifterna för avstängningsbesök, avstängning och återkoppling bestäms enligt det lokala nätbolagets serviceprislista.

Priserna gäller tills vidare.