Energiansäästövinkkejä joka kotiin

Kotona käyttämästäsi energiasta kuluu lämmitykseen noin puolet, veden lämmitykseen noin 20 % ja loppu jakaantuu kodin muiden sähkölaitteiden kesken.

Suu­rin osa ko­ti­ta­lous­säh­kös­tä ku­luu yleen­sä kyl­mä­lait­tei­siin se­kä va­lais­tuk­seen ja viih­de­lait­tei­siin. Myös sau­na ja pe­su­ti­lan lat­tia­läm­mi­tys nos­taa ku­lu­tus­ta­si.

Hae täs­tä hel­pot energiansäästövin­kit ko­ti­si energiankäy­tön vä­hen­tä­mi­sek­si.