Kaukojäähdytyshinnasto

Kaukojäähdytyksen asiakkaanamme maksat käyttämästäsi jäähdytysenergiasta energiamaksun ja tilaamastasi sopimusvesivirrasta tehomaksun. Ne perustuvat alla olevaan tariffiin eli hinnoitteluun.

pieni tyttö on pöydässä tuulettimen vieressä

Energiamaksu (€/MWh)

Kaukojäähdytysverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat käyttämästään jäähdytyksestä energiamaksun.

1.2.2023 alkaen energiahinta on 59,90 €/MWh. Maksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Energiamaksun suuruus määräytyy käytetyn jäähdytysenergiamäärän mukaan. Kaukojäähdytyksen energiahinnassa huomioidaan 50 % yhteistuotanto- ja kausialennus 1.10.-30.4. välisenä aikana.

Asiakaskiinteistöt, jotka hankkivat Turku Energiasta kaukojäähdytyksen ja kaukolämmityksen, saavat 1.5–30.9. kaukolämmön energiahinnasta 50 %:n yhteistuotanto- ja kausialennuksen jäähdytysenergiamäärää vastaavalta osalta kuukausittain jälkikäteen.

Tehomaksu (€/vuosi)

Tehomaksu riippuu sopimusvesivirrasta V (m3/h) seuraavasti:

Vesivirta V (m3/h)Tehomaksu (€/vuosi)
0…25,0n x 0,27195 x (1000 + V x 1450)
yli 25,0n x 0,27195 x (12000 + V x 1000)

n = tarkistuskauden alussa tiedossa oleva Tilastokeskuksen laskeman rakennuskustannusindeksin (RKI) 2015=100 suhde lähtötasoon. 1.8.2023 alkaen n=1,20.

Maksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tehomaksu tarkistetaan puolivuosittain 1.2. ja 1.8. alkavien laskutuskausien mukaan.

Sopimusvesivirta määritetään asiakaskiinteistöjen tehontarpeen perusteella. Sopimusvesivirran arvona käytetään suurinta yhden tunnin aikana tarvittavaa vesivirtaa. Vesivirtamäärittelyissä käytetään kulloinkin tarkasteluhetkellä vallitsevia Energiateollisuus ry:n suositusten mukaisia yleisiä ohjeita ja laskentakaavoja.