Uusiutuvat energialähteet

Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvia ja päästöttömiä energialähteitä tuotannossamme ja hankinnassamme. Turku Energia on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään tämän vuosikymmenen lopulla, mutta tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan etuajassa.

Tuulivoima – ekologista, edullista ja kotimaista

 • Tuulivoimalat muuntavat pyörivien lapojensa välityksellä tuulen liike-energian sähköksi.
 • Tuulesta kerätty energia on täysin päästötöntä.
 • Tuulisähkön käyttö pienentää hiilijalanjälkeäsi 5 % vuodessa.
 • Tuulivoima tuo Suomeen miljoonaluokan investointeja.
 • Tuulivoima on kuulunut Turku Energian myymien sähkösopimusten energialähteisiin jo yli 20 vuoden ajan. Tavoitteenamme on lisätä huomattavasti tuulisähkön hankintaa.

Vesivoima – puhdasta ja tärkeää säätösähköä

 • Vesivoimalat muuntavat virtaavan veden liike-energian sähköksi.
 • Vesivoima on tärkein uusiutuvan sähkön tuotantomuoto Suomessa.
 • Vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää nopeasti energiantarpeen muutosten mukaan. Tämän takia vesivoimaa pidetään parhaana ja edullisimpana säätövoimana.
 • Vesivoima on ympäristölle puhdas energiantuotantomuoto, josta ei aiheudu päästöjä tai jätteitä ilmaan, veteen tai maaperään.
 • Vesivoimalla tuotettu energia on merkittävässä osassa Turku Energian myymissä kuluttajasähkösopimuksissa. Pyrimme lisäämään vesivoimalla tuotetun energian hankintaa entisestään.

Aurinkoenergia – ehtymätöntä energiaa taivaalta

 • Aurinkopaneelit muuntavat auringonsäteilyn tuoman energian käyttökelpoiseksi sähköksi valosähköisen ilmiön avulla.
 • Aurinkovoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on toistaiseksi alle prosentin luokkaa, mutta tuotantopotentiaaliltamme olemme Keski-Euroopan maiden veroinen. Aurinkoenergian hyödyntäminen tulee Suomessa lisääntymään tulevaisuudessa.
 • 100 kWp:n aurinkovoimala vähentää hiilidioksidipäästöjä 12 tonnia vuodessa. Se vastaa noin 36 henkilön edestakaista lentomatkaa Helsingistä Lontooseen.
 • Turku Energialla on aurinkovoimaloita sekä omaan että asiakkaidensa käyttöön. Myymme aurinkopaneeleja niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaille.

Bioenergia – vihreää energiaa sivuvirroista

 • Bioenergia tarkoittaa energiaa, joka syntyy esimerkiksi polttamalla biopolttoaineita eli biomassaa. Biopolttoaineita ovat mm. saha- ja metsäteollisuuden sivutuotteet eli sahanpuru, puunkuoret ja puuhake sekä jätepuu, pahvi ja pelletit.
 • Bioenergia on merkittävin uusiutuvan lämpöenergian lähde Suomessa. Biosähköä syntyy laitoksissa, joissa tuotetaan samanaikaisesti lämpöä.
 • Bioenergia luokitellaan hiilidioksidineutraaliksi. Biomassan poltossa vapautuu hiiltä, mutta se sitoutuu lopulta takaisin uuteen kasvavaan biomassaan.
 • Bioenergia on olennaisessa osassa Turku Energian kaukolämmön tuotannossa. Sillä pystytään korvaamaan esimerkiksi kivihiilen käyttöä, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.
 • Bioenergia tulee pääasiassa metsäteollisuuden sivuvirroista, joten puita ei kaadeta Turku Energian lämmön ja sähkön tuottamiseksi.

Geoterminen energia – lämpöä maan uumenista

 • Geoterminen lämpö on maan kuoreen varastoitunutta ikivanhaa lämpöä. Sitä syntyy myös lisää maan sisuksissa alkuaineiden luonnollisen puoliintumisen seurauksena.
 • Geoterminen lämpö on eri asia on kuin maalämpö.
 • Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat kilometrien syvyyteen. Toisesta reiästä syötetään vettä kovalla paineella maan alle. Kun vesi on kuumentunut maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös.
 • Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä, eikä kaatopaikalle tuhkakasoja.
 • Geotermisiä laitoksia on käytössä useissa maissa.

Hukkalämpö hyödyksi,
ei harakoille

 • Teollisessa tuotannossa syntyy usein hukkalämpöä erilaisten prosessien sivutuotteena. Hukkalämpöä voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uudelleen joko suoraan lämpönä tai lämpöpumpun kanssa.
 • Hukkalämpöä voidaan ottaa talteen esimerkiksi savukaasuista, poistokaasuista ja -höyryistä, jätevedestä ja jäähdytyksen lauhdelämmöstä.
 • Hukkalämmön voi hyödyntää laitoksen omassa tuotantoprosessissa tai sen voi myydä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.
 • Hukkalämmön hyödyntäminen parantaa tuotantolaitoksien energiatehokkuutta sekä vähentää polttoaineiden tarvetta ja päästöjä.
 • Huomattava osuus Turku Energian kaukolämmöstä tuotetaan hukkalämmöllä.
Hiilineutraali Turku sähkön ja lämmön osalta. Piirroskuva.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.