Kaukolämmön tuotantolaitokset

Kaukolämpö tuotetaan pääosin Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Lisäksi Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja hukkalämmöillä tuotettua lämpöä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailtaan noin 5 % koko kaukolämmön tarpeesta.

Huippukuorman aikaan talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten häiriötilanteissa kaukolämpöä tuotetaan näiden lisäksi pelletti- ja öljykäyttöisiä lämpökeskuksilla.

Pussi pellettiä

Luolavuoren pellettilaitos

Luolavuoren laitos on Suomen suurin pelletin pölypolttoa hyödyntävä kyseisen tekniikan laitos. Uuden lämpökeskuksen polttoaineena käytetään kotimaista puupellettiä.

Laitoksella tuotetaan kaukolämpöverkon vara- ja huippuenergiaa 20–50 GWh:ta vuodessa riippuen talven ulkolämpötiloista. Turku Energia käyttää omia vara- ja huipputeholaitoksiaan huippukuorman aikana talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten vikatilanteissa vuodessa noin 100 gigawattitunnin verran. Laitos on Turku Energian omistama.

Naantalin voimalaitos

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistama Naantalin voimalaitos tuottaa Turku Energian myymän kaukolämmön perustuotannon sekä sähköä.

Vuonna 2017 Naantaliin valmistuneen monipolttoainevoimalaitoksen myötä kivihiilen käyttö Turku Energian energiantuotannossa vähenee selvästi ja korvautuu bioenergialla. Tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Valtaosa biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, hankitaan lähialueelta sekä mahdollisesti merikuljetuksin.

Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Kakolan lämpöpumppulaitos

Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos valmistui 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.

Lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä – puhdistetusta jätevedestä. Se kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa lisäksi kaukojäähdytystä.

Lämpöpumppulaitos koostuu jätevedenpuhdistamon yhteyteen louhitusta luolasta, 15 000 kuutiometrin kylmävesialtaasta, kahdesta lämpöpumpusta putkistoineen ja pumppuineen, sähkötiloista sekä ajotunnelista. Lämpöpumppulaitoksen teho on 42 MW kaukolämpöä ja 29 MW kaukojäähdytystä.

Laitos on Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama.

Orikedon biolämpökeskus

Turku Energian rakennuttama uusiutuvia puupolttoaineita käyttävä biolämpökeskus valmistui vuonna 2001. Se kuuluu edelleen Suomen suurimpiin biolämpökeskuksiin tuottaen noin kuudesosan Turussa käytettävästä kaukolämmöstä.

Lämpökeskuksessa tuotettu lämpö korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöenergiaa, mikä vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä tuntuvasti.

Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään pääosin kuusivaltaisten metsäalueiden hakkuutähteitä sekä sahateollisuudessa ja metsänhoidossa syntyviä sivutuotteita. Polttoaine on lähtöisin lähialueen metsistä.

Puu poltetaan kuplivassa leijukerroskattilassa hiekkapedin päällä. Kattilan seinäputkissa kiertää kaukolämpövesi, joka lämpenee palamisen ansiosta. Kattilan teho on täydellä polttoaineen syötöllä 40 MW. Kaukolämpöenergiaa saadaan noin 200 GWh vuodessa.

Laitos on  Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama.

Artukaisten höyrylämpölaitos

Artukaisten höyryntuotantolaitos valmistui vuonna 2018. Laitos toimii biopolttoaineella ja 12 MW kiinteän polttoaineen kattilan lisäksi laitoksessa on nestekaasulla toimiva varakattila, jonka teho on 10 MW. Laitos tuottaa Artukaisten alueella sijaitsevien teollisuusyrityksien käyttöön höyryä ja lämpöä. Uuden höyryntuotantolaitoksen rakennusprosessin yhteydessä alueelle rakennettiin myös uusi höyryverkosto.

Kiinteät öljylämpökeskukset

Turku Energia käyttää huippu- ja varalämmön tuottamiseen lämpökeskuksia, jotka sijaitsevat eri puolilla Turkua ja ympäryskaupunkeja. Lämpökeskuksia operoidaan keskitetysti lämpövalvomosta. Lämpökeskusten polttoaineena on kevyt polttoöljy.

Öljylämpökeskukset ovat Turku Energian omistamia. Myös Kaarinan, Naantalin ja Raision alueiden kaukolämpöverkoissa on kuntien omistamia pienempiä vara- ja huippulämpökeskuksia.

Turku

  • Linnankatu 4 x 40 MW

  • Härkämäki 1 x 40 MW

  • Koroinen 2 x 40 MW

  • Luolavuori 2 x 40 MW

  • TYKS 2 x 40 MW

  • Artukainen 1 x 37 MW

  • Muut lämpökeskukset yhteensä 72 MW (10 kpl)

Raisio

  • Lämpökeskukset yhteensä 67 MW (4 kpl)

Naantali

  • Lämpökeskukset yhteensä 40 MW (3 kpl)

Kaarina

  • Lämpökeskukset yhteensä 40 MW (4 kpl)