Yritysasiakkaiden markkinakatsaus: Sähkömarkkinoiden tilanne ja tulevat hintakehitysnäkymät

3.5.2024

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

Kuluva vuosi alkoi ennätystehtailulla, kun sekä sähkönkulutus että sähkön hinnat olivat poikkeuksellisen pitkän aikaa korkealla tasolla. Sähkönkulutus rikkoi parhaimmillaan 15 000 megawatin rajan ja sähkön vuorokausikeskihinta oli 890 €/MWh perjantaina 5.1.

Koko tammikuu ja hieman helmikuutakin vietettiin selvästi normaalilämpötiloja kylmemmässä säässä. Helmikuun puolessa välissä siirryttiin Pohjolassa selkeästi lämpimämpään säänkuvaan, mikä alkoi vauhdittaa erityisesti tukkumarkkinoilla laskevaa hintatrendiä.

Sähkömarkkinan tilanne

Tammikuun spot-hinnat toteutuivat kuukausitasolla kovan ensimmäisen viikon ansiosta selkeästi muita kuukausia korkeammalla tasolla. Helmikuun puolenvälin jälkeen palattiin jälleen maltillisemmalle n.50-60 €/MWh -hintatasolle, missä spot-hinnat ovatkin liikkuneet koko loppukevään.

Maltillista keväthintaa on selittänyt erityisesti polttoaineiden maltilliset ja alavireiset hintaliikkeet, jotka johtuivat matalasta kysynnästä: muualla Euroopassa on ollut poikkeuksellisen lämmin sää, eikä esimerkiksi Saksassa ole tarvittu maakaasua ja hiiltä samoissa määrin kuin normaalina talvena. Merkittävimmät spotin päivänsisäiset hintaliikkeet on nähty käytännössä tuulivoiman tuotannon muutoksissa, kun maksimituotannosta ollaan tultu tyyneen säähän nopeastikin.

Edes maaliskuussa alkanut Olkiluodon kolmosyksikön vuosihuolto ei ole nostanut hintoja pahimpien pelkospekulaatioiden tasolle, vaan muuta tuotantoa on riittänyt hyvin paikkaamaan suurimman sähköntuotantoyksikön tuotannon. Huoltoseisakkia on pidennetty useaan kertaan, vaikka siihen jo lähtökohtaisestikin varattiin poikkeuksellisen paljon aikaa, koska kyseessä oli laitoksen ensimmäinen vuosihuolto. Tällä hetkellä onkin tilanne, että Suomessa on kaksi ydinvoimayksikköä pois käytöstä, mutta silti sähkön hinnat eivät kohoa hurjasti ylöspäin, vaan tilanne pystytään hallitsemaan pienentyneen sähkönkulutuksen ja muun tuotannon avulla. Olkiluodon huolto ei ole näkynyt myöskään tukkumarkkinoilla normaalia korkeampina hintoina, vaan markkina on osannut ennakoida huoltojen vaikutuksen hintoihin oikein.

Tulevat hinnat tukkumarkkinoilla

Kiinteähintaisten sähkösopimuksien pohjana käytettävien futuurituotteiden osalta markkina hinnoittelee tulevaa talvea keskiarvoisesti 60-70 €/MWh keskihinnan väliin. Tulevien vuosien keskihinnat sen sijaan pyörivät 50-60 €/MWh -luokassa.

Kevään aikana suurimmat ajurit tukkumarkkinan hintaliikkeelle olivat säänkuvan muutokset sekä polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat. Se on heijastunut suoraan matalampina polttoaineiden hintoina ja sitä kautta myös laskevina hintoina sähkön tukkumarkkinahinnoissa. 

Muutos tähän tuli vasta huhtikuun lopussa, kun Iranin ja Israelin väliset iskut uhkasivat kivihiilen ja nesteytetyn maakaasun merirahtireittejä. Se nostatti erityisesti Saksan tukkumarkkinahintaa, mistä se heijastui myös pohjoismaisiin sähkön hintoihin. Erityisesti ensi vuoden hinnoissa (Q1-25 ja YR-25) tuo hinnannousu näkyi kaikista voimakkaimmin. Tilanteen hieman rauhoituttua myös hinnat ovat lähteneet taas laskusuuntaan pohjoismaisen sulamis- ja tulvakauden tukemana.

Onkin todennäköistä, että toukokuussa tullaan näkemään poikkeuksellisen alhaisia hintatasoja Norjan, Ruotsin ja Lapin merkittävän vesivoimatuotannon takia. Oman osuutensa alhaiseen hintatasoon antaa myös Saksassa merkittävässä asemassa oleva aurinkotuotanto, jonka hintavaikutus keskipäivällä heijastuu myös meille Suomeen asti.