Viisi tapaa pienentää yrityksen energiakustannuksia

henkilö painaa painiketta valkoisella seinällä
19.10.2022

Energiakustannukset ja -tehokkuustoimet ovat yksi keskustelluimmista aiheista tällä hetkellä. Turku Energia vastuullisena toimijana haluaa omalta osaltaan olla mukana energiatehokkuuden parantamisessa sekä auttaa yrityksiä energiakustannusten pienentämisessä.

Monissa yrityksissä energiankäytön kustannukset ovat merkittävä osa yrityksen kokonaiskustannuksia. Tehostamalla energiankäyttöä yritys voi saavuttaa merkittävät säästöt ja parantaa kannattavuuttaan. Kaikkien energiamuotojen kustannukset ovat nousseet huomattavasti viimeisten kuukausien aikana eikä tulevasta hintatasosta ole varmuutta. Tästä syystä energiatehokkuuden parantamien kannattaa aloittaa viimeistään nyt.

1. Energiakatselmus on kustannustehokas työkalu yrityksen energiatehokkuuden parantamisessa

Katselmuksessa käydään läpi muun muassa rakennuksen energiankulutus, LVIS-järjestelmien kunto ja energiatehokkuus sekä prosessien energiankäyttö. Katselmuksesta tehdään raportti, jossa esitetään energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet sekä niiden taloudellinen kannattavuus. Keskimääräiset energiakatselmuksissa havaitut säästömahdollisuudet ovat sähkön ja lämmön osalta noin 10 %, ja osa säästötoimista voidaan tehdä jopa ilman investointikustannuksia tekemällä muutoksia nykyisten laitteiden säätöihin tai muuttamalla toimintatapoja. Turku Energia tarjoaa yrityksille ja liikekiinteistöille Motivan mallin mukaisia energiakatselmuksia, joihin mikro- ja pk-yritysten on mahdollista hakea katselmustukea, jonka suuruus on noin 40-50 % katselmuksen hinnasta.

2. Rakennusautomaatiolla voidaan saavuttaa merkittävät säästöt rakennuksen energiankäytössä

Rakennusautomaatiolla voidaan seurata ja ohjata muun muassa rakennuksen lämpötiloja, valaistusta sekä ilmanvaihtoa. Automaation lisääminen ei aina tarkoita koko rakennuksen automaatiojärjestelmän uusimista, vaan se voidaan tehdä kustannustehokkaasti esimerkiksi etäluettavilla mittareilla ja älykkäillä lämpötilasäätimillä, joilla voidaan saavuttaa jopa 10-20 % säästöt rakennuksen lämmitysenergian kustannuksista. Turku Energia tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja neuvoo mielellään lisää asiasta.

3. Energiankulutuksen aktiivinen seuranta ja kulutustietojen hyödyntäminen

Sähkön ja kaukolämmön yksityiskohtaiset kulutustiedot ovat etäluettavien mittarien ansiosta saatavilla energiayhtiöiden verkkopalveluista. Turku Energian sähkö- ja kaukolämpöasiakkaat voivat seurata kulutustaan EnergiaOnline-palvelusta, ja sitä kautta todentaa erilaisten säästötoimenpiteiden vaikutusta energiankulutukseen. Lisäksi Turku Energia tarjoaa asiakkailleen EnerKey - energianhallinnan ja vastuullisuusraportoinnin palvelua, jonka avulla yritys voi tarkemmin tunnistaa kehitystoimenpiteitään kustannusten ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

4. Uudet energiatuotantomuodot ja ratkaisut saattavat tuoda merkittävät säästöt energiaa paljon kuluttaville yrityksille

Turku Energialta saa paljon muutakin kuin sähköä ja lämpöä, kuten aurinkopaneelit yrityksen katolle. Turku Energian toimittamat aurinkopaneelit valmistetaan Suomessa ja käytettävät asennuskomponentit on suunniteltu Suomen olosuhteisiin. Aurinkovoimalan tuotannon avulla yritys kykenee säästämään muun muassa ostoenergian, sähkönsiirron ja sähköveron kustannuksissa. Samalla yrityksen CO2-päästöt vähenevät. Esimerkiksi 52 kWp:n voimalan avulla pystyy vähentämään CO2-päästöjä noin 5,8 tonnia vuodessa.

Myös prosesseissa syntyvää lämpöä on mahdollista sopivissa olosuhteissa siirtää kaukolämpöverkkoon sen sijaan, että se hukattaisiin ympäristöön. Koska laitteistojen oikea toiminta on energiatehokkuuden kannalta yksi merkittävimmistä asioista, Turku Energia tarjoaa kaukolämpöasiakkailleen myös kaukolämpölaitteiden tarkastuspalvelua ja tarvittaessa laitteiston uusimisen avaimet käteen -palveluna.

5. Kulutusjoustolla voit valjastaa yrityksesi sähkölaitteistot ansaintakeinoksi

Yritykset, joilla on paljon sähköä kuluttavia laitteistoja ovat potentiaalisia osallistumaan kulutusjoustoon. Kulutusjoustossa asiakkaan laitteistojen sähkönkäyttöä voidaan säätää automaattisesti tai keskeyttää laitteiston käyttö lyhyeksi ajaksi. Tästä valmiudesta ja toteutetusta säädöstä maksetaan korvaus. Turku Energialta saa kartoituksen sekä ratkaisut kulutusjoustoon liittymisestä.

Tutustu Turku Energian tarjoamiin ratkaisuihin

Kannustamme ottamaan rohkeasti yhteyttä yritysmyynnin tiimiimme:

- Lupaamme tuoda lisäarvoa asiakkaamme liiketoimintaan ja tarjota kokonaisvaltaisen energiaratkaisun, joka pitää sisällään esimerkiksi lämmön ja sähkön lisäksi aurinkopaneelit, energiakatselmukset, energiakäytön hallinnan ja etäseurantapalvelut, sähköautojen latauspisteet sekä kaukolämpölaitteistojen tarkastus- ja uusimispalvelun.

- Paikallisena toimijana meidän on helppo tulla paikalle keskustelemaan ja pohtimaan erilaisia ratkaisuja. Meillä on laaja joukko ammattilaisia tiimissämme, jotka tuntevat niin yritysvastuuasiat kuin erilaiset tekniset ratkaisut.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.