Viileää ja ekologista

nuori poika pitelee palaa vesimelonia käsissään
23.5.2018

Kaukojäähdytys on ekologinen ja energiatehokas tapa tuottaa jäähdytystä liiketiloihin, toimistoihin ja asuntoihin. Jäähdytys lisää asumismukavuutta ja huoltovarmuutta. Maaliskuusta alkaen kaukojäähdytys on ollut entistä edullisempaa uusien tuotantoratkaisujen ansiosta.

Kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan keskitetysti tuotettua jäähdytystä, joka jaellaan kaukojäähdytysverkoston kautta. Sillä viilennetään asuin-, liike- ja tuotantotiloja. Keskitetyssä tuotannossa syntyy suuria määriä kaukojäähdytystä kustannustehokkaasti, tiivistää Turku Energian lämpöpalvelupäällikkö Jari Kairama.

Turku Energia on tarjonnut ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa kaukolämmön rinnalle myös jäähdytystä. Palvelu alkoi vuonna 2000, joten kaukojäähdytys täyttää nyt 18 vuotta.

Koska ihmiset arvostavat sekä tasaisen lämmintä että varsinkin kesällä mukavan viileää työskentely- ja asumislämpötilaa, kaukojäähdytyksen suosio kasvaa voimakkaasti. Asiakkaita on jo yli sata.

Turku Energia toimittaa kaukojäähdytystä Turussa satamasta Skanssin kauppakeskukseen saakka. Jäähdytys sopii niin toimistoihin, kauppakeskuksiin, julkisiin rakennuksiin, konesaleihin kuin uusiin ja vanhoihin asuinrakennuksiinkin.

Edullinen kausihinnoittelu

Kaukojäähdytyksen hintakilpailukyky on parantunut entisestään, kun Turku Energiassa on otettu käyttöön uusia tuotantoratkaisuja. Jari kertoo, että verollisen kaukojäähdytyksen hinta on maaliskuusta alkaen ollut talvella 3,414 senttiä kilowattitunnilta ja kesällä 6,826 senttiä kilowattitunnilta.

– Kaukojäähdytyksen hinnoittelu perustuu lämmön ja jäähdytysenergian yhteistuotantoon, joten voimme tarjota kilpailukykyisiä kausihintoja. Esimerkiksi talvihinta on vain 50 prosenttia tariffinmukaisesta hinnasta, Jari kertoo.

Kesällä eli toukokuun alusta syyskuun loppuun kaukolämpökiinteistöt saavat energiahinnasta 50 prosentin yhteistuotantoalennuksen tariffinmukaisesta hinnasta, jos niihin tulee sekä kaukolämpö että kaukojäähdytys Turku Energiasta. Alennus otetaan huomioon kaukolämmön hinnassa kuukausittain enintään käytettyä jäähdytysenergiamäärää vastaavalta osalta.

Hukkalämpö talteen

Kaukojäähdytys tuotetaan pääosin Kakolan jätevedenpuhdistamolla Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n lämpöpumppulaitoksella. Prosessissa puhdistetussa jätevedessä oleva hukkalämpö otetaan talteen ja siirretään kaukolämpöverkostoon. Vastaavasti jäähtyneellä ja puhdistetulla jätevedellä viilennetään kaukojäähdytysverkostossa kiertävää vettä. Kaukojäähdytysverkkoon lähtevän veden lämpötila on +7 °C ja paluuveden +17 °C. Tarvittaessa esimerkiksi kesähelteillä voidaan jäähdytysenergiaa tuottaa myös varatuotantolaitoksissa.

– Kaukolämpöverkosto ja kaukojäähdytysverkosto ovat erilliset verkostot, mutta ne kulkevat pääsääntöisesti rinnakkain kaupungin ruutukaava-alueella.

Ei kunnossapitokustannuksia

Jari kertoo, että Turku Energia alkoi kehittää kaukojäähdytyspalvelua asiakkaiden toivomuksesta. Tilojen viilentämisestä hyötyvät niin ihmiset kuin rakennuksetkin.

– Jos rakennuksessa on kaukojäähdytys, vältetään jäähdytyskoneiden aiheuttamat ilma- ja runkoäänet sekä tärinä. Samalla myös jäähdytyskoneille varatut tilat vapautuvat muuhun käyttöön. Kun jäähdytys tulee putkea pitkin suoraan kohteeseen, ei julkisivulle tarvitse tehdä näkyviä lauhdutusyksikköjä. Kaukojäähdytystekniikka ei myöskään kaipaa taloyhtiöissä huoltoa ja kunnossapitoa, mikä lisää sen kustannustehokasta käyttöä.

— Uudisrakennuksiin kaukojäähdytyksen tuominen on vaivatonta, kun se voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vanhoihin taloyhtiöihin jäähdytys saadaan tehtyä kätevästi esimerkiksi putkiremontin yhteydessä, Jari listaa.

Kaukojäähdytyksen tarvitsema tekniikka on taloissa lähes näkymätöntä ja äänetöntä.

Ekologista lähienergiaa

Kaukojäähdytyksen tuotannossa tarvittava sähkö tehdään Kakolan lämpöpumppulaitoksella. Pumppujen käyttämä sähkö on uusiutuvaa energiaa. Myös varatuotantolaitokset hyödyntävät toiminnassa lauhdelämpöä. Jari luonnehtii kaukojäähdytystä lähijäähdytykseksi sen ekologisuuden takia.

Turku Energian kaukojäähdytys on todellinen esimerkki toimivasta kiertotaloudesta. Se on ympäristöystävällisin ja taloudellisin tapa viilentää kiinteistöjä.

– Kaukojäähdytys tarkoittaa energian kulutuksessa merkittävää säästöä, koska kiinteistön ylimääräinen lämpöenergia siirtyy kaukolämpöverkostoon käytettäväksi esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä, Jari toteaa. ●

Lue lisää kaukojäähdytyksestä

Näin liityt kaukojäähdytykseen:

❯ Turku Energia selvittää pyynnöstä kiinteistön liittymismahdollisuuden ja tekee tarjouksen.
❯ Kiinteistö teettää alan ammattilaisella lvi-suunnitelmat, jotka toimitetaan Turku Energiaan asemapiirroksen ja rakennuksen pohjapiirroksen kanssa.
❯ Turku Energia laatii jäähdytyssopimuksen.
❯ Asiakas valitsee urakoitsijan ja kertoo Turku Energialle toivomansa liittymisajankohdan.
❯ Ennen toimituksen aloitusta on kaukojäähdytyslaitteiden käyttöönottotarkastus, jonka jälkeen ovat lopputarkastus sekä kaukojäähdytyslaitteiden käytön opastus.