Vihreämpää höyryä yrityksille

ilmakuva tehtaasta ja sitä ympäröivistä puita
22.8.2018

Artukaisten höyryntuotantolaitos vihitään käyttöön syksyllä. Laitos käyttää polttoaineena metsähaketta ja vähentää näin merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä.

Turku Energia on rakentanut Turun Artukaisiin uuden höyryntuotantolaitoksen. Lähes 10 miljoonaa euroa maksava laitos on merkittävä ympäristöinvestointi.

Artukaisten höyryntuotantolaitos tuottaa ensisijaisesti höyryä ja lämpöä alueella sijaitseville yrityksille. Hankkeessa on mukana viisi alueen teollisuusyritystä: Bayer Oy, Oy Lunden Ab Jalostaja, PCAS Finland Oy, Suomen Nestlé Oy ja Eckes-Granini Finland Oy, jotka ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen toimitussopimukseen Turku Energian kanssa. Laitos kattaa koko alueen höyryn tarpeen. Lisäksi se tuottaa kaukolämpöä kaukolämpöverkkoon.

Aiemmin kaikki tuottamamme höyry tehtiin öljyllä. Vanha laitos kulutti vuodessa noin 3 270 000 kiloa öljyä, mutta nyt se korvautuu kokonaan puupohjaisilla polttoaineilla. Lämmön ja höyryn tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä noin 20 000 tonnia vuodessa, kertoo Turku Energian projektipäällikkö Jari Lahtinen.

Biopolttoaineita läheltä

Laitoksen koekäyttö ja lämmöntuotanto käynnistyi keväällä. Koekäytön aikana laitoksen palamisprosessia hienosäädettiin. Kesän aikana maahan kaivettiin kilometrin verran höyryputkia ja höyryntuotanto saadaan käyntiin syksyllä. Alueen höyryverkko uusitaan kokonaisuudessaan. Höyryputkiston eristyksenä käytetään tyhjötekniikkaa, jolla häviöt saadaan minimoitua.

Laitos käyttää polttoaineena erimuotoista metsähaketta: rankahaketta, sahanpurua, metsätähdehaketta eli latvustoa sekä kuorta. Puupolttoaine tulee korkeintaan 150 kilometrin säteeltä ja sen toimittaa Westas Oy.

- Laitoksessa on käytössä kupliva leijupetikattila. Kattilassa hiekkaa leijutetaan ilma- virrassa yhdessä polttoaineen kanssa ja lämmitetään 650-900 asteeseen, mikä mahdollistaa myös kostean puun polttamisen. Hiekka parantaa palamisprosessia, Jari kertoo.

Laitos tarvitsee toimiakseen siis puupolttoaineita, hiekkaa, nestekaasua ja vettä. Vesi pehmennetään, jotta siitä saadaan putkistoon kattilakiveä muodostavat suolat pois.

Laitoksen piippuun on asennettu sähkösuodatin, joka estää savukaasujen hiukkasten pääsyn ilmaan.

- Myös palamisjätteenä syntyvä tuhka menee hyötykäyttöön. Lentotuhkaa käytetään metsälannoitteena ja pohjatuhkaa maanrakentamiseen. Olemme varmistaneet testauksilla, että tuhka kelpaa jatkokäyttöön.

Käyttövarmuus paranee

Uusi laitos lisää huomattavasti käyttövarmuutta, sillä siellä on 12 MW:n kiinteän polttoaineen kattilan lisäksi varakattila, jonka teho on 10 MW. Se toimii nestekaasulla. Laitoksen höyryjärjestelmään voidaan myös kytkeä tarvittaessa liikuteltava höyryntuotantoyksikkö.

- Turku Energian toimitusvarmuus oli jo vanhankin laitoksen kanssa huippuluokkaa, mutta uuden laitoksen kanssa se on vielä parempi, Jari toteaa.

Laitoksessa on oma dieselkäyttöinen sähkögeneraattori. Toiminta voisi siis jatkua, vaikka sähköt katkeaisivat.

Vanha laitos jää vielä varakäyttöön muutamaksi kuukaudeksi. Sen jälkeen vanhan laitoksen höyrykattilat poistetaan käytöstä ja laitokselle jää kuumavesikattila, joka toimii jatkossakin kaukolämmön huippu- ja varakattilana.

Mukana päästötalkoissa

Bayer Oy:n tuotantoyksikön johtaja Peter Essen toteaa, että Turku Energian kanssa oli luonnollista jatkaa yhteistyötä, sillä takana oli jo pitkä yhteinen taival.

- Toimitusvarmuus ja turvallisuus painoivat vaakakupissa hyvin paljon. Vanha laitos ja verkosto olivat jo aikansa eläneitä ja ilmassa oli pelko, että jossain vaiheessa joku paikka voi pettää. Uudessa laitoksessa on parasta mahdollista teknologiaa, joka takaa toimitusvarmuuden vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kaikille yhteistyöyrityksille oli erityisen tärkeää, että laitos käyttää polttoaineena kotimaista uusiutuvaa energiaa.

- Haluamme omalta osaltamme osallistua Turun kaupungin fossiilisten polttoaineiden vähentämishankkeeseen. Energiataloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden on kuljettava käsi kädessä.

Merkittävää on myös, että uusi laitos on taloudellisesti kannattavampi kuin vanha.

- Uusi sopimus takaa meille laadukkaan tuotteen, höyryn ja energian saannin edullisemmin kuin mitä aiemmin. Raskaan polttoöljyn hinta on kovasti heilunut vuosien saatossa, mutta hakkeen hinta tullee pysymään vakaana. Tämä on iso etu kustannusten suunnittelussa.

Yritykset käyttävät höyryä omissa prosesseissaan, kuten autoklaaveissa, pastoreissa ja pesukeskuksissa, reaktorikattiloissa sekä ilmanvaihdon kostutuksessa.