Päälle/pois kytkin.

TSE sulkee vanhimmat voimalaitosyksiköt

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) sulkee 1.7. lopullisesti Naantalin voimalaitoksen vanhimmat kivihiilikäyttöiset yksiköt eli ykkös- ja kakkosyksikön. TSE:n tuotantolaitosten operoinnista vastaa Turku Energia.

Ykkösyksikkö on vielä siihen asti mukana Fingridin tehoreservijärjestelmässä, joka turvaa sähkön toimitusvarmuuden Suomessa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan kysyntää. Voimalaitosyksikkö on ollut käytössä lähes 60 vuotta ja se on tullut teknisesti elinkaarensa päähän.

Kakkosyksikkö on alun perin vuonna 1964 rakennettu lauhdelaitokseksi sähköntuotantoon, mutta on sittemmin saneerattu myös lämpöä tuottavaksi laitokseksi. Naantalin kakkosyksikön käyttötarve on jäänyt vähäiseksi monipolttoainevoimalaitoksen valmistumisen jälkeen.

Naantalin voimalaitoksella on yhteensä neljä yksikköä, joista käyttöön jäävät kolmos- ja nelosyksiköt. Uusin, vuonna 2017 valmistunut monipolttoaineyksikkö käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita. TSE:n tavoitteena on luopua kivihiilestä polttoaineena, ja yhtiöllä on meneillään useita selvityksiä kivihiilen korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä polttoaineilla.

01.06.2020 // Teksti Pirkko Soininen // Kuva: Dreamstime.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.