TSE sulkee vanhimmat voimalaitosyksiköt

mustavalkoinen kuva kytkimestä päälle ja pois päältä
1.6.2020

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) sulkee 1.7. lopullisesti Naantalin voimalaitoksen vanhimmat kivihiilikäyttöiset yksiköt eli ykkös- ja kakkosyksikön. TSE:n tuotantolaitosten operoinnista vastaa Turku Energia.

Ykkösyksikkö on vielä siihen asti mukana Fingridin tehoreservijärjestelmässä, joka turvaa sähkön toimitusvarmuuden Suomessa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan kysyntää. Voimalaitosyksikkö on ollut käytössä lähes 60 vuotta ja se on tullut teknisesti elinkaarensa päähän.

Kakkosyksikkö on alun perin vuonna 1964 rakennettu lauhdelaitokseksi sähköntuotantoon, mutta on sittemmin saneerattu myös lämpöä tuottavaksi laitokseksi. Naantalin kakkosyksikön käyttötarve on jäänyt vähäiseksi monipolttoainevoimalaitoksen valmistumisen jälkeen.

Naantalin voimalaitoksella on yhteensä neljä yksikköä, joista käyttöön jäävät kolmos- ja nelosyksiköt. Uusin, vuonna 2017 valmistunut monipolttoaineyksikkö käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita. TSE:n tavoitteena on luopua kivihiilestä polttoaineena, ja yhtiöllä on meneillään useita selvityksiä kivihiilen korvaamisesta ympäristöystävällisemmillä polttoaineilla.