Valon ja lämmön historiaa 125 vuotta – tutustu Turku Energian matkaan

Kuvassa miehiä töissä sähkölaitoksella sotavuosina.
7.2.2024

Olemme toimittaneet energiaa asiakkaillemme jo vuodesta 1899 lähtien, joten vuonna 2024 juhlistamme 125-vuotista taivaltamme energiantoimittajana. Hyppää mukaan aikamatkalle ja tutustu vaiheisiimme vuosikymmenten varrella.

Suomessa ensimmäiset sähkölaitokset olivat teollisuusyritysten perustamia voimaloita, jotka tuottivat sähköä yritysten omiin tarpeisiin – Turussa ensimmäinen sähkövalaistuslaitos perustettiin  P.C. Rettig & Co:n tupakkatehtaalle 1880-luvulla. Laajemman mittakaavan sähkölaitostoiminta Turussa alkoi vuonna 1898, kun liikemiesten ryhmittymä perusti Aktiebolaget Electron -yhtiön, josta myöhemmin tuli Turku Energia. Sähköä laitos toimitti pääasiassa teollisuuden tarpeisiin sekä valaistukseen, vaikkakin valtaosa kaupungin julkisista valoista oli vielä pitkään kaasulla toimivia.

Vuonna 1907 sähkölaitos siirtyi saksalaisen AEG:n omistukseen. Tällöin sähköä tuotettiin höyryvoimalaitoksessa, jonka polttoaineina olivat hiili ja puu. Vuodesta 1908 laitos alkoi toimittaa energiaa myös raitiotievaunujen käyttöön. Samana vuonna rakennettiin Linnankadun voimalaitos, jonka punatiilisestä piipusta muodostui sittemmin yksi Turun keskustan tunnetuimmista maamerkeistä.

Turun sähkölaitos kunnallistettiin vuonna 1919, jolloin AEG luovutti sähkölaitoksen ja raitiotiet virallisesti Turun kaupungille. Synkiltäkään hetkiltä ei paikallisen energian historiassa ole vältytty, sillä toukokuussa 1920 sähkölaitoksen traagisessa höyrykattilan räjähdysonnettomuudessa menetettiin ihmishenkiä. Räjähdys katkaisi sähköt koko kaupungista, ja esimerkiksi raitiotieliikenne jouduttiin keskeyttämään miltei kolmeksi kuukaudeksi. Tapahtuneesta seurasi kuitenkin myös jotain hyvää, sillä onnettomuustutkinnan tuloksena höyrykattiloiden rakennemääräyksiä muutettiin maailmanlaajuisesti.

Modernia valaistusta ja lämmitystä

Turun ensimmäiset sähkökäyttöiset katulyhdyt oli saatu Kauppatorin ympäristöön jo vuonna 1899. Sähkövaloja ilmaantui hiljalleen muuallekin, mutta kaasulyhtyjen laajamittainen korvaaminen sähkölyhdyillä alkoi vuonna 1925 ja kesti vuoteen 1929.

Nykyisen kaltainen kaukolämmitys tunnettiin jo 1800-luvulla Yhdysvalloissa. Lämmitysputkissa virtasi tällöin höyry. Euroopassa kaukolämmitys aloitettiin vuosisadan lopulla Saksassa. Suomessa kaukolämmityksen historia alkoi muiden Pohjoismaiden tapaan toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, ja Turussa kaukolämmön toimitus alkoi vuonna 1976. Vaikka kaukolämmitys on keksintönä vanha, lämmitysmuotona se on yhä moderni: se ei nimittäin ole riippuvainen tietystä energialähteestä. Näin se on mukautunut mainiosti uusiutuvien energialähteiden kasvavaan käyttöön.

Fibonaccin numeroita ja tuulivoiman alku

 1990-luvulla Suomen energiakenttä muuttui merkittävästi, kun sähkömarkkinat avattiin kilpailulle ja sen myötä valtion rooli niiden osana pieneni. Turun kaupungin teknillisten laitosten osana toiminut Turun sähkölaitos oli muuttunut liikelaitokseksi vuonna 1989, jolloin sen nimeksi tuli Turun Energialaitos. Vuonna 1995 laitos yhtiöitettiin ja saimme nykyisen nimemme Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab.

Kenties näkyvin muutos lähihistoriassamme sijoittuu vuoteen 1994. Tällöin Linnankadun laitoksen 100-metriseen savupiippuun syttyivät Mario Merzin Fibonacci Sequence 1–55 -teoksen valot.

Vuosi 1999 oli tärkeä merkkipaalu Turku Energialle, kun meistä tuli Hyötytuuli Oy:n osakas ja aloimme Suomen ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa myydä tuulisähköä asiakkaillemme. Puhtaasti tuotetun energia osuus kaikesta myymästämme energiasta on kasvanut vuosituhannen vaihteesta huimasti, ja vuonna 2022 tuulivoiman osuus myymästämme sähköstä oli 18,4 prosenttia. Vuonna 2030 osuus tulee arvioiden mukaan olemaan jopa 27 prosenttia.

Bioenergiaa uudella vuosituhannella

Vuosituhannen alun mittavia investointejamme uusiutuvaan energiaan oli vuonna 2001 käynnistynyt Orikedon biolämpökeskus, jonka polttoaineena käytetään lähialueen metsäalueiden hakkuutähteitä sekä sahateollisuudessa ja metsänhoidossa syntyviä sivutuotteita. Se kuuluu edelleen Suomen suurimpiin biolämpökeskuksiin ja tuottaa noin kuudesosan Turussa käytettävästä kaukolämmöstä.

Turku Energia oli yksi Suomen ensimmäisistä energiayhtiöistä, jotka tarjosivat asiakkailleen kaukojäähdytystä. Vuonna 2000 alkaneen kaukojäähdytyksen ensimmäisten kohteiden joukossa oli toimistorakennuksia ja sairaalakiinteistöjä, mutta sittemmin asiakkaiksi alkoi tulla myös esimerkiksi asuinkiinteistöjä. Kaukojäähdytyksen etuja ovat muun muassa ekologisuus, toimitusvarmuus, hinta ja helppous.

Turun alueen sähköverkkoliiketoiminta yhtiöitettiin vuonna 2006, jolloin verkkoyhtiön nimeksi tuli Turku Energia Sähköverkot Oy.

Seudullinen energiaratkaisu ja tunnustusta vastuullisuustyölle

2010-luvulle tultaessa energian kysynnän kasvunäkymät ja tarve panostaa yhä enemmän kestävään energiaan johtivat siihen, että Turun seudulle oli saatava seudullinen energiaratkaisu. Vuonna 2012 syntyneen sopimuksen tavoitteena oli tiivistää kuntien ja energiayritysten yhteistyötä ja samalla helpottaa uusien, ympäristöystävällisten tuotantoratkaisujen tekemistä.

Jo ennen vuosituhannen vaihdetta aloittamamme panostukset kestävään energiaan toivat meille Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustuksen. Vastuullisuustyömme jatkui kiihtyvällä tahdilla, sillä vuosien 2016 ja 2018 välillä valmistuivat Luolavuoren pellettikäyttöinen lämpökeskus, pääasiassa biopolttoaineita hyödyntävä Naantalin monipolttoainevoimalaitos sekä metsähaketta energialähteenään käyttävä Artukaisten höyryntuotantolaitos. Uudet laitokset ovat pienentäneet hiilijalanjälkeämme ja auttaneet myös asiakkaitamme saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa.

 Hiilineutraaliuden loppukiri

Vuonna 2022 uudet ovet aukesivat – kirjaimellisesti – kun muutimme uusiin, energiatehokkaisiin toimitiloihin Teollisuuskadulle. Oli aika hyvästellä 114 vuotta palvelleet tilat Linnankadulla, mutta kaupunkikuvan siluettiin kiinteästi piirtynyt piippu Fibonaccin lukuineen ilahduttaa turkulaisia jatkossakin.

 Vuonna 2023 tuotimme kaukolämpöä jo 87-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä, ja myymästämme sähköstä yhä suurempi osa on hiilineutraalia. Asiakkaamme voivat toki jo nyt ostaa meiltä 100-prosenttisesti uusiutuvaa lämpöä ja sähköä.

 Matkamme on yhä kesken, mutta pitkä taival hiilineutraaliuden tavoitteessamme alkaa olla loppusuoralla. Vuoteen 2029 mennessä sähkön- ja lämmöntuotantomme tulevat olemaan hiilineutraaleja.

Teksti: Juho Heikkinen