Uusiutuva kaukolämpö auttaa TOK:ia kestävyystavoitteiden saavuttamisessa 

11.4.2024

Turun Osuuskauppa on hankkinut Turku Energian uusiutuvaa Ekotakuu Kakola -kaukolämpöä vuoden alusta lähtien. Ekologiset valinnat ovat tärkeä osa TOK:n matkaa kohti kunnianhimoisia päästötavoitteita.  

Turun Osuuskauppa toimii Varsinais-Suomen alueella noin 70 osoitteessa. Palveluverkosto koostuu päivittäistavarakaupoista, hotelleista, ravintoloista, Sokos- ja Emotion -myymälöistä sekä liikenneasemista, ABC-kylmäasemista ja ABC Carwash -pesukohteista. Kaikkiaan TOK hallinnoi lähes 250 000 neliömetriä kiinteistöjä, joihin kuuluu niin sen omistamia kuin vuokraamia kohteita.  

Kiinteistöjen ylläpito vaatii suuren määrän resursseja, ja pelkästään energia vie niistä ison siivun. 

– Kiinteistökustannuksistamme noin puolet kohdistuu energiaan eli sähköön, lämpöön ja veteen, kertoo Turun Osuuskaupan kiinteistöpäällikkö Antti Heikkilä

Energiavalinnat edistävät TOK:n omia kestävyystavoitteita, mutta samalla ison toimijan valinnoilla on merkitystä myös koko seudun energiakokonaisuudessa. 

 – Valintojamme ohjaavat vahvasti kaupparyhmän yhteiset tavoitteet. Päämäärämme on olla oman toimintamme osalta hiilinegatiivisia vuonna 2025, ja omissa päästöissämme tavoittelemme 90 prosentin vähennystä sekä ominaisenergiankulutuksessa 30 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna. Tällä hetkellä olemme tavoitteidemme suhteen oikealla tiellä, Heikkilä sanoo. 

Uusiutuvaa kaukolämpöä Kakolasta 

Vastuullisuustavoitteet vaikuttavat TOK:n valintoihin muun muassa uusien kiinteistöjen suunnitteluratkaisuissa sekä remonteissa. Esimerkiksi energiatehokkaalla valaistuksella ja lämmön talteenotolla voidaan saada aikaan tuntuvia säästöjä niin ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta.  

– Kaupoissa myös kylmälaitteet ovat olennainen osa energiankulutusta. EU:n asetus kannustaakin uusimaan kauppojen kylmäsäilytysjärjestelmät ympäristöystävällisiksi vuoteen 2030 mennessä, Heikkilä taustoittaa. 

Tärkeä palanen TOK:n kestävän kehityksen matkalla on uusiutuviin energialähteisiin panostaminen. Kaupparyhmän käyttämä sähkö on päästötöntä, ja vuoden alusta lähtien se on hankkinut Turku Energialta 100-prosenttisesti uusiutuvaa kaukolämpöä Ekotakuu Kakola -lisäpalveluna. Lämpöä tuotetaan Kakolan lämpöpumppulaitoksessa, jossa puhdistetusta jätevedestä kerätään lämpö talteen suurilla lämpöpumpuilla. Ekotakuu Kakola on kaukolämpötuote, joka kuuluu Energiaviraston ylläpitämään lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmään.  

– Hankimme Turku Energian uusiutuvaa kaukolämpöä kaikkiin kohteisiimme, joihin sitä on saatavilla. Meille on tärkeää, että hankkimamme energia on päästötöntä ja sen alkuperä on todennettavissa. Ekotakuu Kakola -kaukolämpö on tuote, joka vastaa tarpeitamme kaikilta osin. Lisäksi Turku Energia toimittaa osaan kohteistamme kaukojäähdytystä, Heikkilä kertoo. 

Avointa vuoropuhelua energia-asioiden kehittämiseksi 

Sekä TOK että Turku Energia ovat molemmat palvelleet asiakkaitaan lähes 125 vuoden ajan. Yhteistyö niiden välillä on kestänyt kutakuinkin yhtä kauan, mutta viime vuosina se on kasvanut energiakumppanuudeksi. 

– Aiemmin yhteistyömme Turku Energian kanssa oli projektiluontoisempaa ja keskittyi enemmän yksittäisten energia-asioiden ympärille, mutta viime vuosien aikana olemme ottaneet ison askeleen eteenpäin. Turku Energian Harri Lehdon kanssa olemme tiiviissä yhteydessä ja mietimme yhdessä, miten TOK:n energia-asioita voisi kehittää tulevaisuudessa, Heikkilä sanoo. 

– On hyvä, että energiantoimittajalla on laaja palveluvalikoima, josta löytyy meille sopivat tuotteet. Turku Energialla on proaktiivinen ote, ja sieltä ollaan usein yhteydessä ja kysytään, miten he voisivat olla avuksi esimerkiksi uusiutuvan energian osalta. Yhteistyötä helpottaa, kun palvelu on aidosti paikallista, Heikkilä lisää. 

Turku Energian lämmön avainasiakaspäällikkö Harri Lehto on samoilla linjoilla. 

– Turku Energia haluaa olla vastuullinen kumppani, ja meille on tärkeää ymmärtää aidosti asiakkaidemme tarpeita. Meidän työtämme luonnollisesti helpottaa se, että asiakas on aktiivinen. Antti on innokas kehittämään uusia ratkaisuja, jotka vievät TOK:n energiakokonaisuutta entistä ekologisempaan suuntaan. Yhteistyömme on ollut mutkatonta, sillä välillämme on avoin keskusteluyhteys, Lehto näkee. 

Kaukolämmön pilottihanke tavoitteena 

TOK ja Turku Energia aikovat syventää kumppanuuttaan jatkossa vielä entisestään. Selvityksessä on esimerkiksi kaksisuuntaisen kaukolämmön pilottihanke, jossa kauppojen kylmäjärjestelmistä syntyvää lauhde-energiaa ohjataan Turku Energian kaukolämpöverkkoon asiakkaiden hyödynnettäväksi. 

– Olisi meillekin edullisempaa hyödyntää syntyvä lauhdelämpö kaukolämpöverkossa. Kaukolämmön ekologisuutta lisää entisestään, kun jo tuotettu energia voidaan käyttää mahdollisimman kattavasti, Heikkilä toteaa. 

Heikkilä uskoo, että esimerkiksi kauppojen synnyttämää energiaa on jatkossa mahdollista hyödyntää aivan uusilla tavoilla. 

– Tulevaisuudessa varmasti yleistyy ajattelutapa, että kaupoissa syntyvää ylijäämäenergiaa voidaan käyttää saman kiinteistön muissa huoneistoissa tai saman korttelin muissa rakennuksissa. Se jos mikä on lähienergiaa. TOK on iso toimija, ja meillä on sekä kauppakeskuksia ja hypermarketteja että pienempiä kivijalkakauppoja kaupunkikiinteistöissä. Energia-asiat tulevat olemaan ajattelumme keskiössä tulevaisuudessa entistä vahvemmin, ja siksi me haluamme miettiä energia-asioita laaja-alaisesti, Heikkilä pohtii. 

Teksti: Juho Heikkinen
Kuvat: Katariina Torikka