Turusta tehdään maailman parasta ilmastokaupunkia

Karttadiagrammi, sähköenergian päästöt.
26.11.2018

Turun ilmastopolitiikan päätavoite on hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteet ovat kovemmat kuin EU:n sisällä määritellyt. Suomi, ja etenkin Turku, pärjää muutenkin hyvin, kun vertaillaan, kuinka paljon kasvihuonepäästöjä Euroopan maissa kertyy.

Maapallon energiankulutus on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana yli 50 % ja kehitys jatkuu.

- Tällä hetkellä vielä noin miljardi ihmistä elää ilman sähköä, joten energiansaannin turvaaminen heille tulee kasvattamaan energiankulutusta. Sähkön osuuden energiankulutuksesta arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 2060 mennessä, kertoo Turku Energian myyntijohtaja Harri Salo.

- On arvioitu, että maapallon hiilivarat kestävät noin 150 vuotta ja öljy noin 50 vuotta. Globaalisti on siis pakko löytää uusia tapoja tuottaa energiaa, Harri jatkaa.

EU:n ilmastopolitiikan tavoitteena on, että kasvihuonepäästöjä vähennetään vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta ja vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta.

Turku eturintamassa

Turku pyrkii kasvihuonepäästöjen vähennyksiin EU:ta radikaalimmin: Vuoteen 2021 mennessä päästöjä pyritään vähentämään vähintään 50 % vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2025 mennessä päästöjä pyritään vähentämään vähintään 65-70 % vuoden 1990 tasosta. Viimeistään vuonna 2029 on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius, jolloin jäljellä olevat päästöt kompensoidaan kokonaan. Helsingin tavoitteet eivät ole yhtä tiukat: Helsingin ilmastotavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuosina 1990-2030.

- Me kuljemme Turussa Suomen etunenässä. Turulla on edellytykset olla yksi parhaista ilmastokaupungeista maailmassa. Turku Energian tavoite on ollut, että vuoteen 2020 mennessä tuotamme puolet myymästämme energiasta uusiutuvilla energialähteillä. Tämän tavoitteen saavutamme jo tänä vuonna kaksi vuotta etuajassa. Olemme tässä asiassa paljon edellä muita isoja energiayhtiöitä Suomessa, Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen kertoo.

Esimerkiksi Helen tähtää 25 % uusiutuvaan vuoteen 2025 mennessä*, Tampereen Sähkölaitos tavoittelee 43 % uusiutuvan osuutta vuoteen 2020 mennessä* ja Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi 35 % uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä*.

Kohti vihreämpää tulevaisuutta

Tällä hetkellä tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on 3 %, mutta on ennustettu, että se olisi vuonna 2050 jo 33 %. Tämän mahdollistavat Harrin mukaan uudentyyppiset tuulimyllyt, jotka kohoavat jopa 200 metrin korkeuteen.

- Ylätuulet ovat voimakkaampia ja niistä saadaan paremmin tehot irti, Harri selittää. EU-tason tavoite on, että aurinkovoiman osuus Euroopan sähköntuotannosta olisi vuonna 2020 12 %. Tämä tavoite tullaan todennäköisesti hyvinkin saavuttamaan. Tulevaisuudessa myös Suomessa aurinkoenergian määrä tulee kasvamaan tai ainakin sen kasvulle on hyvät edellytykset.

Suomessa saadaan keväällä ja syksyllä ihan hyvin aurinkoenergiaa talteen ja kesällä erinomaisesti, koska aurinko paistaa jopa vuorokaudet läpeensä.

Yksi tulevaisuuden energiantuotantomuodoista tulee Suomessa ja Turussakin olemaan todennäköisesti geoterminen lämpö. Espoossa testataan parhaillaan menetelmää, jossa vesi kierrätetään kuuden kilometrin syvyydessä, mistä se palaa 120-asteisena ja pumpataan lämpövaihtimien kautta kaukolämpöverkkoon. Turku Energialla on aiesopimus vastaavasta menetelmästä. Myös vuorovesivoimaloiden rakentamista suunnitellaan eri puolilla Eurooppaa.

*Lähteet: www.helen.fi/yritys/vastuullisuus/vastuullisuusraportti/hiilineutraali-tulevaisuus/energiantuotanto, www.sahkolaitos.fi/footer-sivut/vastuullisuus/vastuumme-ymparistosta, www.vantaanenergia.fi/ykv/ykv-2017/ilmastonmuutoksen-hillintaan-liittyvat-vastuullisuustavoitteet