Turkuun 65 000 maalämpöreikää? - “Se olisi 20 % koko Turusta”

Työkone soraisella työmaalla.
14.10.2020

Turku Energian asiantuntijat laskivat, mitä tarkoittaisi, jos nykyinen kaukolämpöjärjestelmä korvattaisiin Turun seudulla kokonaan esimerkiksi maalämmöllä: Turun seudulle pitäisi rakentaa noin 65 000 maalämpöreikää, joiden tarvitsema pinta-ala vastaisi noin 20 prosenttia koko Turun kaupungin pinta-alasta.

Lämmitysmarkkinoilla käydään tiukkaa keskustelua ympäristöystävällisimmästä, kustannustehokkaimmasta ja toimitusvarmimmasta lämmitysjärjestelmästä.

“Keskusteluissa näkee varsin usein vastakkainasettelua eri lämmitysjärjestelmien välillä, vaikka keskustelun pitäisi keskittyä enemmän siihen, mikä lämmitysjärjestelmä sopii mihinkin kohteeseen parhaiten, ja milloin lämmitysjärjestelmän vaihto on aidosti paikallaan”, toteaa Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

Mainettaan parempi kaukolämpö

Yli 40 vuotta koteja lämmittäneeseen kaukolämpöön liitetään usein virheellisiä mielikuvia. Turun seudulla kaukolämpö on kuitenkin mainettaan parempaa ja esimerkiksi vuosikymmenten aikana tehtyjen investointien ansiosta hiilineutraalia vuoteen 2029 mennessä.

Ylivoimaisesti yleisin lämmitysjärjestelmä

Kaukolämmitetyissä taloyhtiöissä asuu tällä hetkellä noin 200 000 asukasta, joista joka toisen koti lämpiää uusiutuvilla energialähteillä kuten biomassalla ja lämmöntalteenotolla tuotetulla kaukolämmöllä.

“Tehokkaalla sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tehty kaukolämpö on ympäristöystävälliseen tuotantoon panostava lämmitysmuoto. Tulevaisuudessa kaksisuuntainen kaukolämpöverkko mahdollistaa vielä aiempaa paremmin sen, että kaukolämpöverkko ja eri energiajärjestelmät voivat muodostaa yhdessä ympäristöystävällisen, toimitusvarman ja kustannustehokkaan kokonaisjärjestelmän”, Kuivanen toteaa.