Turku Energia sähköistää Paavo Nurmi Gamesin

joukko ihmisiä seisomassa vehreän kentän päällä
3.5.2019

Suuret urheilutapahtumat vaativat laajat ennakkojärjestelyt, jotta kokonaisuus toimii moitteetta. Turku Energia vastaa Paavo Nurmi Gamesin sähkönsyötöstä. Sen ansiosta tulostaulut, valot, ja kaikki kilpailussa tarvittava elektroniikka toimivat luotettavasti ja häiriöittä. Turku Energia tarjoaa tapahtumalle kestävää ja ekologista virtaa.

Suuren tapahtuman sähköistäminen lähtee liikkeelle tapahtuman koon ja sähköntehon kartoituksesta. Tapahtuman järjestäjä toimittaa arvion tarvittavasta sähkötehosta, jonka jälkeen voidaan kartoittaa jakeluverkon laajuus ja kapasiteetti tapahtuma-alueelle. Selvityksen perusteella sähkönsaanti tapahtumaan voidaan optimoida.

- Urheilupuisto on sähkönjakelun näkökulmasta hyvällä paikalla. Paavo Nurmi Stadionilta on hyvät yhteydet jakeluverkkoon, ja alueelle saadaan helposti järjestettyä tarvittava teho, kertoo Jukka Huhtala, käytön ryhmäpäällikkö Turku Energiasta.

Tilaisuudet voidaan sähköistää yleensä kohtuullisen helposti, kunhan tapahtuman järjestäjä on varautunut hoitamaan asiaa tarpeeksi ajoissa. Selvitys suuren tapahtuman virrantarpeesta on hyvä toimittaa muutamia kuukausia ennen tapahtuman järjestämistä, jotta ongelmatilanteisiin voidaan varautua.

Mikäli ilmenee, ettei tapahtumapaikalle saada toimitettua tarvittavaa sähkötehoa, pyritään tapahtuman järjestäjän kanssa löytämään paras tapa toteuttaa tapahtuman sähköistäminen. Tarvittava virta saadaan toimitettua esimerkiksi varavirtakoneiden avulla.

Ekologinen energiantuotanto on Turku Energialle tärkeää. Saavutimme etuajassa vuodelle 2020 asettamamme tavoitteen: puolet Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä on tuotettu jo nyt uusiutuvilla energialähteillä.