Totta vai tarua kiertotaloudessa - Jätteestä energiaksi

keltainen pöytä, jonka päällä on viinipulloja ja tölkki
22.2.2021

Mitä on kiertotalous? Miten se näkyy Turku Energian toiminnassa? Käymme kolmiosaisessa Kiertotalouden ABC -juttusarjassamme vuoden mittaan läpi kiertotaloutta uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja jätteestä energiaksi -näkökulmien kautta. Mikä on totta ja mikä tarua?

Kiertotalous on 2020-luvun megatrendi.

Totta. 2000-luvun alussa on jo tehty isoja kiertotalouden tekoja, kuten Turussa Kakolan lämpöpumppulaitos vuonna 2009, mutta nyt on aika syventyä kiertotalouteen ja sen kokonaisvaltaisempaan toteuttamiseen.

Kiertotalous ei liity millään tavalla tavallisen ihmisen arkeen.

Tarua. Kiertotalous liittyy monella tavalla ihmisten arkeen, mutta se on parhaimmillaan silloin, kun se on helppoa, huoletonta ja automaattista, eikä ihmisen tarvitse miettiä asiaa. Lajittelusta, kierrättämisestä ja jakamistaloudesta on tulossa arkipäivää.

Kiertotaloudessa pidetään materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään käytössä ja minimoidaan hävikki.

Totta. Tämä on koko kiertotalouden ydin. Tavoitteena on, että ne raakaaineet, joita on jo otettu käyttöön, kiertäisivät mahdollisimman pitkään, ennen kuin ne luokitellaan jätteeksi ja hävitettäväksi. Kiertotaloudessa uuden resurssin käyttöön ottaminen minimoidaan. Vähän karrikoiden voi sanoa: ympäristön kannalta paras tapa kuluttaa on jättää tuote ostamatta.

Yksi osa kiertotaloutta on jätteestä energiaksi -toiminta. Se tarkoittaa lähinnä kotitalousjätteiden polttamista ja hyödyntämistä energiana.

Osittain tarua. Jätteestä energiaksi on kiertotaloudessa viimeinen piste. Jos materiaalia ei voi enää muuten hyödyntää, on järkevää polttaa se ja muuttaa materiaali energiaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita pelkästään kotitalousjätteiden polttamista, vaan energiaksi voidaan muuttaa esimerkiksi teollisuudesta ja rakentamisesta syntyvää jätettä.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistamassa Naantalin voimalaitoksessa poltetaan kotitalousjätteitä, joista saadaan lämpöä ja sähköä Turku Energian asiakkaille.

Tarua. Laitoksessa ei polteta kotitalousjätteitä, vaan sille on omat käsittelylaitoksensa. Turun Orikedolla jätteenpoltto päättyi vuonna 2014 ja nyt Saloon on rakenteilla meille lähin kotitalousjätteen polttolaitos, jonka on tarkoitus valmistua kesällä. Naantalissa pääpolttoaine on biomassa. Lisäksi laitoksessa poltetaan esimerkiksi käytöstä poistettua puhdasta kierrätyspuuta, asfalteenia ja pian myös SRF-kierrätyspolttoainetta eli kierrätykseen kelpaamatonta likaantunutta paperia, puuta, pahvia tai muovia.

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä resurssitehokkuudella ja kiertotalouden ehdoin toimivalla, eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tulee olemaan ratkaiseva merkitys.

Totta. Yhteistyö tulee korostumaan tulevaisuudessa. Resurssitehokkuus tarkoittaa sitä, että pyrimme hyödyntämään kaiken energian ja materiaalin, jotka ovat jo saatavissa ja tuotamme vain sen verran kuin välttämättä tarvitsemme. Tässä tarvitaan myös toimijoiden yhteistyötä: ei auta, jos sinä lajittelet kotona jogurttipurkin kannet erikseen, jos jätehuolto ei huolehdi jatkojalostuksesta. Vain yhteistyöllä saamme materiaalin kiertämään tehokkaasti.

Turun alueella on potentiaalia toimia kiertotalouden edelläkävijänä.

Totta. Meillä on paikallisten toimijoiden kesken hyvää yhteistyötä. Myös Turun kaupunki on noteerannut kiertotalouden yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista kohti hiilineutraaliutta. Yksi esimerkki alueellisesta yhteistyöstä on kiertotalouspuisto, joka tuo valmistuessaan töitä sadoille ihmisille. Toinen esimerkki yhteistyöstä on Kakolan jätevedenpuhdistamo, jossa TSE hyödyntää jäteveden hukkaenergian ja Turku Energia toimittaa sen edelleen kaukolämpö- ja jäähdytysasiakkaille. Kolmas esimerkki on poistotekstiilien jalostuslaitos, jonka toiminta on käynnistymässä Paimiossa.

Kiertotalouden jätteestä energiaksi -toiminta ei ole Turku Energian näkökulmasta kannattavaa.

Osittain tarua. Tietysti kannustamme siihen, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Mutta jos sitä kuitenkin syntyy, voimme hyödyntää esimerkiksi hukkalämmön energiaksi. Jos kiertotalouteen kelpaamatonta jätettä syntyy, se kannattaa polttaa pois ja mieluusti paikallisesti.

Vastaukset väitteisiin antoi Turku Energian tuoteryhmäpäällikkö Lotta Lyytikäinen.