Talven kylmyys heijastui sähkön hintoihin

Kuvassa sumuinen maisema tiestä ja sähköverkoista
26.2.2024

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

Kuluva talvi on ollut normaalilämpötiloja selkeästi kylmempi, mikä on heijastunut sähkön hintaan. Marras-tammikuun välisenä aikana lämpötila on toteutunut esimerkiksi Turussa keskiarvoisesti -3,1 °C kylmempänä verrattuna pitkän aikavälin keskilämpötiloihin (1991-2020).  

Poikkeuksellisen kylmä lämpötila on näkynyt sähkön kulutusmäärän kasvun lisäksi myös sähkön spot-hinnan voimakkaana heilahteluna. Tämä näkyi erityisesti tammikuun ensimmäisellä viikolla, kun koko viikon kestäneen pakkasjakson päätteeksi perjantaina 5.1. kasvanut kulutus nostatti sen verollisen päiväkeskihinnan yli 110 snt/kWh tasolle. 

Spot-hintakehitys

Sähkön korkeat tuntihinnat saivat kuluttajat laskemaan kulutustaan, eikä sähköpulasta ollut riskiä, vaikka aikaisemmin samalla viikolla oli liikuttukin ennätyksellisellä kulutustasolla.  

Suomen spot-hinnan ja lämpötilan kehitys vuorokausitasolla lokakuusta 2023 alkaen. Data: SKM Syspower, 16.2.2024 

Tammikuun edetessä lämpötilat nousivat ja samalla myös sähkön hintataso laski suurimman lämmityskysynnän väistyessä. Loppujen lopuksi sähkön tammikuun verolliseksi keskihinnaksi muodostui ainoastaan 13,2 snt/kWh.  

Vaikka meillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on koettu pitkästä aikaa kovia pakkasia, on muualla Euroopassa vietetty harvinaisen lämmintä talvea. Tämä on näkynyt erityisesti fossiilisten polttoaineiden ja CO2-päästöjen hinnoissa, jotka ovat olleet laskussa jo pidemmän aikaa. Maltilliset fossiilisten tuotantomuotojen hinnat näkyvät meillä maltillisina sähkön hintoina myös tulevien talvien huippukulutusjaksojen aikana. Fossiilisilla tuotantomuodoilla tuotetaan energiaa erityisesti Baltiassa, josta sähköä siirretään Suomeen kovimpien kulutushetkien aikana.  

Tulevina kuukausina alkavat myös ydinvoimahuollot. Kotimaiset ydinvoimalaitokset (Olkiluoto 1,2,3 sekä Loviisa 1 ja 2) huolletaan vuoron perään. Huollot alottaa uusin OL3 -yksikkö, jolla on tiedossa historiansa ensimmäinen vuosihuolto säännöllisessä sähköntuotannossa. Yleensä vuosihuollot ovat rutiininomaisia, ja laitokset ovat tulleet takaisin verkkoon huollon päättyessä. OL3:n vuosihuolloista ei ole vielä kokemuksia, joten se saattaa aiheuttaa omat epävarmuustekijänsä sähkön hintaan.  

 Tukkumarkkinoiden johdannaishintojen kehitys

Sähkön tukkumarkkinoilla (futuureissa) tulevat ydinvoimahuollot eivät näy sähkön hinnassa, vaan kesäaikaa hinnoitellaan energiakriisiä edeltävien aikojen hintatasoihin. Tammikuun ensimmäisen viikon jälkeen alkanut sähkön hintatason laskutrendi on jatkunut tähän päivään asti. 

Tukkumarkkinoiden johdannaishintakehitys Suomen hinta-alueen (SYS+SYHEL) kvartaalituotteille 2024. Data: SKM Syspower, 16.2.2024 

Sanastoa

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

€/MWh: Sähkön hintayksikkö, jolla tukkumarkkinalla käydään kauppaa. Kuluttajamyynnissä käytetään sen kerrannaisyksikköä snt/kWh (10 €/MWh on 1 snt/kWh).

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin (koko Nord Pool -alueen keskiarvohinnan) välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia.

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.