Sertifikaatit Naantalin voimalaitokselle

paperi, jossa sinetti ja tähti
24.2.2020

Turku Energia on laajentanut ISO 9001 laatujärjestelmän, ISO 14001 ympäristöjärjestelmän ja OHSAS 18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatit koskemaan myös käyttö- ja kunnossapitoa Naantalin voimalaitoksella. Turku Energian kaikilla yksiköillä on ollut sertifikaatit jo 15 vuotta. Alun perin sertifikaatteja päätettiin hakea, koska ne antavat systemaattisuutta toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Sertifikaatit velvoittavat sitoutumaan jatkuvaan parantamiseen ja arvioimaan riskejä. Ulkoinen auditointi on kerran vuodessa ja sisäiset auditoinnit kaksi kertaa vuodessa.