Savukaasujen hukkalämpö talteen

erittäin korkea rakennus erittäin korkean rakennuksen vieressä
24.2.2020

Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen uusi savukaasulauhdutin säästää vuodessa 600 kerrostalon kuluttaman lämmön verran energiaa.

Vuoden 2019 alussa Naantalin monipolttoainevoimalaitokselle hankittu savukaasulauhdutin ottaa talteen energiaa, jota ei ole aiemmin hyödynnetty. Laite tuottaa lämpöä biopolttoaineiden poltosta syntyvästä kosteasta savukaasusta, joka muutoin haihtuisi savupiipusta taivaalle.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimitusjohtaja Maija Henellin mukaan lauhdutin lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 prosenttia lisäämättä polttoaineiden kulutusta. Vuodessa se vastaa noin 600 kerrostalon lämmitykseen käytettävän määrän verran energiaa, noin 250-300 gigawattituntia (GWh).

Savukaasulauhduttimella tuotettu lämpö korvaa kivihiilen käyttöä. Turun Seudun Energiatuotanto on lisännyt biomassan osuutta voimalaitoksessa, mikä on lisännyt savukaasun sisältämää kosteutta. Lämpö tuotetaan kosteutta lauhduttamalla. Käsittelyn jälkeen sitä voidaan käyttää kattilalaitoksen lisäveden tuotannossa, mikä vähentää puhtaan veden kulutusta.

Savukaasulauhduttimien käyttö on yleistä biopolttoaineita käyttävissä lämpökeskuksissa ja voimalaitoksissa, esimerkiksi Orikedon biolämpökeskuksessa. Naantalissa investointi tuli ajankohtaiseksi, kun biopolttoaineiden käyttöaste saatiin riittävän korkealle.

Uuden laiteinvestoinnin hinta oli noin 16 miljoonaa euroa. Maija toteaa investoinnin parantavan tuotannon energiatehokkuutta.

- TSE:n tapauksessa vähentyvä polttoaine on pääosin kivihiiltä. Kun samanaikaisesti kasvatamme biopolttoaineiden osuutta jäljelle jäävästä polttoaineen tarpeesta, biopolttoaineiden käyttömäärä pysyy nykyisellä tasolla työllistäen satoja ihmisiä.

Myös asfalteeni korvaa kivihiiltä

Naantalin monipolttoainevoimalaitoksella käytetään polttoaineina metsähaketta, sahanpurua, kuorta, kierrätyspuuta, jalostamokaasua ja kivihiiltä sekä hyvin vähäisessä määrin turvetta. Kivihiilen käyttö maamme voimalaitoksissa on kiellettyä vuodesta 2029 alkaen, mutta TSE:n tavoitteena on luopua siitä jo vuosikymmenen puolivälissä.

- Ennakoimme, että pystymme lähivuosina vähentämään TSE:n hiilidioksidipäästöjä 10-30 prosenttia vuosittain eli keskimäärin 100 000 tonnia vuodessa, Maija kertoo.

Kivihiiltä korvaamaan on viime vuonna otettu myös uusi polttoaine, asfalteeni. Öljypohjaista polttoainetta muodostuu öljynjalostusprosessin sivutuotteena, ja sen hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin kivihiilen. Asfalteenin ennakoidaan korvaavan tulevaisuudessa lähes puolet laitoksen jäljellä olevasta kivihiilen käytöstä.

Uusiutuvien osuus 70 %

Turku Energia hankkii kaiken perustuotantoon tarvittavan kaukolämmön TSE:ltä. Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energialta kertoo, että Naantalin monipolttoainevoimalaitos tuottaa sähköä yli 25 prosenttia yhtiön vuosittaisesta myyntimäärästä.

- Turku Energian tavoitteet uusiutuvien tuotantomuotojen osalta on linjattu samoiksi kuin TSE:n. Lisäksi Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin vuoden 2029 hiilineutraalisuustavoitteeseen, Jari sanoo.

Tänä vuonna Turku Energian tavoitteena on vähentää kivihiilen osuus alle kymmeneen prosenttiin ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 70 prosenttiin.

- Turun alueen energiantuotantoon liittyvät päästöt ovat vähentyneet eniten, kun niitä verrataan rannikolla toimiviin, isoihin energiayhtiöihin. Olemme edelleen valmiita soveltamaan viimeisimpiä, myös taloudellisesti toimivia ratkaisuja, Jari summaa.