Sairaala varautuu häiriöihin

kaksi miestä seisoo vierekkäin huoneessa
22.2.2019

- Sähkökatko on tulipalon jälkeen pahin uhkakuva, mikä sairaalaa voi kohdata. Sairaala tarvitsee toimiakseen myös lämpöä, höyryä ja jäähdytystä, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknillinen johtaja Juha Rantasalo.

Sairaaloissa potilasturvallisuus ei saa vaarantua. Sairaalan pitää kyetä toimimaan myös tilanteessa, jossa sähkö puuttuu valtakunnanverkosta.  Tyksissä varautuminen hätätilanteisiin on hyvällä tasolla.

Juha Rantasalo muistelee monta vuotta vanhaa tilannetta, jossa kaukolämpöputken repeäminen Linnankadulla johti siihen, että lämmin käyttövesi loppui.

- Ensimmäisenä ongelmissa oli synnytysosasto, jossa lämmintä vettä tarvitaan vastasyntyneiden pesuun, hän muistelee.

Sähkö on sairaalan toiminnan kannalta kriittisen tärkeä. Ilman sähköä moni toiminto lamaantuu, myös tietojärjestelmät.

Tyksin alueella on kymmenen varavoimakonetta, jotka toimivat polttoöljyllä. Ne käynnistyvät alle 15 sekunnissa. Leikkaussaleissa on käytössä katkottoman virran järjestelmä, joka takaa virransyötön välittömästi.

- Varavoimakoneita testataan kerran kuukaudessa, mutta tositoimiin ne eivät onneksi pääse edes vuosittain, Juha kertoo.

- Omavaraisuusasteemme sähkön tuotannossa on 70 %. Jos joutuisimme generaattoreiden varaan, pudottaisimme kuormaa ja sähköä säästettäisiin sieltä, missä se ei ole elintärkeää, kertoo va. käyttöpäällikkö Jaakko Kurvinen.

Lämpöä ja höyryä

Sairaala ei kylmene lämpökatkojen yhteydessä, sillä mahdollisesti keskeytyvää kaukolämpöä korvaamassa on Turku Energian lämpökeskus.  1960-luvulta peräisin oleva, kevyttä polttoöljyä käyttävä laitos sijaitsee Tyksin kiinteistössä. Lämpökeskus toimii huippu- ja varalämmön laitoksena, joka käynnistyy tarpeen mukaan. Suunnitelma kevyen polttoöljyn vaihtamisesta uusiutuviin polttoaineisiin on tekeillä.

- Jos pakkaset kiristyvät alle -15 asteen, voimalaitos yleensä käynnistetään, kertoo Turku Energian tuotepäällikkö Mika Karbin.

Hygienian kannalta on oleellista, että laitteet ja instrumentit pystytään desinfioimaan myös häiriötilanteissa. Ne puhdistetaan höyryllä, jota normaalisti tuotetaan samassa lämpökeskuksessa. Sähkökatkojen yhteydessä höyryn tuotanto on varmistettu Tyksin varavoimakoneiden sähkön avulla.

- Välinehuolto on sairaalan toiminnan kannalta kriittinen piste. Jos emme saa steriloituja välineitä, kaikki toimenpiteet keskeytyvät, Juha kertoo.

Myös keittiössä uunit, padat ja kattilat käyttävät höyryä.

- Ilman höyryä sairaalassa ei siis valmistettaisi lainkaan lämmintä ruokaa, Jaakko havainnollistaa.

Myös kaukojäähdytys on sairaalalle elintärkeä - syystä, jota ei ehkä heti tulisi ajatelleeksi.

- Tietojärjestelmäpalvelimien jäähdytystarve on valtava. Käytännössä atk-konesali ei pysty toimimaan, jos jäähdytys ei toimi. Myös kuvantamislaitteet tarvitsevat jäähdytystä, Juha kertoo.

Myös kuvantamislaitteet tarvitsevat jäähdytystä.

Jäähdytystä tuotetaan kaukojäähdytyslaitoksissa, joista yksi sijaitsee Tyksin alueella. Jäähdytyskoneet toimivat sähköllä, joten sähkökatkon aikana tarvitaan myös Turku Energian varavoimakoneita. Tyksillä on myös omia jäähdytyskoneita.

Yhdessä varaudutaan pahimman varalle

Tyks ja Turku Energia keskustelevat säännöllisesti varautumisasioista. Asioihin varaudutaan yhdessä, jotta ongelmatilanteessa osataan toimia välittömästi.

- Ensimmäinen lääke on aina se, että kun vika on paikallistettu, rikkinäinen kohta eristetään muusta verkostosta. Näin vika saadaan kohdennettua mahdollisimman pienelle alueelle ja esimerkiksi sähköt ja kaukolämpö voidaan palauttaa alue kerrallaan, Mika kertoo.

- Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sään ääri-ilmiöt näkyvät jo meilläkin ja lisäävät varautumisen tarvetta. Varautumisen lisäksi pitääkin torjua myös ilmastonmuutosta, Juha muistuttaa.

Tyksin kulutus lukuina

Lämpöenergia 54 GWh / vuosi

Jäähdytys 10 GWh / vuosi

Höyry 12 GWh / vuosi

54 GWh:lla katetaan noin 3 600 kaukolämmitteisen omakotitalon vuotuinen lämmitys.