Sähkön hintanäkymät ovat toistaiseksi maltilliset

kaksi miestä katsomassa kannettavan tietokoneen näyttöä
6.6.2023

Polttoaineiden hintataso sekä Olkiluoto 3:n käyttöönotto ovat maltillistaneet sähkön hintanäkymiä ainakin toistaiseksi.

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

Polttoaineiden hintojen lasku viime vuoden poikkeuksellisen korkeista tasoista on madaltanut sähkön spot-hintatasoja. Keski-Euroopassa talvi oli lämmin ja Euroopan maakaasuvarastojen täyttöön päästiin varsin hyvästä pohjatilanteesta. Tärkeässä ankkurimaassa Saksassa sähkön johdannaishinnat olivat toukokuussa selvässä laskussa. Kaasuvarastojen täytön tavoitetasot odotetaan saavutettavan jo loppukesästä, ellei Aasian kysyntä lisäänny merkittävästi tai kaasun toimituksissa tapahdu jotakin odottamatonta. Vaisumpien globaalien kasvunäkymien johdosta myös kivihiilen hinta on alkuvuoden aikana ollut laskussa.

Pohjoismaissa spot-hintatasoa maltillisti alkuvuonna tapahtunut vesivarastojen kohentuminen. Touko-kesäkuussa spot-hinnat ovat olleet painuksissa varsin äkkiä tapahtuneen lumien sulamisen johdosta. Kirjoitushetken sääennusteet lupailevat kuitenkin korkeapainevoittoista ja vähäsateista kesän alkua, mikä on jo nostanut spot- ja johdannaishintatasoja. Samalla Norjan ja Ruotsin pohjoisilla alueilla lumitilanne on viime vuotta niukempi, eli altaisiin on odotettavissa kesän aikana vähemmän sulamisvettä. Toisaalta Etelä-Norjan allastilanne on tällä hetkellä viime vuotta parempi.

Suomessa Olkiluoto 3 -laitoksen tulo markkinoille on lisännyt merkittävästi kotimaista sähköntuotantoa ja samalla tuulivoimatuotantoa on tullut lisää. Pidemmällä aikavälillä vetytalouden hankkeiden odotetaan kuitenkin lisäävän merkittävästi sähkönkulutusta Suomessa.

Spot-hintakehitys

Pohjoismaisen systeemihinnan (SYS) ja Helsingin aluehinnan (FI) kehitys edellisen 12 kk:n ajalta (tuntihintojen kuukausikeskiarvo). Data: SKM Syspower.

Tukkumarkkinoiden johdannaishintojen kehitys

Spot-markkinoiden matalampien tuntihintatoteumien ja lämmityspolttoaineiden edullisemman hintatason johdosta myös johdannaismarkkinoiden hintaodotuksissa on nähty alkuvuoden aikana laskua. Odotuksiin on ollut vaikuttamassa myös keskuspankkien huomattavasti kiristynyt rahapolitiikka, suurvaltatason geopoliittisten jännitteet ja edelleen jatkuva sota Ukrainassa.

Tukkumarkkinoilla erityisesti Olkiluoto 3 -projektin saaminen vihdoin maaliin on selvästi madaltanut Suomen aluehintaodotuksia. Ruotsin kantaverkkoyhtiö on omien verkkohaasteidensa johdosta ainakin toistaiseksi rajoittanut varsin merkittävästi sähkönsiirtoa Suomesta Ruotsin SE3-alueelle. Siten Helsingin aluehinnalla on tuulisina ja muina runsaan sähköntuotannon jaksoina helpommin taipumus laskea systeemihintaa alemmas.

Kirjoitushetken selvästi viime vuotta rauhallisempia spot- ja johdannaishintatunnelmia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että sähkön tukkumarkkinoilla näkymät voivat muuttua varsin äkistikin.

Tukkumarkkinoiden johdannaishintakehitys Suomen hinta-alueen (SYS+SYHEL) vuosituotteille 2024–2026. Data: SKM Syspower.

 

Sanastoa

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

€/MWh: Sähkön hintayksikkö, jolla tukkumarkkinalla käydään kauppaa. Kuluttajamyynnissä käytetään sen kerrannaisyksikköä snt/kWh (10 €/MWh on 1 snt/kWh).

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin (koko Nord Pool -alueen keskiarvohinnan) välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia.

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.