Sähkömarkkinat tasaantumassa hankalan vuoden jälkeen

joukko voimalinjoja, joiden taustalla on sateenkaari
28.8.2023

Energian hintaheilahtelut ovat vähentyneet epävakaan viime vuoden jälkeen. Suurimmat möröt ovat poistuneet sähkömarkkinoiden näköpiiristä, mutta epävarmuustekijöitä löytyy silti.

Viime talvena Suomessa ja Euroopassa energiamarkkinoita ravisteli Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ja siitä johtunut energiayhteyksien katkeaminen itänaapuriin. Keski-Euroopan sähkön hinta on nojannut pitkään halpaan venäläiseen maakaasuun, ja kun sähkönsiirtoyhteyksiä on lisätty Pohjoismaista Keski-Eurooppaan, kaasutoimitusten katkeaminen heijastui voimakkaammin myös Suomen hintatasoon. 

- Maakaasusta riippuvaisissa Keski-Euroopan maissa tarvittiin talvikaudella korvaavaa sähköä, ja sitä saatiin Suomelle tärkeistä sähköntuottajamaista Ruotsista ja Norjasta. Tämä aiheutti epävarmuutta siitä, saadaanko meille riittävästi sähköä. Samalla Ranskassa ydinvoiman tuotanto pyöri vajaalla teholla, mikä vaikutti energiatilanteeseen Keski-Euroopassa ja sitä kautta myös Suomessa, kertoo Turku Energian riskienhallinnan asiantuntija Ville Kuusisto.

Olosuhteet toivat helpostusta

Olkiluoto 3 käynnistyi maaliskuussa, jolloin ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi voimakkaasti. Myös tuulivoimaa tuotettiin runsaasti suotuisissa sääolosuhteissa. Nämä laskivat sähkön hintaa. Lisäksi toukokuun tulvakausi lisäsi vesivoiman tuotantoa ja aurinkoiset säät kasvattivat aurinkosähkön tuotantoa. Sähkön hinta painuikin paikoin lähelle nollaa.

- Kun tarjolla on runsaasti edullisilla tuotantotavoilla tuotettua sähköä ja yhtälöön lisätään pienentynyt sähkön kysyntä, hinnat tulevat alaspäin, Kuusisto selittää. 

Myös aiemmin Venäjältä hankittua maakaasua on korvattu muulla kaasulla, ja kaasun hinta on laskenut huippulukemista. Kevään jälkeen sähkön hinnassa ei ole tapahtunut suuria heilahduksia, ja kesän sääolosuhteet pitivät hinnat suhteellisen alhaalla. 

- Kesällä 2023 sähkön hinta oli suurin piirtein Ukrainan sotaa edeltävällä tasolla, mikä on isossa kuvassa merkittävä muutos. Vaikuttaa siltä, että sähkömarkkinoiden näkökulmasta sodan synnyttämä stressi on jokseenkin helpottanut, Kuusisto näkee.

Hirmuhintoja ei näköpiirissä

Kuusisto ei usko, että tulevana talvena sähkön spot-hinta kipuaa viime talven tasolle, vaikka paikoin saatetaankin käydä reilusti yli kymmenenkin sentin. 

- Toki tilanne maailmalla voi tehdä kuperkeikkaa, millä on luonnollisesti vaikutusta Suomeenkin. Sota Ukrainassa on edelleen suurin yksittäinen mörkö sähkömarkkinoiden näkökulmasta. Viime vuoteen verrattuna Suomessa ollaan kuitenkin suhteellisen riippumattomia venäläisestä energiasta, mikä pienentää riskikerrointa. 

Viime talvena korkean sähkön hinnan ohella myös sähkökatkot olivat todellinen riski. Tulevaan talveen Kuusisto suhtautuu luottavaisemmin. 

- Kuten aina, sääolot vaikuttavat sähkön kysyntään ja näin myös sen hinnan muodostumiseen. Jos tulee kylmä talvi, rakennusten lämmittäminen vaatii enemmän energiaa, jolloin palettiin tarvitaan mukaan myös kalliimpia energiantuotantomuotoja, mikä näkyy kuluttajahinnoissa.