Rakenna ja remontoi tehokkaasti

rivi taloja asuinalueella
21.2.2018

Rakentaminen ja remontointi ovat työläitä mutta palkitsevia projekteja. Saavutat hyvän energiatalouden helposti, kun kiinnität huomiota muutamaan keskeiseen asiaan rakennuksen huoltotöissä.

Energiapihin talonrakentajan muistilista:

❯ Suunnittele perheesi tarpeita vastaava talo.
❯ Eristä talo reilusti ja huolellisesti.
❯ Panosta energiatehokkaisiin ikkunoihin.
❯ Tee talosta ilmanpitävä.
❯ Hanki taloon lämmöntalteenotolla varustettu
tulo- ja poistoilmanvaihto.

Kaiva turvallisesti

Kun suunnittelet maankaivutyön aloittamista omalla tontillasi, selvitäthän kaapeleiden sijainnin etukäteen Turun kaupungin johtokarttapalvelusta. Turku Energia Sähköverkot Oy:stä voit pyytää kaapelinäytön, jolla voit varmistaa kaapelin sijainnin. Jos kuitenkin osut sähkökaapeliin, ilmoita siitä aina kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokaudenaikoina Sähköverkkojen vikailmoitusnumeroon 0800 02001 tai käyttökeskukseen 02 2628 200, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi vaurioitunut.

Ruoki maata

Samalla kun pihaa myllätään kaivutöiden aikana, levitä käännetyn maan sekaan ja nurmikolle kalkkia. Kalkitus vähentää maan happamuutta sekä muokkaa sen rakennetta
kuohkeaksi ja ilmavaksi. Kalkittu maa läpäisee myös hyvin vettä, jolloin sadevesi ei jää seisomaan pihalle.

Säästä energiaa eristyslaseilla

Vanhan ikkunan energiatehokkuutta voi parantaa vaihtamalla tiivisteet, hankkimalla lisälaseja tai korvaamalla tavalliset lasiruudut nykyaikaisilla eristyslaseilla. Uusia ikkunoita hankittaessa kannattaa huomioida ikkunoiden energiatehokkuus. Ikkunamallien energiatehokkuutta voi vertailla ikkunoiden teknisissä tiedoissa ilmoitettavan
E-luvun avulla. E-luku kertoo kuinka paljon jokainen ikkunaneliömetri kuluttaa energiaa vuodessa.

Pidä huoltokirjaa

Asutulla uudisrakennuksella täytyy olla huoltokirja, joka sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja huolenpitoa varten. Sen on tarkoitus olla käyttöohje,
jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Esimerkiksi
rakennusmateriaalit ja tärkeät yhteystiedot löytyvät hyvin täytetystä huoltokirjasta. Huoltokirja kannattaa ottaa käyttöön heti rakennushankkeen alkumetreillä. Sitä tarvitaan
myös rakennuksen korjaus- ja muutostöissä, jotka edellyttävät rakennuslupaa.

Energiatodistus haltuun

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta. Se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta. Energiatodistuksen avulla voi vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta. Rakentamismääräysten mukaiset uudet pientalot
sijoittuvat luokkaan C ja vanhat talot välille E-G. Luokitukseen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi talon lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Pidä lämpö sisällä

Rakennuksen energiankäyttöä tehostetaan usein vähentämällä lämpöhävikkiä joko tukkimalla ilmavuotoja tai lisäämällä eristevahvuuksia. Ulkoseinän lisäeristäminen voi olla perusteltua julkisivukorjauksen yhteydessä. Vähentämällä ulkovaipan eli katon, seinien ja ikkunoiden kautta tapahtuvia lämpöhäviöitä sekä kiinnittämällä huomiota ilmanvaihtoon voi säästää lämmityksessä jopa useita kymmeniä prosentteja.

Lähteet: Motiva, Martat ja ymparisto.fi