Puhtaampaa energiaa ja säästöjä kuluttajan kukkaroon – Näin älyratkaisut kehittävät energia-alaa

10.4.2024

Uudenlaiset älyratkaisut helpottavat energiantuottajan ja asiakkaan arkea. Optimoitu energiankulutus tuo kuluttajalle kevennystä energiakustannuksiin sekä mahdollistaa esimerkiksi kodin lämpötilojen säätämisen etänä. Samalla älyratkaisut tekevät energiantuotannosta tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää, kertovat Turku Energian asiantuntijat. 

Tiesitkö, että energiantuotantoa voidaan nykyisin ajoittaa automaattisesti esimerkiksi säätilan mukaan? Tämä on älyratkaisujen ansiota. Älykkäät ratkaisut ovat osa tulevaisuuden energiantuotantoa ja niitä hyödynnetään energia-alalla alati laajemmin. Kuluttajalle älyratkaisut tarjoavat helppoja keinoja optimoida omaa energiankäyttöään, kun taas energiantuotannossa ne mahdollistavat päästöjen vähentämisen ja tehokkaamman tuotannon.

Viime vuosina myös Turku Energialla älyratkaisuja on otettu käyttöön entistä monipuolisemmin, muun muassa energiantuotannon ja taloyhtiöiden energiankulutuksen optimoinnissa. Tässä jutussa kerromme, millaisilla tavoilla äly tehostaa energia-alaa ja kuinka älyratkaisut voivat tulevaisuudessa ratkoa energia-alan haasteita.  

Asiakkaalle enemmän valinnanvapautta 

Älyratkaisuista puhuttaessa kuluttajat nimeävät usein ensimmäisenä erilaiset kotitalouden sähkönkäyttöä ohjaavat laitteet. Esimerkiksi sähkönkulutuksen optimointiin on tarjolla laitteita, jotka ohjaavat pörssisähkön käyttöä edullisille tunneille. Niiden avulla vaikkapa sähköauton lataamisessa kodeissa voidaan säästää reippaasti euroja. 

Nykyään älyratkaisut tuovat lisää valinnanvapautta myös kotitalouksien lämmitykseen. Esimerkiksi kaukolämmitetyissä kiinteistöissä energiankulutusta voi kehittyneen anturoinnin myötä ajoittaa ja optimoida olosuhteiden mukaan. Vaikkapa makuuhuoneen lämpötilan voi säätää laskemaan automaattisesti parilla asteella yön ajaksi, mikä lisää nukkumismukavuutta. 

Huoneistoanturoinnin ja älykkäiden patteritermostaattien lisäämisen myötä asukas pystyy itse säätelemään huoneistonsa lämpötilaa mobiilisovelluksella, joita on erilaisia termostaatin toimittajasta riippuen. Älykkäät patteritermostaatit toimivat kuten tavalliset, mutta ovat lisäksi digitaalisia ja etäohjattavia, Turku Energian kaukolämmön avainasiakkuuspäällikkö Susanna Tuominen kertoo. 

Päinvastoin kuin moni saattaa ajatella, on myös energiantuottajan etu, että asiakas kuluttaa energiaa mahdollisimman järkevästi. Se nimittäin auttaa lisäämään energiankulutuksen ja -tuotannon välistä tasapainoa. 

– Lämmönkäytön ohjauksella tavoitellaan sitä, että kulutus ja tuotanto vastaisivat toisiaan. Siksi opastamme ja annamme asiakkaalle mahdollisuuden hillitä itse omaa energiankulutustaan. Taustalla on yhteinen tavoite säästää energiaa, Tuominen toteaa. 

Lämmönjakelun kokonaiskuva tarkentuu 

Siinä missä veden ja sähkön kulutusta on jo pitkään voitu mitata huoneistokohtaisesti, lämmönkäytön mittaamiseen kyllin tarkkoja menetelmiä ei vielä ole ollut tarjolla. 

– Huoneistokohtaisen lämmönkäytön mittauksen haasteena on vielä se, että erikokoisten ja eri ilmansuuntaan olevien asuntojen kulutusta on vaikea mitata tasapuolisesti. Tulevaisuudessa tämä voisi älyratkaisujen myötä tulla veden- ja sähkönkäytön tapaan mahdolliseksi, Tuominen pohtii. 

Taloyhtiön tasolla lämmityksen ohjaamisessa ja seurannassa älyratkaisuja sen sijaan on jo käytössä. Niiden ansiosta myös ongelmatilanteiden selvittäminen on aiempaa tehokkaampaa.  

– Osassa taloyhtiöitä on otettu käyttöön älykkäitä lämmönjakokeskuksia. Älykäs lämmönjakokeskus yhdessä huoneistoanturoinnin kanssa mahdollistaa lämmönjakokeskuksen säätöjen optimoinnin tehokkaammin. Samalla hahmottuu taloyhtiön lämmönjakelun kokonaiskuva, ja ongelmatilanteita on helpompi ratkaista etänä, Tuominen sanoo.  

Hänen mukaansa älyratkaisujen yleistyminen taloyhtiöiden lämmönjakelussa onkin lisännyt tärkeää vuoropuhelua Turku Energian ja taloyhtiöiden asukkaiden välillä.  

Asukkaan tilannetta on helpompi lähteä selvittämään, kun saadaan dataa suoraan huoneistosta. Tämä lisää ymmärrystä tilanteesta molemmin puolin, Tuominen kertoo iloisena. 

Kohti matalapäästöistä energiantuotantoa  

Älyratkaisuilla on yhä merkittävämpi rooli myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä ne auttavat energiayhtiöitä tuottamaan energiaa aiempaa fiksummin. Älyratkaisut kasvattavat myös kustannustehokkaan perustuotannon, hukkalämpöjen ja polttamattoman tuotannon osuutta, minkä myötä päästöt pienenevät. 

Tämänhetkisillä älyratkaisuilla optimoidaan tuotantoa esimerkiksi säätilan mukaan, valvotaan tuotantojärjestelmien kuntoa sekä tehostetaan kaukolämpöverkon toimintaa, Turku Energian Tuotantopalvelut-yksikön johtaja Juho Perkonoja sanoo. 

Dataa analysoimalla älykkäät järjestelmät voivat tunnistaa potentiaalisia riskejä ja huoltotarpeita ihmistä tarkemmin. Perkonojan mukaan esimerkiksi dronen, lämpökuvauksen ja akustisen mittauksen avulla järjestelmiä voidaan valvoa entistä tehokkaammin. Näin energiantuotannon ja lämmönjakelun kehityskohteita voidaan ennakoida nopeammin ja huomioida havaitut kehityskohteet suunnitelmallisemmin tulevissa investoinneissa.  

Älykkäät tavat ylläpitää energianjakelun ja -tuotannon toimitusvarmuutta vaikuttavat asiakkaan energiasta maksamaan hintaan. Turku Energia pyrkii jatkuvasti lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossa, mikä jo itsessään tuottaa säästöjä asiakkaille pitkällä aikavälillä.  

– Kustannustehokas siirtyminen kohti matalapäästöisiä energialähteitä olisi huomattavan paljon vaikeampaa ilman älyratkaisuja, Perkonoja kiteyttää. 

Älyratkaisut auttavat energiajärjestelmän tasapainottamisessa 

Perkonojan mukaan energian tuotanto ja jakelu integroituvat älyratkaisujen myötä uudella tavoin ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin muutosten hallinta nopeastikin muuttuvissa markkinatilanteissa korostuu.  

Kun tuuli- ja aurinkovoiman osuus energiantuotannosta kasvaa, sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottaminen tulee olemaan entistä haastavampaa. Tasapainon luomiseksi tarvitaan älyratkaisuja, jotka hyödyntävät olemassa olevaa dataa ja ohjaavat toimintaa sen pohjalta.  

Uusien innovaatioiden rinnalla tarvitaan myös perinteisiä ratkaisuja. Yksi sellaisista on kaukolämpö, jolla on olennainen rooli energiajärjestelmän tasapainottamisessa. 

– Kaukolämpöverkko on kokonaisuudessaan lämpöakku, johon voi varastoida lämpöenergiaa muuntamalla edullista sähköä lämmöksi. Tähän perustuvat lämmöntuotannon sähkökattilainvestoinnit eli samalla kun tuotetaan edullista lämpöä, tasapainotetaan sähköverkkoa kasvattamalla kulutusta. Sähkön varastointiin ei toistaiseksi ole olemassa yhtä kustannustehokkaita laajan mittakaavan varastointijärjestelmiä, Perkonoja toteaa.  

Energiajärjestelmän tasapainotuksen osalta näköpiirissä on myös muita kehityskohteita, joissa älyratkaisuilla tulee olemaan entistä enemmän jalansijaa. Perkonojan mukaan tällaisia ovat esimerkiksi kulutuksen ja tuotannon suunniteltu jousto, siirtoyhteyksien parantaminen sekä akkuratkaisut. 

 

Teksti: Aili Autio