”Pienillä teoilla voi vaikuttaa”

Kuvassa Ines Hagelberg.
13.2.2024

Turkulainen Ines Hagelberg päätti pari vuotta sitten antaa myös omaa aikaansa hyväntekeväisyyteen, eikä vain rahaa keräyksiin. Hän lähti mukaan SPR:n ystävätoimintaan ja löysi uutta sisältöä arkeensa. Turku Energiassa ystävätoiminnan tukeminen on konkreettista vastuullisuustyötä.

Moni ajattelee vapaaehtoistyöhön lähtemisen esteeksi sen, ettei ole aikaa. On paljon helpompaa ja nopeampaa sujauttaa kolikko keräyslippaaseen tai tehdä netissä lahjoitus. Kun Hagelberg jäi pari vuotta sitten sairauslomalle, hän mietti, että nyt olisi tilaisuus lähteä mukaan SPR:n toimintaan ja vapaaehtoistyöhön, joka oli häntä aina kiinnostanut.

– SPR:n ystävätoiminta vaikutti heti sellaiselta tekemiseltä, jossa voi antaa ja saada yhtä aikaa. Olen ollut mukana myös muussa SPR:n paikallisessa toiminnassa, kuten terveys- ja hyvinvointitoiminnan johtoryhmässä hoitamassa viestintää sekä osallistunut Nälkäpäiväkeräyksen markkinointityöhön ja ollut kojulla. Kaikki kuitenkin alkoi ystävätoiminnasta, jota teen edelleen, Hagelberg kertoo.

Hagelbergin puheesta ilmenee aito auttamisen halu ja kiinnostus vapaaehtoistyöhön.

– Tässä maailmantilanteessa voi tehdä niin vähän. Jos omaa aikaa antamalla voi auttaa, niin se on jo todella tärkeää minulle. Ystävätoiminnasta saa itselle hyvän mielen. Se on merkityksellistä työtä, joka antaa minulle paljon, hän summaa.

Ystävästä on tullut ystävä

Se, miksi Hagelberg valitsi juuri SPR:n, johtuu yhteisestä arvomaailmasta. Toiminta tuntui hänelle läheiseltä ja luotettavalta.

– SPR:n toiminta on monipuolista. Vapaaehtoisenakin voi tehdä monenlaista oman kiinnostuksen mukaan. Toisia voi kiinnostaa esimerkiksi ensiapu tai kriisityö. Kaikille löytyy jotain, hän innostaa.

Hagelbergillä on ollut parin vuoden ajan yksi ja sama ystävä, jonka luona hän käy kerran kuukaudessa. Heistä on tullut ihan oikeita ystäviä, joten kuulumisten vaihto ja yhdessä tekeminen tuntuvat luontevalta. Tapaamiset kestävät yleensä tunnista kahteen.

– Käyn hänen luonaan kotona, juomme kahvia ja pelaamme vaikka korttia tai lähdemme kirjastoon tai kaupungille. Pystyn hyvin aikatauluttamaan nämä tapaamiset päiviini.

– Lähden aina hyvillä mielin tapaamisesta. Niissä on lämmin tunnelma. Olemme osa toistemme elämää, Hagelberg miettii.

Hänelle ystävä valikoitui SPR:n ystäväjärjestelmän kautta. Hagelberg kertoi omista toiveistaan ja vastaavasti ystävää etsivät ovat kertoneet, millaisen ystävän SPR:ltä toivovat. Näin jokaiselle löydetään mahdollisimman sopiva ystävä.

Hagelbergille on tärkeää myös se, että hän voi tehdä vapaaehtoistyötä paikallisesti ja auttaa yhteisöä voimaan paremmin. Hyvän tekeminen lähtee läheltä ja laajenee näin automaattisesti.

Monipuolista toimintaa

SPR:n Varsinais-Suomen piirin sosiaalitoiminnan ohjelmapäällikkö Tuija Hongisto kertoo, että ystävätoimintaa ei aina osata yhdistää SPR:n toimintaan, vaikka sitä on tehty jo yli 60 vuotta. Vapaaehtoisen ystävätoiminnan avulla voidaan auttaa konkreettisesti yksinäisyyttä potevia lähimmäisiä. Työn merkitys on viime aikoina vain korostunut.

– Ystävätoiminnassakin on monia muotoja, ja tapaamiset voivat olla kertaluonteisiakin, kuten saattajana oleminen vaikka lääkärikäynnillä tai ystäväksi lähteminen jääkiekko-otteluun tai taidenäyttelyyn. Työporukka voi esimerkiksi osallistua ryhmänä palvelutalon vanhusten ulkoiluun, Hongisto luettelee vaihtoehtoja.

Hagelberg ja Hongisto korostavat sitä, että toiminnassa ei välttämättä tarvitse sitoutua säännöllisiin tapaamisiin, vaan voi olla saattajana esimerkiksi kerran vuodessa tai silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Tämä yksi kerta voi olla todella tärkeä apu.

Turussa toimintaa on jalkautettu myös lähiöihin, jotta tapaaminen vaikkapa käsityö- tai virkistyskerhoissa tai terveyspisteissä onnistuu helposti. Hongisto kertoo, että seuraa kaipaava voi tulla terveyspisteeseen esimerkiksi mittauttamaan verenpaineensa ja jäädä samalla juttelemaan.

Lisää vapaaehtoisia

Hongisto toivoo mahdollisimman monen innostuvan ystävätoiminnasta, koska vapaaehtoisista on jatkuva pula. SPR kouluttaa ystäväksi ryhtyvät, joten ihan kylmiltään ei tarvitse aloittaa. Seuraava kurssi on helmikuussa.

– Turku Energian antaman tuen avulla olemme voineet järjestää ystäväkursseja vapaaehtoisiksi haluaville sekä toteuttaa ystävätoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille virkistystapahtumia. On tärkeää, että toimintaan osallistuvat saavat työnohjauksen ja vertaistuen lisäksi myös piristystä, Hongisto painottaa.

Ilo olla mukana

Turku Energia on ollut ilolla mukana ystävätoiminnassa jo yli kymmenen vuoden ajan.

– Kenenkään meistä ei tulisi jäädä yksin. Valitettavasti on kuitenkin monia, joita yksinäisyys koskettaa. Läheisyys on yksi konsernin arvoista, ja ystävätoiminnan tukeminen on konkreettinen esimerkki siitä, miten olemme paikallisesti lähellä. On merkityksellistä tukea näin käytännönläheistä tapaa auttaa lähimmäisiä, viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen kertoo.

Paikallisuus on keskeinen asia Turku Energian toiminnassa, ja Repola-Mäkinen on huomannut myös asiakkaiden ja sidosryhmien arvostavan sitä. Yhteistyöstä on saatu vain positiivia kokemuksia.

– Paikallisen SPR:n toiminnan tukemisen kautta voimme olla mukana turkulaisten ja turunseutulaisen arjessa. Olemme lisäksi tarjonneet tilojamme ystävätoiminnan koulutuskäyttöön ja mahdollistaneet näin myös omalle henkilöstöllemme mahdollisuuden tutustua tukitoimintaan, Repola-Mäkinen toteaa.

Teksti: Johanna Pelto-Timperi Kuvaaja: Mikael Soininen