Omatunto ohjaa energiavalinnoissa

nainen seisoo metsässä kuulokkeet päässä
23.5.2018

Omatunto ohjaa joka toista suomalaista energiaratkaisuissa. Ensisijaisesti valintoihin vaikuttaa vielä hinta, mutta tuotantomuotojen ympäristöystävällisyys on vahva kakkonen.

Turku Energian Innolink Researchilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä tekemiinsä energiaratkaisuihin ovat yli 60-vuotiaat, omakotitalossa asuvat miehet. Eniten omantunnontuskia kokevat alle 30-vuotiaat naiset. Kaikista vastaajista kaksi kolmasosaa (66 %) arvioi kuitenkin, että heillä on puhdas energiaomatunto.

Tuloksissa näkyy selvästi ihmisten halu ymmärtää energia-asioita ja tehdä oikealta tuntuvia päätöksiä. Peräti 92 prosenttia ihmisistä haluaisi tietää enemmän energia-asioista. Tästä huolimatta alle puolet tietää, millä energiamuodolla tuotettua sähköä omaan kotiin tulee.

– Ihmiset ovat kiinnostuneita energia-alasta. Me pyrimme energiayhtiönä helpottamaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä omien arvojen mukaisia energiavalintoja, Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen sanoo.

Energiakulutuksen vähentäminen helpointa

Tutkimuksessa kysyttiin myös, minkälaisista energiateoista ihmiset kokevat hyvää omaatuntoa. Tärkeimpinä nähtiin energiankäytön vähentäminen arjessa (54 %), jätteiden kierrättäminen polttoaineeksi (44 %) ja arjen liikkumisen ratkaisut (31 %).

Neljäsosa ihmisistä kokee, ettei pysty vaikuttamaan ilmastonmuutokseen valinnoillaan ja toinen neljäsosa ei tiedä, miten voisi vaikuttaa.

– Ihmiset ovat halukkaita tekemään muutoksia, kun heidän tietoisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa kasvavat, ja energiaomatuntoa parantavat teot ovat helposti toteutettavissa. Omatunto ohjaa jo joka toista suomalaisista energiankäyttöön liittyvissä valinnoissa, ja tämä näkyy myös meillä energiayhtiössä asiakkaidemme kasvavana kiinnostuksena uudenlaisia palveluita kohtaan, Timo Honkanen kertoo. ●