Naantalissa otetaan askel kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa

kaksi miestä keltatakkeissa seisomassa tehtaan edessä
26.8.2019

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) hankkii savukaasulauhduttimen Naantalin voimalaitoksen monipolttoainevoimalaitosyksikköön. Lauhdutin otetaan käyttöön tämän vuoden lopussa. Se lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 prosenttia eli 60 megawattia (MW) lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta.

Savukaasulauhduttimella tuotettu lämpö korvaa pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä. Investoinnin kustannusarvio on 16 miljoonaa euroa.

Savukaasulauhduttimen toiminta perustuu biopolttoaineiden polton tuottaman kostean savukaasun lauhdutuksesta syntyvän energian hyödyntämiseen. Lauhduttimen avulla saadaan aikaisemmin hukkaan mennyt energia talteen. Lauhduttamalla talteen otettavan energian määrä on vuodessa noin 250-300 gigawattituntia (GWh). Määrä vastaa noin 600 kerrostalon kuluttaman lämmön määrää vuodessa.

Laitoksella otetaan tämän vuoden aikana käyttöön myös uusi, kivihiiltä korvaava polttoaine, asfalteeni. Asfalteeni tulee korvaamaan lähes puolet Naantalin laitoksen monipolttoaineyksikön jäljellä olevasta kivihiilen käytöstä. Asfalteeni on öljypohjainen tuote, jota syntyy Nesteen Kilpilahden öljynjalostamon prosessin sivutuotteena. Sen hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltä pienemmät.