Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos vähentää päästöjä

ryhmä ihmisiä oransseissa liiveissä ja kypärissä
13.12.2017

Naantaliin rakennettu uusi monipolttoainevoimalaitos on vihitty käyttöön. Turku Energian osakkuusyhtiön, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) rakentama voimalaitos korvaa osittain Naantalin vanhan noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen.

Monipolttoainevoimalaitos lisää merkittävästi uusiutuvien energialähteiden osuutta Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä. Laitos vähentää Turku Energian kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä vuositasolla 210 000 tonnia eli noin 30 prosenttia vuoden 2016 päästöihin verrattuna.

Laitoksen valmistumisen myötä lähes puolet Turun seudun kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Laitos tulee vähentämään Turku Energian kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä 210 000 tonnia vuodessa eli noin 30 prosenttia vuoden 2016 päästöihin verrattuna.

Uudella voimalaitoksella on merkittävä rooli uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä Turku Energian lämmön ja sähkön tuotannossa.

- Tavoitteena on, että yli puolet myymästämme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. Uusi laitos vie meidät jo hyvin lähelle tämän tavoitteen toteutumista, ellei ylikin, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

Huhtikuussa 2015 alkaneet laitoksen rakennustyöt toteutettiin allianssimallilla. Laitos oli ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovellettiin allianssimallia. Laitoksen työmaa palkittiin vuonna 2016 Rakennuslehden Vuoden työmaa -palkinnolla.

- Projekti eteni kokonaisuudessaan erinomaisesti. Laitos valmistui aikataulussaan, kustannukset alittuivat lähes 20 miljoonalla eurolla ja silti laadusta ei tingitty. Myös työturvallisuus säilyi hyvänä koko projektin ajan. Laitoksen polttoaineena käytettävän kotimaisen biopolttoaineen hankinta tuo Turun talousalueelle lähes 30 miljoonan euron vuositulot ja vaikuttaa näin ollen positiivisesti alueen työllisyyteen, sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Naantalin voimalaitoksen siirtyminen kivihiilestä suureen määrään uusiutuvaa energiaa on Fortumille merkittävä ja konkreettinen askel kohti hiilineutraalia tuotantoa ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

- Edistämme yhdessä yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortumin ja Turun seudun toimijoiden yhteisten ratkaisujen avulla pienennämme tämän alueen ekologista jalanjälkeä ja toimimme edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen torjunnassa, sanoo johtaja Timo Piispa Fortumista.

Monipolttoainevoimalaitos tuottaa vuodessa 1 400 GWh kaukolämpöä, 200 GWh prosessihöyryä ja 800 GWh sähköä. Käyttöönottovaiheessa biopolttoaineen osuus on uudessa laitoksessa noin 45 prosenttia käytetyistä polttoaineista.

Vuonna 2018 rakennettavan kuljetinjärjestelmän myötä biopolttoaineiden osuus nousee 60-70 prosenttiin ja samalla biopolttoaineesta tulee laitoksen pääpolttoaine. Biopolttoainetta tuodaan sekä lähialueita että vuoden 2019 alusta alkaen myös meriteitse pääosin Baltiasta. Lisäksi laitoksen polttoaineesta noin kaksi prosenttia on jalostamokaasua.