Monta tapaa hankkia vihreää sähköä

tuuliturbiini keskellä metsää
2.3.2018

Turku Energian sähkönhankintapäällikkö Jari Hallivuoren mukaan moni yritysasiakas yllättyy, kun kuulee, kuinka pieni lisälasku ympäristöystävällisestä sähköstä kertyy vuodessa. Hallivuoren mukaan Turku Energialla on useita erihintaisia tapoja hankkia yritykselle vihreää sähköä: yritys voi valita esimerkiksi bioenergiaa Naantalista, tietyn voimalaitoksen vihreää sähköä tai pohjoismaista vesivoimaa.

Yhä useampi yritys valitsee vihreän sähkön. Syynä siihen on yrityksen asiakkaiden kasvava ympäristötietoisuus, imagotekijät ja ympäristösertifikaatit, jotka edellyttävät vihreän sähkön käyttöä. Tietyt hankerahoitukset edellyttävät myös ympäristöystävällistä sähkönhankintaa.

- Yritykset ovat vielä kuluttajia jäljessä vihreän sähkön käytössä. Turku Energian kuluttajille myymästä energiasta 35 % on jo vihreää sähköä, kun vastaava luku yrityspuolella on vielä 27 %. Yritysten kannattaisikin huomioida, että yhä useampi kuluttaja ja työntekijä tarkastelee myös yritysten ympäristöystävällisyyttä energia-asioissa, Jari sanoo.

Vihreys ei maksa maltaita

Hallivuoren mukaan moni yritysasiakas yllättyy, kun kuulee, kuinka pieni lisälasku ympäristöystävällisestä sähköstä kertyy vuodessa. Esimerkiksi yrityksessä, jonka vuosikulutus on 200 MWh, puhutaan halvimmillaan vain 100 eurosta vuodessa. Suuremmissakin tuotantolaitoksissa summa jää usein alle 1 000 euroon vuodessa.

- Edullisin tapa yrityksille on ylipäätään ostaa vihreää sähköä, jolloin ei määritellä erikseen, millä uusiutuvan energian tuotantomuodolla sähkö tuotetaan tai mistä se tulee. Yritys saa kuitenkin alkuperätakuun käyttöönsä, joka varmentaa tuotetun sähkön alkuperän, Jari kertoo.

Halutessaan yritys voi kuitenkin määrittää, mitä tuotantomuotoa se haluaa suosia. Esimerkiksi Turku Energialta voi ostaa pelkkää tuulisähköä tai vesivoimaa. Turku Energialla on osakkuus Kolsin Voima Oy:ssä, jonka vesivoimalaitokset sijaitsevat Kokemäenjoessa ja Kymijoessa. Lisäksi Turku Energialla on jo vuodesta 2004 ollut osakkuus norjalaisen Svartisenin vesivoimalan tuotantoon. Louna Vihreä -tuotteessa asiakas saa puolestaan Hyötytuuli Oy:n vihreää tuulisähköä.

- Yhä useammat yritykset ovat määrittäneet strategiassa, että paikallisuus on heille tärkeä arvo. Tällöin vihreäksi sähköksi kannattaa valita Louna Lähi -tuote. Sen sähkö tuotetaan lähellä Naantalin monipolttoainevoimalaitoksessa, Jari toteaa.

Tee vihreästä sähköstä kilpailuetusi

Turku Energia räätälöi yrityksen toiveiden mukaan vihreää energianhankintaa aivan tietyiltä, nimetyiltä energian pientuottajilta. Esimerkiksi Kolsin Voiman ja Koivukosken voimalaitoksen alkuperätakuut ovat merkitty vain Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle.

- Voimme tehdä kahdenvälisiä sopimuksia yksittäisten tuulivoimatuottajien kanssa ja välittää heidän alkuperäistakuunsa yritysasiakkaille. Samoin voimme toimia esimerkiksi pienten vesivoimalaitosten kanssa.

Näissä tapauksissa yritys maksaa energiastaan jonkin verran tavallista vihreää sähköä enemmän, mutta voi hyödyntää ainutlaatuista sopimusta esimerkiksi markkinoinnissaan ja vastuullisuusviestinnässään.

- Ratkaisu sopii erityisesti yrityksille, jotka ovat määrittäneet ympäristöystävällisyyden strategiseksi menestystekijäksi. Yritys voi halutessaan viedä vaikka asiakkaitaan tutustumaan voimalaitokseen ja ylipäätään hyödyntää pientuotantolaitoksen tarinaa omassa viestinnässään, Jari sanoo.

Laajimmillaan yhteistyössä voi tulla kyse yrityksen oman pienenergiatuotantolaitoksen perustamisesta.

- Jos esimerkiksi yritys haluaa tuottaa sähköä omalla katollaan aurinkopaneelien avulla, kannattaa olla meihin yhteydessä, Jari vinkkaa lopuksi.

Kysy lisää yrityksellesi sopivasta vihreän sähkön ratkaisusta!