Miten suojautua sähkön hinnan vaihteluilta?

pari sähköpylvästä istumassa keskellä lumista kenttää
8.2.2022

Loppuvuodesta otsikoihin nousi sähkön hinta, ja nyt moni yrittäjä miettii, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Turku Energian riskienhallinnan asiantuntija Ville Kuusisto avaa syitä hintaheilahtelujen takana sekä kertoo, miltä sähkön hinta näyttää horisontissa.

Ville Kuusisto, mistä sähkön hinta muodostuu?

- Sähkön hinta muodostuu sähkönsiirrosta, veroista ja itse sähköenergiasta. Asiakas voi hankkia sähköenergiaa kiinteään hintaan määräaikaisella sopimuksella tai päivittäin vaihtuvaan spot-hintaan. Sähkön hintaan vaikuttaa moni asia, kuten kysyntä ja tarjonta, sääolosuhteet sekä se, millä sähköä tuotetaan.

Mistä hinnan nousu johtuu?

- Loppuvuonna puhuttaneeseen hinnan nousuun oli karkeasti ottaen kaksi syytä. Ensinnäkin kylmä sää nosti sähkön kysyntää. Kun kysyntä on suurta, sähkön tuottamiseen tarvitaan kaikkia tuotantomuotoja, ja spot-hinta määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan. Toiseksi sähkön hintaa nostivat polttoaineiden hinnat: esimerkiksi Keski-Euroopassa sähköä tuotetaan edelleen paljon kalliilla fossiilisilla polttoaineilla, mikä nostaa Suomeen tuotavan sähkön hintaa. Myös muun muassa sähkön alkuperätakuiden noussut hinta vaikuttaa asiakkaan sähkölaskuun, vaikkakin niiden osuus kokonaissummasta on melko pieni.

Minkä sähkösopimusten hinta erityisesti on noussut?

- Jo aiemmin solmittuihin määräaikaisiin sähkösopimuksiin viimeaikaiset heilahtelut eivät luonnollisesti vaikuta. Tällä hetkellä solmittaviin, etenkin lyhyisiin määräaikaisiin sopimuksiin puolestaan hinnan nousu vaikuttaa, koska spot-hinta on ollut korkea. Määräaikaisten sopimusten hinnoittelu määräytyy sähkön johdannaistuotteiden, kuten futuurien perusteella, eikä suoran spot-hinnan perusteella. Kiinteähintaisten sähkösopimusten hinnoittelussa huomioidaan myös erilaisia epävarmuustekijöitä.

Miten sähkön hinnan vaihtelulta voi suojautua? Kannattaako spot-sopimuksista hankkiutua eroon?

- Määräaikainen sopimus tuo asiakkaalle tiettyä mielenrauhaa, kun sähkön hinta on tiedossa pidemmälle tulevaisuuteen. Spot-hinta on kuitenkin todennäköisesti tulossa alaspäin talven lämmityskauden päättyessä, ja teoriassa markkinahinnan pitäisi olla pitkällä aikavälillä edukkain tapa ostaa sähköä.

Miltä sähkön hinnan tulevaisuus näyttää?

- Olkiluoto 3:n liittyminen sähköverkkoon tulee laskemaan sähkön hintaa, sillä se tuo vakautta sähköntuotantoon. Myös tuulivoiman tulevaisuus on toinen vaikuttava tekijä, ja paljon riippuu siitä, kuinka paljon uutta tuulituotantoa Suomeen lähitulevaisuudessa rakentuu. Tuulisina hetkinä sähkö tulee olemaan edullista, mutta muina hetkinä joudutaan käyttämään muita tuotantomuotoja. Toisin sanoen tuulivoiman myötä sähkön hinnan heilahtelut lisääntynevät.

Haluatko lisätietoja Turku Energian sähkösopimuksista yrittäjille? Lue lisää.