Mitä yrityksessäsi tapahtuisi, jos sähkön tai lämmön tulo katkeaisi muutamaksi tunniksi?

kaatunut puu keskellä lumista tietä
28.11.2023

Turku Energian sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on erinomaisella tasolla. Joskus poikkeava säätila tai joku muu syy saattaa kuitenkin aiheuttaa tilanteen, jossa sähkö- tai kaukolämpöverkon toiminnan palauttaminen kestää normaalia pidempään, jopa yli vuorokauden. Siksi niin pienen kuin suurenkin yrityksen kannattaa valmistautua yllättäviin katkoihin varautumissuunnitelmalla ja testata sen toimivuus.

Etenkään taajamissa ei ole totuttu sähkö- tai lämpökatkoihin. Haja-asutusalueella sähkökatkoja sattuu varsinkin märän lumen, kovan tuulen ja ukkosen aikaan, kun puita kaatuu sähkölinjan päälle. Haja-asutusalueilla tai maaseudulla sijaitsevat tai maaseutusähköverkon piiriin kuuluvat yritykset ovat yleensä tottuneet näihin häiriöihin ja osaavat paremmin varautua.

Kaukolämpöverkko ei ole samalla tavoin sään armoilla kuin ilmajohtosähköverkko , lähinnä vuodot tai vikatilanteet voivat aiheuttaa katkoja jakelussa. Turku Energia Lämpöverkot kartoittaa vuosittaisille tarkastuslennoilla kaukolämpöverkon tilannetta ja tunnistaa korjauskohteita kartoituksen perusteella.

”Maakaapeliverkon alueella olevat teollisuuslaitokset eivät aina välttämättä huomaa tai osaa varautua sähkökatkoihin, koska niitä esiintyy erittäin harvoin. Kaapeliverkossa sähköt saadaan yleensä palautettua alle tunnissa erottamalla vikapaikka muusta verkosta, jonka jälkeen päästään korjaamaan itse vikaa. Jos vikapaikkaa ei saada erotettua muusta sähköverkosta tai vikapaikan selvittäminen kestää, voi sähkökatko kaapeliverkossakin venyä”, Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Toivonen kertoo.

Teollisuusyrityksillä saattaa olla monia tuotantoprosesseja, joissa jo lyhytaikainen sähköttömyys voi aiheuttaa mittavia kustannuksia. Pahimmillaan tuotantolaitteet saattavat rikkoontua katkon aikana tai toimia väärin sähkön palauduttua. Myös tuotantoerä saattaa mennä pilalle.

”Jos yrityksessä on laitteita, jotka rikkoutuvat herkästi lyhyiden sähkö- tai lämmönjakelun katkojen aikana, kannattaa olla yhteydessä Turku Energiaan, jotta tarpeet voidaan huomioida suojaussuunnittelussa. Yksinkertaisimmillaan saattaa olla kyse vaikkapa sähköisten kulunvalvontajärjestelmien toiminnasta vikatilanteissa”, Toivonen sanoo.

Näin laadit toimivan varautumissuunnitelman

Sähköttömyyden tai lämmönjakelun keskeytysten vaikutusta yrityksen toimintaan, tuotantoon ja työturvallisuuteen on syytä testata ennalta, jotta häiriötilanteesta syntyvä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. Testattavia prosesseja voi olla useita.

– Ihan ensimmäiseksi yrityksen tulisi tehdä omalle toiminnalleen energian tarpeen kriittisyyden arviointi ja tunnistaa, mitä omassa toiminnassa tapahtuu, kun sähköt tai lämmönjakelu katkeavat. Olisi suositeltavaa, että yrityksen kriittisissä järjestelmissä olisi sähkökatkoja varten häiriötön sähkönsyöttö (UPS) -järjestelmä, jonka avulla prosessit voidaan ajaa hallitusti alas. Näin saadaan kriittiset järjestelmät varmennettua, Toivonen ohjeistaa.

Kriittisimmin sähköä tarvitsevat yleensä ne prosessin osat, jotka liittyvät lämmittämiseen, jäähdyttämiseen tai pakastamiseen, ja näiden prosessien osalta lämpö- tai kylmäketjun katkeamattomuuden voi varmistaa varavoimakoneella.

Varautumissuunnitelmaa tehdessä tulee ottaa huomioon erityisesti IT-järjestelmät: Lähtevätkö ne toimimaan automaattisesti katkon jälkeen? Voidaanko ajaa hallitusti alas UPS-järjestelmällä tai varmistaa toiminta varavoimakoneella? Olisiko syytä hajauttaa IT-järjestelmä logistisesti kahteen eri paikkaan? Ja miten servereiden alas ajaminen vaikuttaa muissa yrityksen toimipaikoissa, joissa ei ehkä olekaan parhaillaan sähkökatkoa?

Huomioida kannattaa myös, miten kiinteistössä kulkeminen järjestetään, kun sähköinen lukitusjärjestelmä esimerkiksi estää ovien aukeamisen tai laukaisee palo-ovet?

Työturvallisuuden osalta pitää lisäksi varmistaa, että valaistus toimii varasyötöllä. Silloin kenenkään ei tarvitse kompuroida pimeässä portaikossa kesken työpäivän.

Turku Energia Sähköverkkojen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli viime vuonna 7 minuuttia 26 sekuntia ja kaukolämmössä 36 minuuttia.

"Kaukolämmön jakelun häiriöt eroavat sähköstä siten, että asiakas ei välttämättä edes huomaa kaukolämpöhäiriötä, sillä rakennus ja rakenteet jäähtyvät hitaasti. Ensimmäisenä häiriön huomaa yleensä lämpimän käyttöveden loppumisesta. Yrityksessä kannattaa erityisesti miettiä, miten katkot lämpimän veden jakelussa vaikuttavat sen toimintaan", toteaa käyttöinsinööri Lasse Sihvo.

Testaa suunnitelmaa pienimuotoisesti

Laitteiden tapaa reagoida sähkö- tai lämmönjakelunkatkoihin on vaikea tietää ennalta. Yrityksen kannattaakin järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana pienimuotoinen häiriöharjoitus, jossa verkkovirtayhteys katkaistaan osasta laitteista riittävän pitkäksi ajaksi. Sen jälkeen seurataan, käynnistyvätkö laitteet uudestaan, mitkä laitteet lakkaavat toimimasta, kuinka nopeasti laitteet käynnistyvät uudelleen ja toimivatko ne normaaliin tapaan.

Voidaan myös miettiä, mitä vaikutuksia on sillä, jos katko on laajempi kuin omaan kiinteistöön kohdistuva. Pitkittynyt katko voi vaikuttaa myös kaukolämmön ja -kylmän sekä vesi- ja viemäriyhteyksien toimintaan.

– Jos sähkökatkon varautumissuunnitelman tekeminen tuntuu hankalalta tai testausvaiheessa ilmenee merkittäviä puutteitta, Turku Energialta voi kysyä neuvoa, Toivonen vinkkaa.

Etenkin suurten yritysten kannattaa sopia energiayhtiön kanssa jo ennalta, miten sähkön häiriötilanteissa toimitaan. Energia-asiantuntija auttaa myös selvittämään, paljonko virtaa kaikkein tärkeimmät prosessit vaativat toimiakseen.

Laajoissa ja pitkissä sähkön jakeluhäiriössä sähköverkkoyhtiöt toimivat ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti ja pyrkivät varmistamaan sähkön jakelun ensisijaisesti yhteiskunnan kriittisille kohteille kuten sairaaloille.

Seuraa sähkökatkoista tiedottamista

Turku Energia valvoo jakeluverkkoaan ympäri vuorokauden. Sähkönjakeluverkon ajantasaisen tilanteen näkee Keskeytyskartasta ja kaukolämmöllä on oma vastaava Keskeystyskarttansa. Jos vika näkyy kartassa, se on käyttökeskuksen tiedossa, mutta jos sitä ei näy vielä kartassa, siitä voi ilmoittaa soittamalla päivystävään numeroon 0800 02001. Soittaa kannattaa myös silloin, jos sähköt toimivat oudosti. Nettilomakkeella voi ilmoittaa ei-kiireellisistä vioista.