Mistä puhaltaa, tuulienergia?

tuuliturbiini keskellä peltoa
25.11.2019

Uusiutuvien energialähteiden tuotannossa puhaltavat navakat kasvun tuulet. Tuulivoima seisoo jo omilla jaloillaan ilman tuotantotukia. Kymmenen vuoden kuluttua se voi kattaa jo noin kolmanneksen Suomen sähköntuotannosta.

Ekologista, edullista ja kotimaista. Puhtaan, säiden mukaan vaihtelevan energian osuus sähköntuotannosta on viime vuosina kivunnut yhä korkeammalle. Turku Energian osakkuusyhtiön, Suomen suurimpiin tuulivoimayrityksiin kuuluvan Suomen Hyötytuuli Oy:n toimitusjohtaja Toni Sulameren mukaan tuulivoima on puhtain ja edullisin energiantuotantomuoto.

Länsirannikon ja Pohjanmaan lakeuksien tuulista kerätty energia on auringon rinnalla ”polttoaineena” ilmaista ja täysin päästöttömänä paras vaihtoehto myös ilmaston kannalta. Tuulivoima vastaa hyvin myös sähkön vaihtelevaan kysyntään. Voimaloiden tuotanto on pienimmillään kesällä, jolloin myös kysyntä on pienintä. Tuotantopiikit osuvat kovimman kulutuksen aikaan loka-maaliskuuhun.

Turbiinit ylös, kustannukset alas

Valtion taloudellisella tuella on jo rakennettu noin 700 tuulivoimalaa eli noin 2 000 megawattia tuulivoimaa. Ne tuottavat noin kuusi terawattituntia sähköä vuodessa. Sillä voidaan kattaa noin 300 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittainen sähkönkulutus, mikä tarkoittaa neljännestä Suomen kaikista omakotitaloista.

Rakenteilla on yli kaksi sataa uutta voimalaa. Lisäksi valtion toisen kilpailutuksen seurauksena rakennetaan 70 voimalaa. Toimitusjohtajan mukaan tuotantokustannukset ovat alentuneet viime vuosina huomattavasti, sillä tekninen kehitys on kasvattanut tuulivoimaloiden kokoa ja tehoa - korkeat turbiinit pääsevät käsiksi kovempiin tuuliin. Uusiutuvan energian tukijärjestelmän avulla voimistunut tuulienergia on nykyään myös markkinaehtoista.

- Tuulivoima on viimeisten puolentoista vuoden aikana kehittynyt halvimmaksi sähköntuotantomuodoksi. Tuotantotukia ei enää tarvita. Jos markkina pysyy samanlaisena, tuulivoimaa tullaan rakentamaan lähivuosina lisää ilman tukia, Toni ynnää.

Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimaloiden kehitys vuosina 1999-2019.

Potentiaalia parempaan

Tuulienergiaa ei vielä riitä koko kansalle, mutta resursseja maassamme on enemmän kuin kotitarpeiksi. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n arvion (2017) mukaan Suomen tuulivoimapotentiaalilla voitaisiin tuottaa vuosittain jopa 300 terawattituntia sähköä, jos parhaat tuotantopaikat ja uusin teknologia hyödynnettäisiin. Määrä kattaisi noin kolmen Suomen vuosittaisen sähköntarpeen.

- Saksassa, joka on samankokoinen maa kuin Suomi, on 27 000 voimalaa. Suomessa niitä on 700. Tänne mahtuisi vielä vaikka kuinka paljon tuulivoimaloita, Toni vertaa.

Jo rakennetuista voimaloista 70 prosenttia on suomalaisessa omistuksessa, mutta vihreä sähkömme kiinnostaa myös ulkomaisia sijoittajia. Esimerkiksi hakukonejätti Google solmi syksyllä kahden uuden suomalaisen tuulipuiston kanssa sähkönhankintasopimuksen, jonka myötä ilman valtion tuotantotukea tehtyjen investointien määrä kasvaa yli 1 000 megawattiin. Markkinaehtoisten voimalahankkeiden myötä Suomessa pyörinee satoja tuulimyllyjä ilman veronmaksajien tukea jo parin vuoden sisällä.

Hyvän tuulen energiaa jo kaksi vuosikymmentä

Turku Energian asiakkaat ovat jo pitkään voineet valita sataprosenttisesti vihreän sähkösopimuksen. Tuulivoima on kuulunut yhtiön energialähteisiin vuodesta 1998 lähtien, ja viime vuosina kuluttajien kiinnostus vihreään energiaan on noussut entisestään.

Toimitusjohtaja Timo Honkasen mukaan yhtiö on mukana tuulivoiman rakentamisessa ja kehittämisessä lisätäkseen uusiutuvien tuotantomuotojen osuutta sähkön hankinnassaan ja myynnissään. Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä 70 prosenttia yhtiön hankkimasta sähköenergiasta on tuotettu uusiutuvilla ja hiilidioksidipäästöttömillä energialähteillä, kuten tuuli- ja vesivoimalla sekä biomassalla.

- Haluamme edistää kestävää kehitystä ja mahdollistaa asiakkaillemme puhtaan energiaomatunnon tuotteitamme käyttäessään, Timo summaa.

Turku Energia kehittää energianhankintaansa omien huippu- ja varavoimalaitostensa lisäksi osakkuusyhtiöidensä kautta. Tuulivoimaa se hankkii Suomen Hyötytuuli Oy:n lisäksi muun muassa Via Wind Oy:ltä, Kyyttö Energy Oy:ltä, Pettumäen Mylly Oy:ltä ja Årvas Wind Ab:lta.

Kolmannes kulutuksesta tuulisähköä vuonna 2030

Tuulivoima-alan yleisenä tavoitteena on, että tuulisähkön osuus sähkönkulutuksesta nousisi 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaisi 30 terawattitunnin vuosittaista tuulivoimatuotantoa. Tavoitteen saavuttaminen toisi Suomeen 25 miljardin tuulivoimainvestoinnit.

- Pidän sitä jopa vähän pienenä tavoitteena. Tuulivoima alkaa olla aika tavallista toimintaa. Kun voimaloiden optimikoko saavutetaan, teknologinen kehitys hiukan hidastuu ja kustannukset pienenevät entisestään. Silloin, kun teknologinen muutos hidastuu, alkaa vasta tuotannon kehittäminen, uskoo Toni Sulameri.

Tiesitkö tämän?

  • Vuonna 2018 Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla noin 7 prosenttia ja sähköntuotannosta noin 9 prosenttia.

  • Tuulivoiman osuus on asettunut sähköntuotannossa viime talvesta lähtien pysyvästi korkeammalle tasolle kuin hiilen. Tuuli ohitti turpeen sähkön energialähteenä jo vuonna 2016.

  • Suomeen rakennettujen tuulivoimahankkeiden kapasiteetti on noin 2000 megawattia (MW), mikä on tuonut Suomeen investointeja noin 6,3 miljardin euron edestä.

  • Suunnitteilla on yli 16 500 MW:n edestä tuulivoimahankkeita. Niiden tuottamalla sähköllä voitaisiin kattaa vähintään 72 % Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

  • Suurin osa hankkeista on Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen suurin tuulivoimakunta on Kalajoki.