Meyer Turku kyntää vastuullisuuden vesiä

mies seisoo nosturin edessä risteilyaluksen edessä
28.8.2023

Meyerin Turun telakka on lippulaiva vastuullisessa laivanrakentamisessa. Yritys on mukana monissa kehityshankkeissa, joissa parannetaan myös alan kestävyyttä ympäristön näkökulmasta. Telakan energiansäästöratkaisuja toteutetaan kumppanien, kuten Turku Energian, kanssa.

Meyerin Turun telakka tunnetaan kestävän ja vastuullisen laivanrakentamisen suunnannäyttäjänä, jonka toiminta ja ratkaisut kehittävät koko meriteollisuusalan teknologiaa ja käytäntöjä. Se sertifioi esimerkiksi ensimmäisenä telakkana maailmassa laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmänsä. Telakan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Telakan toimintaa seurataan maailmanlaajuisesti, ja esimerkiksi vihreän siirtymän NEcOLEAP-veturihanke on saanut paljon kansainvälistä huomiota. Hankkeessa Meyer tekee yhteistyötä yritysten sekä oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Tavoitteena on suunnitella hiilineutraali laivakonsepti vuoteen 2025 mennessä. 

Turun telakalla työskennelläänkin niin oman tuotannon kuin risteilyalusten ja risteilymatkustamisenkin ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vastuullisuuden kehittäminen on alalla myös kilpailuetu, sillä tilaajat ja loppuasiakkaatkin edellyttävät meriteollisuudelta uusia ympäristöystävällisiä innovaatioita. 

Telakan ympäristövaikutuksia voidaan vähentää energiansäästön lisäksi esimerkiksi jätehuollon avulla ja kierrättämistä lisäämällä.

Pienellä teolla isot vaikutukset

Meyer Turun vastuullisuusasiantuntija Hanna Haaksi kertoo, että on kiinnostavaa työskennellä telakalla, jossa vastuullisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Työllä on myös omistajien ja muun johdon varaukseton tuki. Työtä 120 hehtaarin telakka-alueella riittää. Katettua työskentelytilaakin on yli 20 hehtaaria telakka-altaan ja kuivan rakennusaltaan lisäksi. Omia työntekijöitä telakalla on 2 000. 

- Parhaimmillaan meillä voi olla 8 000 työntekijää samaan aikaan paikalla eli kaikki toiminta on isoa aina organisoinnista ja logistiikasta lähtien. Tämä näkyy myös vastuullisuustyössämme. Jos teemme pienenkin yksittäisen teon, on sillä iso vaikutus, Haaksi toteaa. 

Parhaillaan Turun telakalla rakennetaan muun muassa Royal Caribbean -varustamon Icon of the Seas -alusta, joka on maailman suurin risteilijä. Samanaikaisesti rakentuu Mein Schiff -sarjan seitsemäs laiva kuiva-altaassa ja terästuotantopuolella tehdään seuraavaa Icon-luokan laivaa. Telakan työllisyystilanne on hyvä ja tilauskantaa on aina vuoteen 2026 asti. Turun telakka vastaa lähes 15 prosenttia globaalista risteilijätuotannosta.

Puhdasta energiaa

Haaksi kertoo, että vastuullisuustyön merkitys on viime vuosina korostunut. Tavoitteellinen tekeminen perustuu hyvään kumppanuusverkostoon ja yhteistyöhön monien toimijoiden kanssa. Viime talven energiakriisi esimerkiksi vauhditti energiansäästöä. 

- Teimme polttoainevaihdoksia sekä etsimme ja löysimmekin energiansäästöön liittyviä kohteita. Olemme saaneet tässä työssä apua Turku Energialta. Mietimme koko ajan mahdollisuuksiamme tehostaa energiataloutta, Haaksi kertoo. 

Telakalla on käytetty hiilineutraalia sähköä vuodesta 2018 lähtien. Telakan käyttämä hiilineutraali kaukolämpö tuotetaan Turku Energian Kakolan lämpöpumppulaitoksella, joka hyödyntää tuotannossa puhdistamon jätevesien hukkalämpöä. Telakalla on osassa tiloista käytössä lämmön talteenotto.

Telakalla on esimerkiksi suuri vajaan 1 600 paneelin aurinkovoimala teräsmateriaalivaraston katolla. Turku Energian toimittaman voimalan puhtaalla energialla on voitu vähentää yli 100 tonnia telakan CO2-päästöjä vuodessa. Voimala on osa suurta investointiohjelmaa.

EnerKey seuraa kulutusta

Turun telakalla on käytössä Turku Energian yritysten energianhallintaan liittyvä EnerKey-palvelu, jonka avulla voi muun muassa tarkkailla sähkönkulutusta tehokkaasti. Järjestelmä kertoo seurannan lisäksi esimerkiksi poikkeukselliset kulutuspiikit, ja näin niihin voidaan reagoida nopeasti. 

- Meillä on säästölaskurit päivittäisessä käytössä ja tarkoituksenamme on laajentaa niiden käyttöä. EnerKey-palvelusta on ollut konkreettista hyötyä raportoinnissa ja seurannassa, Haaksi sanoo. 

Meyer Turun tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja säästää 7,5 prosenttia telakan energiankulutuksessa vuoteen 2025 mennessä. 

- Tavoite on iso meidän mittakaavassamme, mutta se on mahdollinen. Olemme motivoituneita sen saavuttamiseen. Tavoitteeseen päästään vain kulutusta leikkaamalla, Haaksi tiivistää.