Maalämpö vai kaukolämpö - kumpi kannattaa Turun seudulla?

puinen vaaka, johon on kirjoitettu sanat
26.11.2021

Turun seudulla kaukolämpö on pääsääntöisesti kannattavin lämmitysmuoto kaukolämpöverkon alueella sijaitseville kiinteistöille. Maalämpö on hyvä vaihtoehto kiinteistöille kaukolämpöverkon ulkopuolella. Toimiva ratkaisu voi olla myös kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistävä hybridilämmitys.

Mikä on Turun seudulla paras lämmitysmuoto, maalämpö vai kaukolämpö, entäpä hybridilämmitys? Riippuu lämmitettävän kiinteistön sijainnista, koosta ja tarpeista, toteaa Turun seudun taloyhtiöille ja yrityksille tarjottavista lämmitys- ja jäähdytysratkaisuista vastaava Tommy Rönnqvist Turku Energialta. Kaukolämpö on Turun seudun kaukolämpöverkon alueella toimintavarma, ekologinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen palvelutuote, kun taas kaukolämpöverkon ulkopuolella sijaitsevissa rakennuksissa hyvä lämmitysmuoto on usein maalämpö tai muu lämpöpumppuratkaisu. Toimiva ratkaisu voi olla myös hybridilämmitys, jossa käytetään kaukolämmön ja lämpöpumpputekniikan yhdistelmää.

Kiinteistön lämmitysmuodon valinta on ajankohtainen paitsi uudiskohteessa, myös esimerkiksi silloin, kun halutaan luopua öljylämmityksestä tai kiinteistön lämmönjakokeskus tulee uusintaikään. Koostimme alle kaukolämmön ja maalämmön hyvät ja huonot puolet eri talotyypeille.

Kumpi taloyhtiöön, maalämpö vai kaukolämpö?

Kaukolämpö on huoleton lämmitysmuoto kerrostaloihin ja rivitaloihin, joissa on keskitetty vesikiertoinen lämmitys. Kaukolämmityspalvelun tarjoaja vastaa järjestelmän ylläpidosta ja siitä, että lämmöntoimitus kiinteistöön on katkeamatonta. Turku Energian toimitusvarmuus ollut jo pitkään lähes sata prosenttia.

Lämmönjakokeskuksen tekninen käyttöikä on keskimäärin noin 20–25 vuotta, joten Turun seudullakin monilla vanhemmilla kaukolämpötaloyhtiöillä on edessään lämmönjakokeskuksen vaihto. Turku Energialta uuden lämmönjakokeskuksen voi hankkia omakseen kertahankintana tai kuukausimaksullisena leasing-palveluna. Lämmönjakokeskuksen leasing-palvelu ei vaadi asiakkaalta suuria investointeja ja on täysin riskitön. Turku Energia toimittaa järjestelmän suoraan asunto-osakeyhtiön lämmönjakohuoneeseen avaimet käteen -periaatteella ja vastaa sen toimivuudesta myös tulevaisuudessa. Leasing-palvelu sisältää myös lämmönjakokeskuksen toiminnan jatkuvan varmistamisen.

Voiko kerros- tai rivitalo siirtyä maalämmön käyttöön, riippuu muun muassa tontista: onko riittävää aluetta tai saako lupaa lämpökaivojen poraamiselle. Esimerkiksi Turun keskustaan ei olisi järkevää eikä mahdollistakaan porata kaivoja niin tiheästi, että kaikki kerrostalot voisi lämmittää maalämmöllä. Toinen kysymys on hankkeen rahoitus, halutaanko ja pystytäänkö järjestelmää varten ottamaan lainaa. Lisäksi on pohdittava, onko valmis siirtymään lämpöpalvelun ostajasta lämmön tuottajaksi. Vaihtoehtoisessa lämmitysmuodossa asiakas on vastuussa järjestelmän ylläpidosta ja hänen on huolehdittava itse mahdollisista ongelmista järjestelmässä – oli juhannus tai jouluaatto.

Maalämpö vaatii merkittävästi lämmönjakokeskusta suuremmat tilat taloyhtiön teknisistä tiloista. Lisäksi se on asunto-osakeyhtiöille iso alkuinvestointi. Maalämpöjärjestelmän takaisinmaksuaika on pääsääntöisesti 12–15 vuotta, minkä jälkeen käyttökustannukset ovat maltilliset. Lisäksi tulee kuitenkin myös muita kustannuksia, kuten lämpöpumppujen kompressorien uusinnat. Maalämpö on pohjimmiltaan sähkölämmitystä ja myös sähkön hinnan vaihtelut vaikuttavat lämpöpumppujen kannattavuuteen.

Lämpöpumppu uuteen omakotitaloon tai vanhan talon öljykattilan tilalle

Kumpi sopii omakotitalon lämmitykseen paremmin, maalämpö vai kaukolämpö? Kuten taloyhtiöissä, myös kaukolämpöverkkoon kuuluvissa pientaloissa kaukolämmitys on varma ja vaivaton palvelu. Sekä kaukolämmön päästöt että hinta ovat olleet laskusuuntaisia jo useamman vuoden. Hintakehityksen kannalta olennaista on se, millä kaukolämpöä tuotetaan: mitä ekologisempaa kaukolämpö on, sitä edullisemmaksi se tulee kuluttajalle. Turun seudulla kaukolämmön päästöt ovat huomattavasti alhaisemmat kuin Suomessa keskimäärin.

Turussa vapaat tontit ja siten myös uudisrakennukset sijaitsevat kuitenkin usein kaukolämpöverkon ulkopuolella, joten niitä on enää harvoin mahdollista liittää kaukolämpöön. Uusissa omakotitaloissa luontevin lämmitysmuoto on siten maalämpö-, ilmalämpö-, tai ilma-vesilämpöpumppu. Käytännössä lämpöpumppu on usein myös ainoa vaihtoehto, sillä öljylämmitysjärjestelmät pyritään korvaamaan muilla lämmitysmuodoilla.

Lämpöpumppuratkaisu on myös edullinen vaihtoehto öljylle saneerauskohteissa, sillä sen käyttökustannukset ovat vain noin kolmanneksen öljylämmityksen kustannuksista. Monilla vanhempien omakotitalojen lämmitysjärjestelmillä alkaa olla ikää jo yli laitteiston teknisen käyttöiän, joka on noin 25 vuotta. Energiayhtiön puoleen voi kääntyä myös näiden järjestelmien toimintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Kaukolämpö takaa yrityskiinteistön riittävän lämmönsaannin

Kannattaako yrityskiinteistön valita maalämpö vai kaukolämpö? Kaukolämpöpalvelu on toimintavarma, helppo ja hinnaltaan kilpailukykyinen ratkaisu etenkin isoissa yrityskiinteistöissä, joiden energiantarve on suuri. Itse kaukolämmitysjärjestelmä on kuitenkin kompakti eikä se vaadi esimerkiksi maalämpöön verrattuna paljoa tilaa tai lämpökaivojen sijoittelua. Kaukolämpö on helposti skaalautuva, joten sitä on mahdollista kasvattaa tai pienentää kiinteistön tarpeiden mukaisesti. Yksinkertainen kaukolämmitysjärjestelmä on myös helppo hallita.

Maalämmön käyttöönottoa suunnittelevien yrityskiinteistöjen kannattaakin kiinnittää huomiota erityisesti järjestelmän mitoitukseen. Maalämpöön vaihtaminen voi edellyttää remonttia tai laajennusta kiinteistön tekniseen tilaan. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan välttää liian pienen järjestelmän aiheuttamat ongelmat tulevaisuudessa. Maalämpöjärjestelmän valvonta ja ongelmatilanteisiin reagointi ajoissa ovat kiinteistön omistajan ja käyttäjän vastuulla.

Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat sähkön hinnan vaihtelut maalämpöjärjestelmän takaisinmaksun aikana. Jos nykyistä kaukolämpöjärjestelmää lähdetään korvaamaan lämpöpumppuratkaisulla, kannattaakin kiinnittää huomiota myös oman alueen energiayhtiön päästöihin. Turun seudulla kaukolämmön päästöt ovat huomattavasti alhaisemmat kuin maassa keskimäärin. Lämmitysmuodon vaihdolla ei välttämättä ole suoraa vaikutusta päästöjen vähenemiseen, sillä molemmat järjestelmät voi saada päästöttöminä: maalämmössä ostamalla järjestelmään vihreää sähköä tai kaukolämmössä valitsemalla täysin uusiutuvaa kaukolämpöä, kuten Turun alueella Ekotakuu Lämpö-palvelun.

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Vuonna 2020 energialähteistämme 80 prosenttia oli uusiutuvia, vuonna 2022 luovumme kivihiilen käytöstä kaukolämmön perustuotannossa ja viimeistään vuonna 2029 käytämme vain täysin uusiutuvia energialähteitä. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen toivomme saavamme myös asiakkaamme mukaan – pystymme siihen yhdessä.

Kaukolämpö ja lämpöpumppu toimivat yhdessä

Kiinteistöstä riippuen hyvä ratkaisu voi olla myös olla useita eri lämmitysmuotoja yhdistävä hybridilämmitys. Kaukolämmön yhteyteen sopivat eri lämpöpumppuratkaisut, mukaan lukien maalämpöpumput. Lämpöpumput ovat tärkeä ja jatkossa yhä tärkeämpi osa kaukolämpöjärjestelmää, ja molemmat yhdessä mahdollistavat joustavan lämmöntuotannon. Lämpöpumppujen merkitys kasvaa erityisesti hukkalämmön talteenotossa. Esimerkiksi kerrostalossa poistoilman lämmön talteenotto lämpöpumpputekniikalla on ympäristö- ja energiatehokkuusteko.

Olipa kyseessä hybridilämmitys, kaukolämpö, maalämpö tai muu lämpöpumppu, lämmitysjärjestelmän käyttöönotossa ensiarvoisen tärkeää on huolellinen suunnittelu, jolla voidaan välttää mahdolliset sudenkuopat asennus- ja käyttövaihteessa. Erityisesti hybridilämmitysjärjestelmä vaatii suunnittelijalta laajaa ammattitaitoa ja monen asian huomioimista. Toivommekin kaikkien kiinteistönsä lämmitystä pohtivien asiakkaidemme olevan yhteydessä asiantuntijaamme matalalla kynnyksellä – selvitetään yhdessä järkevin ratkaisu.

Kaukolämmön ja maalämmön plussat ja miinukset

Kaukolämpö

+ lähes 100 % toimintavarmuus
+ vaivaton palvelutuote
+ ekologinen ja mahdollista ostaa 100 % uusiutuvana
+ kilpailukykyinen hinta
+ ei vaadi suuria investointeja
+ kompaktit ja yksinkertaiset laitteet
+ kiinteistön muuttuviin tarpeisiin skaalautuva
+ toimii myös yhdessä lämpöpumppuratkaisujen kanssa

- saatavilla vain kaukolämpöverkon alueella
- hinta ja päästöt selvitettävä omalta paikalliselta kaukolämpöyhtiöltä

Maalämpö

+ ekologinen (riippuen ostetusta sähköstä)
+ edullinen vaihtoehto öljylle erityisesti taajaman ulkopuolella
+ toimii myös yhdessä kaukolämmön kanssa
+ maltilliset käyttökustannukset

- vaatii tilaa kiinteistön teknisistä tiloista
- tontti, sen laajuus ja rajoitukset vaikuttavat järjestelmän kokoon
- suuri alkuinvestointi
- järjestelmän suunnittelu, valvonta ja huolto omalla vastuulla
- investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat sähkön hinnan vaihtelut ja järjestelmän suunnittelun ja mitoituksen onnistuminen

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tommy Rönnqvist
Avainasiakaspäällikkö
puh. 02 2628 633
tommy.ronnqvist@turkuenergia.fi 

Susanna Tuominen
Avainasiakaspäällikkö
puh. 02 2628 880
susanna.tuominen@turkuenergia.fi 

Tommy Rönnqvist
Avainasiakaspäällikkö
puh. 02 2628 633
tommy.ronnqvist@turkuenergia.fi 

Susanna Tuominen
Avainasiakaspäällikkö
puh. 02 2628 880
susanna.tuominen@turkuenergia.fi