Lämpöpumppu viilentää Ypsilonin

suuri eläin seisoo likakasan päällä
27.5.2019

Yli-Maarian monitoimitalossa Ypsilonissa ei tarvitse pelätä helteistäkään kesää. Turku Energia toimitti rakennukseen uudenlaisen Lähijäähdytys-lämpöpumppuratkaisun, joka jäähdyttää tilat asiakkaan tarpeiden mukaan. Samalla hyödynnetään huoneilmasta kerätty hukkalämpö.

Turun kaupungin rakentama Ypsilon avasi ovensa tämän vuoden 2019 alussa. Upouudessa rakennuksessa toimii päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, iltapäivätoiminta, nuorisotila, kirjasto ja neuvola. Koska rakennusta käytetään ympäri vuoden, kaupunki halusi sinne lämmön lisäksi myös viilennyksen.

– Kaukojäähdytysverkkomme ei kuitenkaan ulotu tänne saakka. Ratkaisimme asian kiinteistökohtaisella jäähdytysratkaisulla eli Lähijäähdytyksellä, joka ottaa samalla kiinteistön hukkalämpöjä talteen, kertoo Turku Energian Lämpö-yksikön tuotepäällikkö Mika Karbin.

Ypsiloniin asennettu Oilon-merkkinen teollisuuslämpöpumppu on omakotitaloista tuttuja ilma- ja maalämpöpumppuja isompi, mutta kuitenkin niin kompakti, että se saatiin tuoduksi lämmönjakohuoneen ovesta sisään. Ovenkarmien asentamisen jälkeen se ei olisi enää mahtunut. Painoa pumpulla on yli tonni.

– Jäähdytystä kysytään meiltä koko ajan enemmän. Jos kokemukset tästä ovat hyvät, voimme tarjota samanlaista ratkaisua muillekin kiinteistöille, jotka eivät sijaitse kaukojäähdytysverkon alueella, mutta joihin tulee kaukolämpö. Kyseessä on pilottihanke, Mika kertoo Ypsilonin lämmönjakohuoneessa.

Yksi iso viilentää kuin 20 pientä

Ypsilonin lämpöpumppu toimii siten, että ilmastointijärjestelmästä tuleva lämmin ilma lämmittää ensin kiinteistön lämmityspiirin veden. Lämmin vesi siirretään itse lämpöpumppuun, joka ottaa lämmön talteen höyrystimessä ja jäähdyttää veden jälleen ilmanvaihtoa varten. Lämpöpumppu käynnistyy automaattisesti, kun toisiopiirin vesi on riittävän lämmintä. Ilman järjestelmää ilmastoinnin kautta poistuva lämpö menisi hukkaan taivaalle.

– Laitteiston mitoituslämpöteho on 150 kW, mitoitusjäähdytysteho 100 kW ja hyötysuhde noin 3. Lämpöpumppu on mitoitettu monitoimitalon viilennykseen sopivaksi, Mika kertoo.

Ypsilonin iso lämpöpumppu tuottaa jäähdytystä saman verran kuin jos talon eri tiloissa hurisisi yli 20 pientä ilmalämpöpumppua. Kaikki viilennyksen sivutuotteena syntyvä lämpö otetaan talteen ja johdetaan kuumana vetenä viereiseen kaukolämpöverkkoon.

– Toinen vaihtoehto jäähdytyksen tuottamiseksi samantyyppiseen kohteeseen olisi maalämpöpumppu. Lähijäädytyksessä investointi on kevyempi, koska maalämpökaivojen poraaminen jää kokonaan pois ja järjestelmä hyödyntää kiinteistön hukkalämpöä. Vastaavan kokoista maalämpöpumppua varten pitäisi porata noin 10 reikää kallioperään.

Jäähdytystä kuukausimaksulla

Lämpöpumpun kyljessä on pieni näyttö, jonka avulla sen toimintaa voi tarkkailla ja ohjata. Turku Energian lämpövalvomossa Linnankadulla on samanlainen näyttö, mikä tarkoittaa, että Ypsilonin lämpöpumppu on 24/7 Turku Energian valvonnassa.

– Kaukojäähdytyksen tuotannon vuoksi meillä on kokemusta kylmäaineista jo ennestään, ja seuraamme niihin liittyviä EU-määräyksiä ja standardeja. Huolehdimme vuosittaisista tarkastuksista ja tarkastamme kylmäainepiirin esimerkiksi kylmäainevuotojen varalta, Mika kertoo.