Kuusi yleisintä toimenpidettä, joilla parannetaan energiatehokkuutta

nainen on pöydän ääressä ja käyttää tablettia
2.9.2021

Energiakatselmus on oiva tapa selvittää, mihin yrityksessäsi kuluu oikeasti energiaa ja mitä toimenpiteitä voisi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö paitsi vähentää hiilidioksidipäästöjä myös säästää kuluja. Tässä artikkelissa kerromme, mitkä ovat energiakatselmuksia tekevien asiantuntijoidemme mukaan kuusi yleisintä toimenpidettä, joilla yrityksesi voi parantaa energiatehokkuuttaan.

Tyypillisesti yritys pystyy energiakatselmuksen suosittelemia toimenpiteitä toteuttamalla säästämään lämmönkulutuksessa 5–20 % ja sähkönkulutuksessa 3–5 %. Usein säästöt on mahdollista saada aikaan ilman investointeja, vain säätämällä laitteita ja järjestelmiä sekä muuttamalla toimintatapoja. 

Tuotantoprosessit kuluttavat suuren osan teollisuuskiinteistöjen tarvitsemasta sähköstä ja lämmöstä, mutta kiinteistötekniikan osuutta ei pidä aliarvioida.  

Käyttötottumusten muuttaminen, laite- ja järjestelmäratkaisut, energiankulutuksen ohjaaminen todellisen tarpeen mukaisesti ja jätelämpövirtojen hyödyntäminen ovat oleellisia toimenpiteitä, kun lähdemme yhdessä miettimään, miten yrityksesi toiminta saadaan energiatehokkaammaksi.  

Avainroolissa on kiinteistöautomaatio, joka ohjaa, säätää ja valvoo rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä. Kiinteistöautomaatiojärjestelmien tehokas hyödyntäminen yhdessä rakennusteknisten ratkaisujen kanssa lisää luonnollisesti yrityksesi energiatehokkuutta.  

Tarjoamme energiakatselmuksia

Teemme energiakatselmuksia Motivan mallin mukaisesti sekä räätälöiden asiakkaiden tarpeita vastaaviksi yhteistyössä Elomaticin kanssa.Energiakatselmuksen avulla autamme yrityksiä löytämään sopivimmat ja kannattavimmat keinot energiansäästöön.  

Energiakatselmuksemme on suoraviivainen ja kustannustehokas työkalu energiantehokkuuden parantamiseen ja konkreettisten säästökohteiden löytämiseen. Se soveltuu sekä isoille kiinteistöille että teollisuuslaitoksille. 

Energiakatselmukseemme sisältyy muun muassa avustaminen energiatukihakemuksen tekemisessä, kartoituskäynti kohteessa, toimenpidesuosituksien raportointi ja läpikäynti sekä suunnitelmaehdotus jatkotoimista.  

Lue lisää tarjoamastamme energiakatselmuksesta 

PK-yritykset voivat saada energiankäyttöä tehostaviin ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviin selvityksiin ja investointeihin tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Business Finlandilta. Investointituet vaativat energiatehokkuussopimukseen liittymisen. 

Lue lisää tuista

Tässä kuusi yleisintä energiatehokkuuden parannustoimenpidettä, joita asiantuntijamme suosittelevat teollisuusyrityksille. 

1. Ilmanvaihdon tehostaminen 

Ilmanvaihto tuo tilaan puhdasta ilmaa ja poistaa syntyvät epäpuhtaudet, kosteuden ja lämmön. Teollisuuskiinteistössä yleisilmanvaihto ja prosessi-ilmanvaihto muodostavat kokonaisuuden, jota pitää pystyä ohjaamaan ja hallitsemaan keskitetysti. 

Ilmaa ei ole järkeä pyöritellä kiinteistössä turhaan, mutta ilmanvaihdon tulee luonnollisesti olla riittävää, jotta ilmanlaatu pysyy hyvänä. Ilmanvaihtojärjestelmän oikeilla säädöillä ja käyttötavoilla on merkitystä. Jos tuotantoa ei ole esimerkiksi öisin tai viikonloppuisin, kannattaa ilmanvaihdon käyntiaikoja muuttaa. 

Energiakatselmuksessa kiinnitämme huomion erityisesti oikeaan ilmatasapainoon ja painesuhteisiin. Alipaine sekoittaa pakan ja heikentää energiatehokkuutta ja hallitsematon vuotoilma taas lisää energiankulutusta varkain. Monesti huomaamme, että yrityksestä löytyy lisäpotentiaalia myös poistoilman lämmöntalteenottoon. 

Lue lisää energiatehokkaasta ilmanvaihdosta. 

2. Veden käytön järkevöittäminen 

Energiakatselmuksessa tyypillisimmin suurimmat säästökohteet liittyvät veteen, sillä teollisuusprosessit perustuvat yleensä lämmitetyn veden hyödyntämiseen. Vedellä on väliaineena iso kyky sitoa energiaa, joten ei ole todellakaan yhdentekevää, mihin, miten ja minkä lämpöistä vettä käytetään. Energiaa voi mennä hukkaan merkittäviä määriä, mikäli vesi on esimerkiksi liian lämmintä tai sitä ei kierrätetä järkevästi.  

Tuotantoprosessista tai tehdaspalvelujärjestelmien laitteista, kuten paineilmakompressoreista, voi ottaa lämpöä esimerkiksi käyttöveden esilämmitykseen ja parantaa näin energiatehokkuutta. 

3. Hukkalämmön talteenotto 

Kiinteistön ja teollisuusyksikön hukkalämmöt on järkevää ottaa hyötykäyttöön. Jos hukkalämpöä ei pystytä itse hyödyntämään, ylijäämälämpö voidaan siirtää Turku Energian kaukolämpöverkkoon. Energiatehokkuuden näkökulmasta on pääasia, että se ei mene harakoille. 

Teollisuuden prosesseissa on usein erityisiä, kullekin tuotantoyksikölle tyypillisiä, tehostamiskohtia, joihin pureudumme energiakatselmuksessa yksityiskohtaisesti. Myös prosesseissa syntyy usein hukkalämpöä, sillä niissä käytetään tyypillisesti korkeita lämpötilatasoja. Korkeat lämpötilat mahdollistavat myös energian varastoinnin ja kierrätyksen.  

4. Valaistuksen optimointi ja automaattiohjaus 

Usein energiakatselmuksessa tulee huomautettavaa myös valaistuksesta, vaikka suurin osa yrityksistä onkin siirtynyt taloudellisesti käyttämään led-valoja ja. Ohjausteknisillä asioilla voi helposti parantaa energiatehokkuutta. Sähköä pitäisi käyttää vain tarpeen mukaisesti ja vain siellä missä sitä oikeasti tarvitaan. 

Parannettavaa voi löytyä esimerkiksi valaistuksen ryhmittelystä, ohjaustavasta ja liitännästä kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Liiketunnistimien käyttö on taloudellista, samoin kuin ulkovalaistuksen ohjaaminen valoisuusanturien ja aikaohjelmien avulla. 

5. Paineilmajärjestelmän käytön tehostaminen 

Hyvin selkeä ja simppeli säästökohde on paineilmajärjestelmä, sillä usein asiantuntijamme huomaavat, että paineilman käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Oleellisinta on kiinnittää huomio siihen, että paineilmaverkossa on riittävä painetaso. Jos pärjätään 5,5 barilla, ei verkon paineen kannata olla 7 bar, sillä korkeampi paine nostaa heti kustannuksia. Myös tuotantopuolella voi ottaa käyttöön taajuusmuuttajan, jolla ohjataan kompressoreita oikealla tavalla, tehokkaasti ja tarpeen mukaan.  

Paineilmakompressorien tuottama lämpö kannattaa ottaa myös talteen, sillä 90 % kompuran sähköstä muuttuu lämmöksi. Talteen otetun lämmön voi ohjata veden tai kiinteistöön lämmitykseen. 

Lue lisää energiatehokkaasta paineilmajärjestelmästä. 

6. Uusiutuvan energian käyttöönotto 

Yksi energiatehokkuuden päämäärä on yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen. Energiakatselmuksessa voimmekin löytää keinoja lisätä uusiutuvien tai hiilineutraalien energiamuotojen käyttöä. 

Tähän liittyen voimme esimerkiksi puntaroida yhdessä, olisiko yrityksesi kannattavaa hankkia omat aurinkopaneelit. Teknologia on nykyään varsin kehittynyttä ja oman aurinkovoimalan avulla yritys voi säästää kustannuksia ja tehdä ekoteon. Meiltä voit hankkia aurinkovoimalan omana investointina tai palvelumallilla. Palvelumallissa me investoimme voimalaan ja toimitamme sen tuottaman energian yrityksen käyttöön räätälöidyllä palvelusopimuksella. 

Lue lisää yrityksille suunnatuista aurinkovoimaloista.