Kulutusjousto on vastuullista

ryhmä ihmisiä seisoo vierekkäin varastossa
26.11.2018

Aurajoki Oy on syyskuusta lähtien ollut mukana sähkön kulutusjoustomarkkinoilla yhteistyössä Turku Energian kanssa. Kulutusjoustotilanteessa Aurajoki Oy:n neljän laitoksen sinkityskattiloiden teho lasketaan alas vartiksi.

Turku Energia haluaa olla edelläkävijä ja nostaa asiakkaan keskiöön energia-alan murroksessa. Sähköntuotantorakenteen muuttuessa kuluttajien rooli osana sähkömarkkinaa kasvaa. Digitaalisuuden kehitys tukee tätä muutosta. Kulutusjousto on merkittävä tekijä, jolla edistetään ympäristöystävällisyyttä, tuetaan sähköjärjestelmän toimintaa ja tuotetaan uusilla palveluilla lisäarvoa sekä asiakkaille että energiayhtiöille.

Aurajoki-konsernin toimintaan kuuluu muun muassa metallien pintakäsittely, konepajatuotanto ja kokoonpano asiakastarpeisiin räätälöityinä Itämeren markkina-alueella. Yrityksen arvoissa korostuvat asiakaslähtöisyys ja jatkuva kehittyminen sekä vastuullisuus ja elinkaariajattelu, joissa merkittävänä osana on ympäristön huomioon ottaminen.

Aurajoen toimitusjohtaja Päivi Hakala toteaakin kulutusjoustomarkkinoille mukaan lähtemisen olevan luonnollinen osa yrityksen strategiaa. Konsernin toiminta on hyvin energiavaltaista, joten ajoittainen kulutuksen lasku tukee ympäristöajattelua ja tuo samalla kustannussäästöjä.

- Haluamme olla suunnannäyttäjiä ympäristövastuullisessa toiminnassa, Päivi tiivistää.

Keskeytymätön tuotanto

Aurajoki Oy:n kaikki neljä kuumasinkityslaitosta eli Auran, Lievestuoreen, Pirkkalan ja Mikkelin toimipisteet ovat syyskuusta lähtien olleet mukana kulutusjoustomarkkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Fingridin kantaverkon häiriötilanteissa kuumasinkityskattiloiden sähköteho pudotetaan automaattisesti alas.

- Sinkityskattiloissa on yli 300 tonnia 450 asteista sulaa sinkkiä, joten viidestä viiteentoista minuuttiin kestävä tauko ei vaikuta mitenkään prosessiin, kertoo tuotantojohtaja Tommi Pynnönen.

Tommi kertoo, että Aurajoki Oy:ssä on panostettu viime vuosina muutenkin merkittävästi energiatehokkuuteen. Uusiutuvan energian käyttöönotto kiinnostaa myös yritystä.

- Suosittelemme kulutusjoustoa myös muille teollisuusyrityksille, Tommi toteaa.

Turku Energia vastaa toiminnan teknisestä toteutuksesta sekä laiteasennuksista ja käy kauppaa Fingridin kanssa. Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen toteaa Aurajoki Oy:n sopivan hyvin kantaverkon häiriötilanteisiin kohdennetuille kulutusjoustomarkkinoille, koska joustoon tarvitaan vähintään yhden megawatin teho sekä prosessi, jossa energiankäyttöä voidaan hetkellisesti laskea.

Elementit tasehallintaan

Kimmo korostaa mallin eduissa mahdollisuutta osallistua sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseen. Kun valtakunnan verkossa sähkön tuotanto ja käyttö eivät ole tasapainossa, on vaihtoehtoina joko lisätä voimaloiden sähköntuotantoa tai vähentää kulutusta.

- Aurajoki on ensimmäinen automaattisesti toteutettu järjestelmämme. Manuaalinen ratkaisu tehotasapainon hallintaan on Turun Seudun Energiantuotannon Kakolan lämpöpumppulaitoksessa, Kimmo kertoo.

Turku Energiassa on aikomus ottaa kulutusjousto käyttöön myös oman sähkönhankinnan tasehallinnassa, koska tekniikka mahdollistaa kuluttajapuolen sähköjärjestelmien tasoituksen. Kimmo toteaa, että Turku Energian tulee ennakkoluulottomasti kehittää uudenlaisia energiaratkaisuja, joissa hyödynnetään älykkään teknologian mahdollisuuksia. Sähkömarkkinoilla tapahtuu lähivuosina merkittäviä muutoksia, jotka edellyttävät uudenlaisten ratkaisuiden kehittämistä, Kimmo jatkaa.

Kuluttajakin voi vaikuttaa

Kuluttajatkin voivat vaikuttaa sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainoon. Kulutusjoustossa ei ole kyse pelkästään kulutuksen hetkellisestä rajoittamisesta, vaan sähkönkäyttöä voidaan siirtää ajallisesti kalleimmilta tunneilta halvemmille, millä on ympäristön ja kustannusten kannalta suotuisia vaikutuksia. Turku Energian Louna Tunti -asiakkaat, joilla on nykyaikainen sähkömittari, voivat mukautua tuotannon vaihteluihin ja siirtää kulutustaan automatiikalla yöaikaan.

- Suurimman hyödyn saavat sähkölämmittäjät. Jousto näkyy energialaskussa ja isommassa mittakaavassa kuluttaja on antanut panoksensa koko sähköjärjestelmän toimivuudelle vuorokauden kiireisimpinä tunteina, kertoo kuluttajamyynnin päällikkö Anne-Mari Niemelä.

Kodeissa on jo monia älylaitteita, jotka mahdollistavat sähkönkulutuksen ohjailun. Tällaisia ovat esimerkiksi huonekohtaiseen sähkölämmityksen säätelyyn tarkoitettu OptiWatti. Tulevaisuudessa myös sähköauton lataaminen toimii kysyntäjouston välineenä. Turku Energia kehittää aktiivisesti energiaratkaisuja, joilla myös kuluttaja-asiakkaat voivat osallistua kulutusjoustoon useammassa eri tarkoituksessa.

- Energian tuntihinnan saa selville esimerkiksi Turku Energian Hintavahti-sovelluksen tai Fingridin Tuntihinta-sovelluksen avulla, Anne-Mari vinkkaa.