Kiertotalous synnyttää uutta liiketoimintaa

mies seisoo rakennuksen edessä
28.8.2023

Turun yliopiston kiertotalouden apulaisprofessori Oskar Karlström näkee materiaalivirtojen hyödyntämisessä ja kierrätyksessä paljon mahdollisuuksia. Hänen mielestään insinöörit ovat avainroolissa kiertotalouden innovaatioiden toteutuksessa.

Turun yliopistossa on ollut kiertotalouden lahjoitusprofessuuri syksystä 2022 lähtien. Apulaisprofessori Oskar Karlströmillä on viidentoista vuoden kokemus haasteellisten jätteiden ja sivuvirtojen tutkimuksesta Suomessa ja ulkomailla. Turun yliopistossa kiertotalouteen liittyvä opetus ja tutkimustyö on keskitetty muun muassa materiaalitekniikan ja konetekniikan opintoihin. Tulevaisuudessa opinnot tulevat laajemmin valittaviksi Turun yliopistossa.

- Kiertotalous sopii monitieteellisenä alana hyvin tekniikan ja tuotantotalouden opintoihin. Insinöörit ovat avainroolissa kiertotalouden mahdollisuuksien toteutuksessa. Teollisuus on tärkein sektori, jonka ratkaisuilla voidaan jätteitä ja sivuvirtoja hyödyntää energiataloudessa, uusien tuotteiden valmistuksessa ja neitseellisten raaka- aineiden korvaamisessa. Alan opintojen kautta yritykset saavat osaavaa työvoimaa, mikä puolestaan tuo yrityksille kilpailuetua, tiivistää Karlström. 

Hän toteaa, että kiertotalouden professuuri ajoittuu hyvin ajankohtaiseen kestävän tutkimuksen toteuttamiseen ja vihreän siirtymän vauhdittamiseen. Turun seudulla on käynnissä monia kiinnostavia kiertotaloushankkeita, kuten tekstiilinkierrätys ja Lounapuisto-kiertotalouspuiston yrityskeskittymän rakentuminen.

Lahjoitusprofessuuri vahvistaa kiertotalouden tutkimustyötä

Turku Energia oli mukana tukemassa kiertotalouden lahjoitusprofessuuria Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan uuteen tuotantotalouden yksikköön. Lahjoitusprofessuuri on hyvä esimerkki yliopiston ja paikallisten yritysten ja yhteisöjen yhteistyöstä. Kaikkiaan yhdeltätoista lahjoittajalta saadulla 600 000 eurolla on voitu laajentaa kestävän kehityksen monialaista osaamista Turun yliopistossa. Yliopiston strategisena tavoitteena on kasvattaa kestävän kehityksen koulutusta ja tutkimusta. Lahjoitusprofessuuri vahvistaa kiertotalouden tutkimustyötä ja uusien osaajien koulutusta. Karlström korostaa alueellisen yhteistyön lisäksi yliopistojen välistä kanssakäymistä. 

- Kiertotalouden edistämisessä tarvitaan innovaatioita, ja yliopistoilla on tärkeä rooli tuottaa uutta tietoa sekä ottaa kestävyys ja kiertotalous monipuolisesti mukaan koulutusohjelmiin. Tutkintoihin liittyy jatkossa laajasti kestävyyttä painottavat opinnot, hän ennakoi. 

Karlström näkee energiateknologian kehittymisessä ja jätemateriaalien hyödyntämisessä runsaasti mahdollisuuksia ja myös liiketaloudellista hyötyä. Esimerkiksi vetyteknologian kehitys vaikuttaa tulevaisuuden energiaratkaisuihin.

Energian valjastaminen on kekseliäisyydestä kiinni

Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen toteaa, että energia on kiertotaloutta parhaimmillaan, koska energia ei häviä, vaan ainoastaan muuttaa muotoaan kiertäessään maailmankaikkeudessa. 

- On kekseliäisyydestämme kiinni, kuinka saamme energian valjastettua käyttöömme uusin, tehokkain ja jatkuvasti kehittyvin ympäristöystävällisin tavoin. Tämä voidaan saavuttaa vain koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Siksi Turku Energia halusi olla mukana rahoittamassa kiertotalouden professuuria. Olemme myös teettäneet diplomityön kiertotalouden mahdollistamisesta samalla alueella olevien yritysten kesken, Honkanen kertoo.