Kakolan lämpöpumput tasapainottavat sähkötehoa

suuri teollisuusrakennus, jossa on putkia ja koneita
7.12.2016

Turun Seudun Energiantuotannon omistamat Kakolan lämpöpumput on valjastettu yhteistyössä Turku Energian kanssa tasapainottamaan Suomen sähkötehoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pumput voidaan sulkea pysäyttämällä niiden sähkömoottorit silloin, kun valtakunnan verkossa pitää säilyttää tehotasapaino.

- Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid on esittänyt huolen siitä, miten Suomessa sähköteho riittää. He ovat olleet innokkaita etsimään uusia ratkaisuja sähkön tehotasapainon hallitsemiseksi ja tämä on idean taustalla, kertoo Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen.

Kulutuksen ja tuotannon on oltava sähkömarkkinoilla tasapainossa. Jotta nämä kaksi pysyisivät tasapainossa, on kaksi mahdollisuutta: Perinteinen tapa on, että voimalaitokset lisäävät sähköntuotantoaan. Toinen vaihtoehto on, että kulutuskohteiden tehoa voidaan laskea. Nyt Turku Energia jättää aktiivisesti säätösähkömarkkinoille tarjouksia, joiden mukaisesti se voi ajaa tarvittaessa lämpöpumput alas. Fingrid voi siis pyytää Turku Energiaa pysäyttämään Kakolan lämpöpumput vaihtoehtona sille, että se pyytäisi jotain voimalaitosta nostamaan tehojaan.

Pisimmillään lämpöpumppulaitoksen tuotannon pysäytykset kestävät tunnin. Laitoksen sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen ei aiheuta katkoksia lämmön- ja jäähdytyksenjakeluun.

- Meitä ajaa toki liiketoiminnallinen näkökulma, sillä voimme saada tästä uutta kassavirtaa. Samalla voimme yhteisvastuullisesti osallistua siihen, että Suomessa ylipäätään sähköteho riittää ja ihmisillä valot palavat. Kun pumppujen tehoa pienennetään, ei tarvitse lisätä tehoa päästöjä tuottavilla voimalaitoksilla ja luonto kiittää, selvittää Kuusinen.

Jo nyt yritykset voivat osallistua kysyntäjoustoon tarjoamalla Turku Energian välityksellä laitteistonsa erilaisille markkinoille. Näin he voivat saada markkinoiden kautta kassavirtaa, kun laitteistot on valjastettu yhteiseen hyvään. Kuluttajille ei ole vielä samaa mahdollisuutta, mutta tulevaisuudessa voivat sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvatkin tulla mukaan. Useampien kuluttajien laitteistoista voidaan perustaa pooleja eli yhdistää pienempiä tehoja suuremmaksi kokonaisuudeksi. Näin saadaan irti enemmän kapasiteettia, jota tarjota markkinoille.