If hankkii ekologista kaukojäähdytystä Itäharjulle 

Kuvassa seisoo mies viherseinän edessä, kahvikuppi kädessä
14.5.2024

Turku Energia on toimittanut If Vahinkovakuutuksen tornitaloihin kaukojäähdytystä ja -lämpöä pian kahden vuosikymmenen ajan. Yhteistyön kivijalkoja ovat palveluiden ympäristöystävällisyys ja toimitusvarmuus. 

Turussa Itäharjulla seisoo rinta rinnan kolme rakennusta, jotka tunnetaan nimellä If-talo. Yhtenäinen toimistotalo on If Vahinkovakuutus Oyj:n Turun päätoimipaikka, joka valmistui vuonna 2006. Kokonaisuuden huoneistoala on noin 16 500 neliömetriä ja kerroksia siinä on yhteensä 22. 

Rakennuksia katsoessa huomion vangitsevat julkisivua hallitsevat lasipinnat.  

– Etenkin kesällä aurinko lämmittää rakennusten tiloja voimakkaasti, minkä vuoksi jäähdytystarpeemme on suuri. Työssä viihtymisenkin vuoksi meille on tärkeää saada toimitusvarmaa kaukojäähdytystä rakennuksiin, kertoo Matti Kitula, Service Manager, If Group Services. 

Turku Energia on toimittanut If-taloon kaukojäähdytystä rakennusten valmistumisesta lähtien, ja If olikin Turku Energian ensimmäisiä kaukojäähdytysasiakkaita. 

Ympäristöystävälliset palvelut osa vastuullisuusmatkaa 

If-talo sai helmikuussa 2024 BREEAM-ympäristösertifikaatin, joka kertoo, että kiinteistön tekniset ominaisuudet ja ylläpito ovat kansainvälisen ympäristöstandardin mukaisia. Ifillä on myös WWF:n Green Office -sertifikaatti, joka vahvistaa sen, että organisaation ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja kriteerejä. Yhtiö on sitoutunut vastuullisuuden jatkuvaan parantamiseen. 

– Ifin vastuullisuusajattelu jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat sitoutuminen asiakkaisiin, sitoutuminen työntekijöihin sekä sitoutuminen yhteiskuntaan. Energia-asiat koskettavat näistä jokaista, ja Turku Energialta hankkimamme tuotteet istuvat mainiosti tavoitteisiimme, Kitula sanoo. 

Turku Energian kaukojäähdytys on 100-prosenttisesti uusiutuvaa, ja yli 80 prosenttia siitä tuotetaan Kakolan lämpöpumppulaitoksessa hyödyntämällä puhdistetun jäteveden hukkaenergiaa. Lisäksi kiinteistön viilennyksestä syntyvä ylimääräinen lämpöenergia siirretään kaukolämpöverkkoon.  

Myös kaukolämpöä If hankkii Itäharjulle Turku Energialta, ja vuodesta 2019 If-talon käyttämä kaukolämpö on ollut 100-prosenttisesti ekologista. Ekotakuu Bio -kaukolämpö tuotetaan puupohjaisilla polttoaineilla, kuten pelletti, sahanpuru ja metsätähdehake. 

– Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti kaiken hankkimamme energian on oltava vihreää, sertifioitua energiaa. Siten voimme tarjota työntekijöillemme viihtyisät, ekologiset toimitilat työskentelyyn. Arvostamme myös kaukojäähdytyksen ja -lämmön toimitusvarmuutta, ja Turku Energian palvelutarjooma on kaiken kaikkiaan vastannut tarpeisiimme hyvin, Kitula summaa. 

Kunnianhimoisia kumppaneita tarvitaan 

Ifin kokemukset pitkästä energiayhteistyöstä Turku Energian kanssa ovat olleet hyviä.  

– Yhteistyömme on sujunut mutkattomasti ja meillä on avoin keskusteluyhteys. Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja mietimme, onko jotain mitä voisimme kehittää entisestään. Me kuulemme mielellämme myös Turku Energian kuulumisia energia-alalta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Arvostamme todella paljon sitä, että meillä on Turussa paikallinen energiakumppani, jonka toiminta on arvojemme mukaista, Kitula sanoo. 

Turku Energian avainasiakaspäällikön Harri Lehdon mielestä kumppanuus on vuosien mittaan sopeutunut muuttuvaan maailmaan. 

– Olemme tehneet Ifin kanssa pitkään hyvää yhteistyötä ja pystyneet tarjoamaan lämmitys- ja jäähdytystuotteita, jotka vastaavat asiakkaan tarpeisiin monella tapaa. Toimitusvarmuuden ohella If odottaa tuotteiltamme myös ympäristövastuuta, ja siihen olemmekin panostaneet paljon, Lehto tiivistää. 

Kitula näkee, että kumppanuudella Turku Energian kanssa on tärkeä rooli myös tulevaisuudessa. 

– Me haluamme kantaa oman yhteiskuntavastuumme myös ilmaston osalta. Siinä me tarvitsemme kunnianhimoisia yhteistyökumppaneita, jotka katsovat pitkälle eteenpäin ja kehittävät toimintaansa koko ajan kestävämpään suuntaan. 

Kirjoittaja: Juho Heikkinen 
kuvat: Mikael Soininen