Hukkalämpö hyödyksi

ryhmä tankkeja on vierekkäin huoneessa
24.2.2020

Turun seudun puhdistamo on tehostanut Turku Energian toimittaman lämpöpumpun avulla hukkalämmön hyödyntämistä puhdistusprosessissaan.

Jäteveden puhdistus on monivaiheinen prosessi. Ilmastus on yksi osa puhdistusprosessia ja siinä jäteveteen puhalletaan ilmaa, jotta mikrobit saavat happea ja pystyvät käsittelemään jätevedessä olevia ravinteita. Ilma syötetään jäteveteen kompressorien avulla, jolloin syntyy samalla hukkalämpöä. Nyt tämä lämpö saadaan hyötykäyttöön lämpöpumpun avulla.

Uuden lämpöpumpun myötä puhdistamo voi nyt hyödyntää lähes kaiken osaprosessissa syntyvän hukkalämmön, sillä se hyödynnetään puhdistusprosessin muissa vaiheissa.

- Turun seudun puhdistamo Oy on tehnyt päämäärätietoisesti töitä päästöjen pienentämiseksi ja tämä hanke tukee heidän ympäristötavoitteitaan. Nyt puhdistamo voi kiertotalouden hengessä käyttää hyödyksi aiemmin hukkaan menneen energian, kertoo Turku Energian tuotepäällikkö Mika Karbin.