Energiatehokkuudessa voi tehdä paljon itse, ja me voimme auttaa monessa

Pistorasian edessä kasa kolikoita ja töpseli
13.9.2023

Energiatehokkuuden parantaminen ja oman hiilijalanjäljen pienentäminen ovat jo pitkään olleet tapetilla ja niiden eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä. Tavoitteita on asetettu niin EU:n kuin kansallisen lainsäädännönkin puolelta, mutta yhtä tärkeitä ovat olleet vapaaehtoiset energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet. Uudet energiatehokkaammat laitteet sekä automaation kehittyminen ovat mahdollistaneet uudet toiminta- ja tehostamistavat.

Kiinteistön ympäristövaikutuksiin voi vaikuttaa monella eri tavalla

Energiakäytön ympäristövaikutukset muodostuvat sekä energiantuotannosta että sen käytöstä. Energiantuotannon ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa valitsemalla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava lämmitysjärjestelmä kuten kaukolämpö. Energian käyttöön puolestaan voidaan vaikuttaa muuttamalla omia toimintatapoja sekä kodin laitteistoja.

Itse aloin kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen viimeistään silloin, kun sain ensimmäisen sähkölaskun omalla nimelläni. Kodeissa on tärkeintä tarkkailla lämpimän veden kulutusta, koska sitä kautta syntyy helpoimmin säästöä. En asettaisi suihkun käytölle minuuttirajoja enkä kehota säätämään pesuvettä niin viileäksi, että se tuntuu epämukavalta. Tärkeintä on, että lämmintä vettä käytetään tarpeen mukaan eikä hanaa jätetä turhaan auki.

Valitessani lamppuja ja laitteita pidän silmällä niiden energiankulutusta. Esimerkiksi valaistuksen uusiminen, lämmön talteenotto ja lämmityksen ja ilmanvaihdon automaattiset säädöt ovat keinoja parantaa kodin energiatehokkuutta. Usein asumismukavuus paranee samalla.

Energiakatselmus auttaa selvittämään energian tehostamiskohteet

Jos energiatehokkuuden selvittäminen on ajankohtaista eikä itsellä ole selkeää kuvaa siitä, mitä toimenpiteitä kannattaa omaan kiinteistöön tehdä, kannattaa olla yhteydessä meihin. Turku Energia toteuttaa energiakatselmuksia niin asuintaloihin kuin suurempiin liike- ja teollisuuskiinteistöihinkin. Energiakatselmus räätälöidään kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvaksi. Lisäksi yrityspuolella katselmuksiin on mahdollista hakea tukea, jonka suuruus on jopa puolet katselmuksen kustannuksista.

Energiakatselmuksessa löytyy käytännössä aina parannettavaa. Motivan pitämä tilasto kertoo, että energiakatselmuksilla saavutetaan keskimäärin 13 prosentin euromääräinen kustannussäästö.

Turku Energian tarjonta energiatehokkuustoimenpiteisiin

Mikäli sinulla on jo selkeä näkemys energiatehokkuuden parantamiskohteista, kannattaa myös silloin olla yhteydessä Turku Energian asiantuntijoihin. Tällöin voimme yhdessä katsoa, miten Turku Energia voi auttaa tavoitteidenne toteutumisessa.

Turku Energialta löytyvät muun muassa kotimaiset aurinkopaneelit pitkällä takuuajalla niin pientaloille kuin yrityksillekin, EnerKey-energianhallintapalvelu yrityksille sekä yritysten kulutusjoustopalvelut. Jos kiinteistössä tuotetaan lämpöä yli oman tarpeen, on sitä mahdollista siirtää Turku Energian kaukolämpöverkkoon ja saada siitä rahallista hyötyä sen sijaan, että lämpö hävitetään ympäristöön.

Lisäksi kaukolämmitteisissä kiinteistöissä energiatehokkuustoimenpiteet vaikuttavat esimerkiksi kaukolämmön tehontarpeeseen ja siten kaukolämmön tehomaksuun. Tehomaksun aleneminen kannattaakin ottaa huomioon jo heti investointilaskelmia tehdessä ja tarkastaa se tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Tällä tavoin energian kulutuksen pieneneminen näkyy sekä vähentyneenä energiankulutuksena mutta myös perusmaksun pienenemisenä. Tehomaksun suuruuden ja sitä kautta säästön voi arvioida Turku Energian verkkosivujen laskurilla.