Energiansäästö siivittää Arkenin päästötavoitteita

pari miestä seisoo vierekkäin koneen lähellä
11.2.2021

Åbo Akademin säätiö tehostaa yhteistyössä Turku Energian kanssa Arken-korttelin energiatoimenpiteitä, jotta kiinteistökokonaisuuden hiilijalanjälki saadaan mahdollisimman pieneksi. Uusimmassa hankkeessa energiankulutus pienenee olosuhdeseurannan lisäämisellä, automaatio-ohjauksella sekä LED-valoilla.

Kiinteistöpäällikkö Mika Soinio kertoo, että Åbo Akademin säätiö ry on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden kiinteistöissään vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on, että säätiö tuottaa vain sen verran CO2-päästöjä, mitä se pystyy sitomaan. Yksi merkittävä osa-alue päämäärän saavuttamisessa on rakennusten energiatehokuuden lisääminen.

Jatkuvaa kehitystä

Loppusyksystä toimeen tartuttiin Turun Arken-korttelissa, jossa on yli kymmenen rakennusta. Kiinteistöillä on yhteinen LVISA-tekniikka. Kaikki rakennukset on saneerattu ja niiden tekniikka on nykyaikaistettu, mutta energiankulutuksen haasteena ovat edelleen olleet vanhojen kiinteistöjen seinä- ja vesikattorakenteet. Muun muassa nämä rakenteet olivat osasyynä kiinteistövalintaan, johon energiaselvitys haluttiin Turku Energian kanssa tehdä. Energiatehokkuuden potentiaalikartoituksesta vastasi Elomatic.

– Olemme saaneet jo aiemmilla toimilla vähennettyä merkittävästi kiinteistöjen energiankulutusta, eikä toimintaolosuhteista ole tarvinnut tinkiä, Soinio kertoo.

Kartoituksessa ehdotettiin esimerkiksi optimoimaan kattoikkunoiden lämmitystä ohjauksen avulla, uusimaan vielä vaihtamatta olevien valaisinten polttimoiden vaihtamista ledeihin ja erityisen huomion kiinnittämistä myös ilmanvaihdon automaattiseen ohjaukseen. Näillä toimenpiteillä on saavutettavissa tuntuvia säästöjä niin energiankulutukseen kuin kustannuksiinkin. Samalla pienenevät CO2-päästöt. Turku Energia ehdotti myös aurinkoenergian käyttöönottoa.

Ohjausta ja seurantaa

– Kattoikkunoiden lämmitykseen liittyvät ongelmat on ratkaistu seurantaa tehostamalla ja katon lumiantureiden toiminnan varmistamisella. Emme voi ottaa kattoikkunoiden lämmitystä kokonaan pois, mutta lämmitystarvetta on mahdollista olennaisesti vähentää. Nyt meillä on kattopinnassa anturit, joilla seuraamme sisälämpötilaa kattoikkunoiden läheisyydessä, Soinio kertoo ratkaisuista.

Soinio on kiinnostunut myös kartoituksessa esiin nousseesta aurinkoenergian talteenotosta. Arkenissa on runsaasti kattopinta-alaa jokaiseen ilmansuuntaan.

Soinio kertoo, että Åbo Akademin säätiö on mielellään mukana uusiin energiaratkaisuihin liittyvissä projekteissa, ovat ne sitten isoja tai pieniä.

– Odotamme yhteistyökumppaneilta ehdotuksia, joilla voimme parantaa toimintaamme, koska he ovat alan experttejä. Hiilineutraaliuden tavoite eli vuosi 2025 on jo lähellä. Yhteistyö Turku Energian kanssa on sujunut kiitettävästi. Olen hyvin tyytyväinen Marjut Outisen ja Jarkko Välimäen kanssa tehtyyn yhteistyöhön, Soinio toteaa.

Säätiö on mielellään mukana uusiin energiaratkaisuihin liittyvissä projekteissa.

Turku Energian energiatehokkuuden potentiaalikartoituksella saavutettavia hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • Yrityksen energiatehokkuus paranee, minkä ansiosta yritys saa kustannussäästöjä ja pienemmän hiilijalanjäljen.

  • Voidaan löytää keinoja lisätä uusiutuvien tai hiilineutraalien energiamuotojen käyttöä.

  • Voidaan löytää keinoja hyödyntää ylijäämälämpöä.

  • Voidaan löytää keinoja hallita laatukustannuksia ja tuoteturvallisuutta sekä kasvattaa tehokkuutta.

  • Selvitetään kunnossapidon tilanne, mm. laitteiden kunto.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tuotepäällikkö Jari Hallivuoreen, puh. 02 2628 114 tai tuotekehitys@turkuenergia.fi.