Energiamarkkinoilla korostuu yhä vahvemmin uusiutuvien energialähteiden nousu fossiilisia vastaan

kuva tehtaasta ja punaisesta autosta
26.11.2018

Kaukolämpö on entistäkin vihreämpää ja hinnaltaan kilpailukykyistä.

Suurin osa Turun alueen kaukolämmöstä tehdään Naantalissa, jossa uusi monipolttoainevoimalaitos on tuottanut jo vuoden ajan ympäristöystävällistä lämpöä. Naantalin voimalaitosten yhteyteen on valmistunut biopolttoaineen kuljetinjärjestelmä, joka mahdollistaa biopolttoaineen laivakuljetukset. Tämän myötä biopolttoaineiden kokonaismäärä laitoksessa nousee 70 prosenttiin.

Turku Energian tavoitteena on ollut, että 50 % myydystä kaukolämmityksestä ja sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä. Tavoite tulee täyttymään jo tänä vuonna. Turun kaupungin asettaman tavoitteen mukaisesti hiilineutraalius saavutetaan vuonna 2029. Asiakkaillamme on kuitenkin mahdollisuus päivittää kaukolämpönsä jo nyt täysin uusiutuvaksi Ekotakuu Lämpö -palvelulla.

Päästöoikeuden hinta on ollut nopeassa nousussa ja nousun ennustetaan jatkuvan seuraavina vuosina. Päästöjen kallistuminen tekee fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä kalliimpaa ja vastaavasti parantaa uusiutuvien energiamuotojen kilpailukykyä. Tämä tukee kaukolämmön hinnan kilpailukykyä Turun alueella, sillä panostus uusiutuviin polttoaineisiin on tehty hyvissä ajoin.

Helteet siivittivät kaukojäähdytyksen ennätykselliseen suosioon

Viime kesän helteiden myötä kaukojäähdytyksen myynti on ennätyksellisessä kasvussa, ja asiakkaita on Turussa jo toistasataa. Tulevaisuudessa jäähdytyksen tarve tulee kasvamaan entisestään ja palvelutarjontamme onkin laajentunut myös kaukojäähdytysverkon ulkopuolelle jäähdytyksen erillisratkaisuin.

Sähköntuotannossa uusiutuvat energialähteet sysäävät fossiilisia sivuun

Myös myymämme sähkön suhteen olemme panostaneet voimakkaasti uusiutuviin energialähteisiin. Hankimme alkuperätakuilla varmennettua sähköä sekä omista tuotanto-osuuksistamme että markkinoilta. Alkuperätakuun hinta on markkinoilla noussut suhteellisen paljon, mutta siitä huolimatta pystymme varsin maltillisella lisäkustannuksella varmentamaan yrityksen käyttämän sähkön alkuperän sopimuksen hinnoittelutyypistä riippumatta.

Sähkön tukkumarkkinahinta on tämän vuoden aikana vaihdellut erittäin voimakkaasti pohjoismaisen vesitilanteen ja päästöoikeuden hinnan isojen muutosten takia. Käynnissä on selvästikin murroskausi, jossa uusiutuviin energialähteisiin siirtyvä sähköntuotanto työntää fossiilista energiantuotantoa takavasemmalle.

Sähkön hintamme on aina ollut riippuvainen vesivoimatuotannon tilanteesta ja sen vaikutus saattaa vielä kasvaa lämpövoimakapasiteetin vähenemisen myötä, kun uusiutuva tuotanto vaihtelee säätilan mukaan. Merkittävä tukkuhintaan vaikuttava tekijä on silti vielä hiili, jonka merkitys Saksan nykyisessä tuotantorakenteessa on valitettavan suuri.

Suomessa ilmastonmuutosta torjutaan tuulivoimalla ja sähköautoilla

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) lokakuun alussa julkistama raportti on saanut huomattavaa julkisuutta. Raportin mukaan ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteollisen aikaan verrattuna vaati pikaisia ja kattavia toimia. Tällä hetkellä kaikkialla halutaan etsiä konkreettisia keinoja, joilla ilmastokatastrofi saadaan estettyä.

Vastikään julkistettiin myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tilaama raportti ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvittavista keinoista Suomessa. Tuulivoima ja sähköautot nähtiin kustannustehokkaimpana keinona tavoitteessa onnistumisessa. Onkin todennäköistä, että sähkömarkkinoiden hinnanmuodostus kokee voimakkaan muutoksen lähivuosina näiden tekojen seurauksena.

Tämän hetken markkinahinnoista voi löytää viitteitä tulevista muutoksista, sillä Suomen hinta-alueen vuosihinnat ovat asettautuneet alenevaan järjestykseen. Pidemmän pään hinnoissa toki näkyvät myös odotukset Olkiluodon kolmannen reaktorin käynnistymisestä.

Katsauksen laativat projektipäällikkö Lotta Lyytikäinen ja sähkönhankintapäällikkö Jari Hallivuori.