Energiakatselmus auttaa tukkimaan rahareiät

Tyks T-sairaala.
17.11.2021

Energiatehokkuus ja ympäristönäkökulmat ovat yhä voimakkaammin päätöksenteon keskiössä myös kunta-alalla. Turku Energian energiakatselmus nosti esiin säästökohteita Tyksin T-sairaalassa.

Osana kestävän kehityksen ohjelmaansa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri liittyi viime vuodenvaihteessa kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Sen myötä VSSHP pyrkii aktiivisesti vähentämään energiankulutustaan ja sen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä, ja piirin energiatehokkuusryhmän ensimmäisiä toimia olikin teetättää energiakatselmus Turku Energialla. Katselmus suoritettiin Tyksin T-sairaalassa, joka on koko sairaanhoitopiirin suurin energiasyöppö: rakennus vie 31 prosenttia koko VSSHP:n energiankulutuksesta.

- T-sairaala on toiminnassa yötä päivää, ja siellä on erikoissairaanhoidon palveluita, kuten kuvantamista ja muuta laiteintensiivistä toimintaa, joita ei samalla tavalla ole muissa sairaaloissa. Katselmuksen tulokset eivät sellaisenaan ole rinnastettavissa muihin piirin sairaaloihin, mutta yleisellä tasolla se nosti esiin hyödyllisiä näkökulmia energiankulutuksesta ja säästökohteista, sanoo VSSHP:n kestävän kehityksen johtaja Leena Setälä.

Esitiedot auttavat kohdentamaan mittauksia

Sairaanhoitopiirin ympäristökuluista sähkö ja lämmitys haukkaavat suuren osan. Toisaalta niissä piilee myös suuri säästöpotentiaali.

Turku Energian toimittamaan energiakatselmukseen kuului kaksi seurantajaksoa: ensimmäinen, lämmityskauden seurantajakso tehtiin keväällä ja viilennyskauden jakso heinäkuussa.

- Toimitimme etukäteen Turku Energialle energiankäyttöön liittyviä esitietoja, joita he vertasivat vastaavien kohteiden ominaisarvoihin, minkä perusteella katselmuksessa osattiin keskittyä oikeisiin kulutuskohteisiin. Peruskysymys oli, millaisia energiahukkaa synnyttäviä paikkoja T-sairaalassa on, kertoo VSSHP:n teknillinen johtaja Juha Rantasalo.

Esitietojen perusteella kriittisiin kohteisiin, kuten lämmönjakohuoneisiin ja ilmanvaihtolaitteisiin, asennettiin mittalaitteita. Dataa kerättiin lämmönjaon ja ilmanvaihdon lisäksi myös jäähdytyksestä, paineilman tuotannosta, valaistuksesta, veden ja höyryn käytöstä, kaasujärjestelmistä sekä välinehuollon ja laboratoriolaitteistojen kulutuksesta. Ulospäin katselmus ei juurikaan näy eikä se aiheuta häiriöitä järjestelmien käytössä.

Säätötoimenpiteet oikovat virheitä automatiikassa

Rantasalon mukaan katselmuksen päätehtävä oli antaa kattava käsitys T-sairaalan energiankäytöstä ja antaa suosituksia erilaisten säätöjen optimoinnista. Lisäksi saatiin näkemystä suurempien energiainvestointien tueksi.

- Energiakatselmus on nopein ja kattavin keino päästä tekemään järkevästi kohdennettuja toimenpiteitä energiankulutuksen pienentämiseksi. Oli havahduttavaa nähdä kulutustietoja graafisessa muodossa, ja etenkin ilmanvaihdon osuus energiankulutuksessamme on huomattava, hän kertoo.

Valaistus vie T-sairaalan käyttämästä sähköstä noin 20 prosenttia. Rakennuksessa, jossa valoja tarvitaan vuorokauden ympäri, voitaisiin säästää huomattavasti valaistuksen automatisoinnilla.

- Usein tällaiset investoinnit kannattaa kuitenkin tehdä samalla, kun remontille on tarvetta muutenkin. Sen sijaan puhtaat säätötoimenpiteet olemme voineet tehdä saman tien. Katselmusraportista kävi ilmi, että paikoin automatiikat toimivat toistensa kanssa ristiin, jolloin samaa tilaa saatetaan lämmittää ja viilentää samaan aikaan. Myös ilmastoinnin tarve vaihtelee tilojen välillä: esimerkiksi leikkaussaleissa on suuri ilmastoinnin tarve, kun taas varastoissa se on pienempi, Rantasalo selventää.

Energiakatselmus säästää lompakkoa ja ympäristöä

Setälän ja Rantasalon mielestä energiakatselmuksen teettäminen kannatti.

- Raportissa tuotiin esiin yhdeksän eri säätötoimenpidettä, joiden avulla voidaan saavuttaa 65 000 euron vuosittaiset säästöt. Investoinneista esimerkiksi valaisinjärjestelmien uusiminen LED-valaistukseksi aula- ja käytävätiloissa voisi puolestaan synnyttää lähes 85 000 euron säästöt. Se tosin edellyttäisi yli puolen miljoonan euron investointia, mutta reilun kuuden vuoden takaisinmaksuaika on kuitenkin melko hyvä. Kaikkien esitettyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu säästöpotentiaali on lähes 400 000 euroa, Rantasalo sanoo.

Raportin suositusten pohjalta sairaanhoitopiirissä linjattiin, mitkä toimenpiteet laitetaan heti tehtäväksi ja mitkä investoinnit toteutetaan mahdollisesti myöhemmin.

- Energiakatselmus oli tärkeä osa kestävän kehityksen ohjelmaamme ja auttaa meitä toimimaan entistä vastuullisemmin. Se myös alleviivasi sitä, että kestävän kehityksen tiellä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen on toimittava saumattomasti, jotta haluttuihin tuloksiin päästään, Setälä näkee.