Enemmän uusiutuvaa energiaa

Ilmakuva tehtaasta lähellä vesistöä
21.2.2018

Naantaliin kohonnut uusi Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) monipolttoainevoimalaitos otettiin käyttöön joulukuun 2017 alussa. Tuoreen voimalaitoksen myötä Turku Energia pystyy osakkuutensa kautta lisäämään uusiutuvien polttoaineiden osuutta tuotannossaan reippaasti.

Turku Energian tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjään ja tavoite on kirjattu myös uuteen vuosien 2018-2020 ympäristöohjelmaan. Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen valmistuminen tukee osaltaan tätä tavoitetta. Biopolttoainetta hyödyntävä voimala pienentää huomattavasti Turun alueella tuotetun sähkön ja lämmön ekologista jalanjälkeä. Lisäksi se tuo Turun talousalueelle lähes 30 miljoonan euron vuositulot sen käyttämän kotimaisen biopolttoaineen ansiosta ja parantaa samalla alueen työllisyyttä.

Monipolttoainevoimalaitos pystyy hyödyntämään joustavasti eri energialähteitä biopolttoaineista kivihiileen. Polttoaineen lähdettä voidaan vaihtaa esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden sekä hintojen mukaan.

- Naantalin uudessa voimalaitoksessa hyödynnettävistä polttoaineista puolet on uusiutuvaa biomassaa, jota syntyy esimerkiksi puunjalostuksen sivutuotteena. Biopolttoaineen määrää tullaan jatkossa nostamaan, kun Naantalin satamaan rakennettava biopolttoaineen tuontiterminaali valmistuu kuluvan vuoden lopulla, kertoo Turku Energian lämmönhankintapäällikkö Ilkka Syrjälä.

Tulevaisuudessa laitoksen hyödyntämästä biopolttoaineesta valtaosa tuodaan Turun lähialueilta ja osa meriteitse Itämeren alueelta. Noin kaksi prosenttia laitoksen hyödyntämästä polttoaineesta on jalostamokaasua, joka myös osaltaan pienentää kivihiilen käyttötarvetta.

TSE:n tavoitteena on nostaa biopolttoaineen määrä Naantalin voimalaitoksessa 60-70 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Laitos vähentää Turku Energian tuottaman kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä 210 000 tonnia eli 30 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna, kun biopolttoaineen osuus on 50 prosenttia tuotannosta.

- Naantalin monipolttoainevoimalaitos edustaa uusinta tekniikkaa ja laitoksen hyötysuhde, energiatehokkuus sekä tuotannon optimointityökalut ovat huippuluokkaa. Lisäksi
se parantaa kaukolämmön jo ennestään korkeaa toimitusvarmuutta, Ilkka summaa.

Naantalin monipolttoainevoimalaitos

❯ Voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2015 ja laitos valmistui joulukuussa 2017. Turun Seudun Energiantuotannon rakentaman voimalan suurimmat
omistajat ovat Turku Energia ja Fortum.
❯ Uusi laitos vähentää vuonna 2018 Turun Seudun Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 420 000 tonnia vuodessa ja lisää työllisyyttä Turun alueella.
❯ Voimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta noin 50 % on uusiutuvista energialähteistä ja määrää pyritään nostamaan kuluvan vuoden aikana.
❯ Voimalaitos tuottaa vuodessa:
• 1400 gigawattituntia kaukolämpöä
• 200 gigawattituntia prosessihöyryä, jota hyödynnetään teollisuudessa
• 800 gigawattituntia sähköä