Älykäs lämmönmittausjärjestelmä tuo arvokasta tietoa

kaksi miestä seisoo vierekkäin rakennuksen edessä
13.12.2017

Nättinummessa sijaitseva As Oy Topiaantupa ja Turku Energia ovat aloittaneet yhteistyön. Taloyhtiön asuntoihin asennetaan ensi viikolla älykäs huoneistokohtainen olosuhdemittausjärjestelmä. Projekti syntyi Nättinummen Isännöinti Oy:n isännöitsijä, AIT, Ari Vuorelan aloitteesta.

- Asukkaat kyselivät minulta erilaisten lämmitysratkaisujen, maalämmön ja ilmalämpöpumppujen, perään. Ne ovat kalliita projekteja, joissa säästö tulee yli kymmenen vuoden viiveellä. Emme halunneet lähteä suin päin tekemään isoja ratkaisuja, sillä kaukolämpö on toiminut hyvin.

Niinpä Vuorela otti yhteyttä Turku Energian lämmön avainasiakaspäällikkö Jarkko Välimäkeen, joka otti asian puheeksi tiiminsä kanssa.

- Pohdimme asiaa tiimin ja Arin kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että älykkään olosuhdemittausjärjestelmän asentaminen olisi edullinen tapa lähteä katsomaan, ovatko asiat taloyhtiössä hyvin ja voisiko sitä kautta saada säästöjä, kertoo Välimäki.

Arvokasta tietoa

Olosuhdemittausjärjestelmä asennetaan asunto-osakeyhtiö Topiaantuvan asuntoihin ensi viikolla. Taloyhtiöön kuuluu kaksi 1970-luvun alussa rakennettua kerrostaloa, joissa on 64 asuntoa.

Asuntoihin asennetaan sensorit, ja talojen lämmitysjärjestelmää ohjaa järjestelmän toimittajan Leanheatin tekoäly. Huoneistokohtaiselle sensorille tulee hintaa noin 200 euroa. Lisäksi asukkaat maksavat 30 euroa vuodessa tiedonsiirrosta.

- Tavoitteena on, että jokaisessa asunnossa olisi miellyttävä lämpötila vuoden ja vuorokauden ympäri. Esimerkiksi aurinko vaikuttaa asuntojen sisälämpötiloihin hurjasti. Keväällä, kun aurinko paistaa lehdettömien puiden takaa, saattaa lämpötila joissain asunnoissa nousta paljonkin, kertoo Vuorela.

- Saamme tosiallista tietoa siitä, miten rakennukset käyttäytyvät ja mitä tarpeita ja mahdollisuuksia meillä on. Tämä ei pitkän päälle sulje pois mitään muitakaan energian kehittämishankkeita, Vuorela toteaa.

Tavanomaiset lämmitysjärjestelmät eivät välttämättä kykene ottamaan huomioon sääennusteita eivätkä rakennusten termodynaamisia ominaisuuksia. Seurauksina tästä voivat olla ylilämmitys ja huono sisäilma. Lämmitysjärjestelmät voivat olla myös epätasapainossa.

Huoneistokohtaisen mittauksen avulla voi paljastua myös, jos jossain huoneistossa on keskimääräistä kylmempi. Topiaantuvan asunnoissa pienet ongelmat on helppo hoitaa, sillä Nättinummen Isännöinnin omat talonmiehet voivat lähteä heti paikalle ja selvittää mistä on kysymys: onko patterin termostaatti jumissa tai fuskaako parvekkeen ovi.

- Myös Turku Energialle pilotti antaa arvokasta tietoa. Jos antureita olisi monissa taloyhtiöissä, pystyisimme ennakoimaan omaa tuotantoamme paremmin. Nyt ennakoimme säätiedotusten perusteella, mutta huoneistokohtaiset sensorit toisivat lisää merkittävää dataa esimerkiksi kysyntäjoustoa varten, Välimäki toteaa.

Pitkäjänteistä tutkimusta

- Monet myyvät vähän vastaavia järjestelmiä, mutta niissä ei ollut ihan samanlaista toiminta-ajatusta. Muut järjestelmät olivat enemmän kertaratkaisuja, joiden vaikutukset ovat sattumanvaraisia, tässä tähdätään tilasto- ja säätötoimiin. Kyseessä ei ole mikään hokkuspokkusjärjestelmä vaan pitkäjänteinen mittaaminen ja kehittäminen, Vuorela sanoo.

Olosuhdemittausjärjestelmän toimittava Leanheat on arvioinut, että tyypillisen kerrostalon energiakustannuksista on mahdollista säästää jopa 10-20 prosenttia. Tekoäly oppii asuntoihin asennettavien sensoreiden lähettämistä tiedoista rakennusten termodynamiikan ja säätää lämmitystä optimaalisesti. Lämmitysjärjestelmä on aina sopeutettu säätilan muutoksiin ja rakennuksen ominaisuuksiin, jotka muuttuvat sen ikääntyessä.

- Me pystymme tiedon kautta hienosäätämään kaukolämpöverkostoa ja parantamaan näin kohteen energiatehokkuutta, Välimäki kertoo.

- Odotamme, että saamme tämän kautta tutkittua tietoa. Sen perusteella voimme myöhemmin tehdä mahdollisia ratkaisuja. Meitä kiinnostaa ensi sijassa lämmön tasainen säätö, se että jokaisella asukkaalla olisi yhtä lämmintä kodissaan. Koska tällä alueella on paljon verrannollisia kiinteistöjä, pääsemme hallitsemaan kokonaisuutta, Vuorela toteaa.

Kahdeksan taloyhtiötä omistaa yhdessä Nättinummen Isännöinnin.

- Tämä luo meille erilaisen vastuun huolehtia asukkaistamme. Meillä on oikeus ja velvollisuus ajatella koko aluetta kokonaisuutena ja olosuhdemittausjärjestelmän kautta voi ilmetä yllättäviä mahdollisuuksia.

Pilotti toteutetaan nyt yhdessä taloyhtiössä, mutta jos se onnistuu, järjestelmä voidaan ottaa käyttöön myös muissa alueen taloyhtiöissä.

Asukkaille olosuhdemittausjärjestelmä tuo selkeitä etuja: jatkuvasti tasaisen lämmön ja kosteuden, säästöjä lämmityskuluissa, mahdollisesti alemmat rakennusten huoltokulut ja pienemmän hiilijalanjäljen.