Viime vuonna jälleen vähän sähkökatkoja

Lähikuva munakellon kymmenen minuutin välistä.
27.1.2020

Viime vuonna Turku Energia Sähköverkkojen keskeytysaika per asiakas oli noin kymmenen minuuttia. Asiakkaillemme tämä on hyvä uutinen: he ovat Suomen edullisimpiin ja häiriöttömimpiin kuuluvan sähkönjakelun piirissä.  Kahdella kolmasosalla asiakkaistamme ei viime vuonna ollut yhtään sähkönjakelun häiriötä.

Turku Energia arvioi verkon toimintaa laskemalla keskimääräistä keskeytysaikaa per asiakas. Vuonna 2019 tämä aika oli 10 minuuttia 18 sekuntia. Keskeytysaika on pysynyt viimeiset viisi vuotta kymmenen minuutin tuntumassa. Noin 10 minuutin keskeytysajalla päästään 99,998 %: n toimitusvarmuuteen.

Keskimäärin koko Suomessa keskeytysaika per asiakas on noin tunti vuodessa, mutta tässä luvussa ovat mukana myös maaseudulla sijaitsevat verkkoyhtiöt, joiden alueella sääilmiöiden vaikutus on suurempi.

- Tilanne Suomessa vaihtelee paljon haja-asutusalueiden ja kaupunkien välillä. Isojen kaupunkiverkkoyhtiöiden joukossa olemme keskeytystilastoissa kymmenen parhaan joukossa. Meillä on esimerkiksi Helsinkiin verrattuna maantieteellisesti haastavampi tilanne, koska osa sähköverkostamme sijaitsee saaristossa, missä edelleen kulkee paljon ilmajohtoja, joita esimerkiksi myrskyt riepottavat, kertoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Toivonen.

Turku Energian sähköverkosta noin kaksi kolmasosaa on kaapeloitu.

Toimitusvarmuutta edulliseen hintaan

Turku Energia Sähköverkoilla on 90 000 käyttöpaikkaa eli asiakasta. Viime vuonna kolmasosa asiakkaista koki sähkökatkoksen ja noin kymmenellä tuhannella asiakkaalla oli vuoden aikana enemmän kuin yksi katkos.

Yli kuusi tuntia kestäneistä keskeytyksistä aiheutui haittaa alle sadalle asiakkaalle.

- Pisimmät keskeytykset aiheuttivat muuntajaviat. Hirvensalon päämuuntajan rikkoutuminen helmikuussa aiheutti noin kahden ja puolen minuutin keskimääräisen keskeytysajan kasvun. Laajimmillaan se koski hieman alle 10 000 asiakasta ja jakelumuuntajan tekninen häiriö Portsassa taas aiheutti lokakuussa minuutin keskimääräisen keskeytyksenajan lisäyksen vaikka muuntopiirissä olikin alle 2 000 asiakasta, Toivonen kertoo.

Keskeytykset johtuivat viime vuonna yleisimmin rakennevioista, myrskyistä sekä eläimistä. Monesti katkot ovat myös etukäteen suunniteltuja eli esimerkiksi verkon rakennus-, korjaus- tai huoltotoimenpiteistä johtuvia.

- Lähes keskeytyksettömään sähkönjakeluun päästäisiin ainoastaan kaapeloimalla kaikki johdot. Tämä taas ei ole kokonaistaloudellisesti järkevää, sillä kaapelointi on kallista. Kuulumme Suomen edullisimpiin verkkoyhtiöihin ja haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme sähkönsiirtoa edulliseen hintaan. Koko verkon kaapelointi ei olisi järkevää, koska keskeytysaika per asiakas on jo nyt kohtuullisen alhainen, Toivonen toteaa.

Kauko-ohjausta ja vierimetsän hoitoa

Turku Energia Sähköverkot on satsannut viime vuosina paljon keskeytysten ennaltaehkäisyyn, kuten ennakkohuoltoihin, kaapelointiin, vierimetsien hoitoon ilmajohtoalueella, tiedottamiseen ja vikojen rajaamiseen etäohjauksen ja verkostoautomaation avulla.

Automaation avulla sähköverkon viat löydetään helpommin ja keskeytys voidaan jakelun häiriötilanteessa rajata nopeammin koskemaan vain vika-aluetta. Nopeat vian rajauskeinot kehittyvät ja laajenevat koko ajan.

Kun sähköt aiemmin katkesivat joltakin alueelta, ajettiin autolla johdon varrelle ja kokeiltiin paikan päällä kytkentöjä, joiden avulla saataisiin palautettua sähköt osalle talouksista. Nyt sama työ voidaan tehdä käyttökeskuksesta käsin.

Toinen merkittävä parannus on tullut vierimetsän hoito sen jälkeen, kun laki mahdollisti sen vuonna 2013. Tämän jälkeen Turku Energia on saanut kasvattaa ilmajohtojen suoja-aluetta raivaamalla myös läheistä metsää 20 metrin syvyydeltä. Tällä on voitu tehokkaasti vähentää puiden ja oksien aiheuttamien katkojen määrää.