Tutkimus: Turku Energian asiakastyytyväisyys parantunut enemmän kuin energia-alan keskimäärin

27.11.2023

Turku Energia oli mukana Sähkön vähittäismyynti -toimialatutkimuksessa, jossa tutkittiin eri sähköyhtiöiden ja energiatoimialan asiakastyytyväisyyttä. Sijoituimme viiden parhaan joukkoon ja onnistuimme kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä mittaavaa indeksiä enemmän kuin toimiala keskimäärin. Erityisesti imagoa kuvaavissa kysymyksissä asiakkaamme arvostivat vaivatonta asiakkuuttamme, huolenpitoamme, luotettavuuttamme ja yhteiskuntavastuuasioitamme enemmän kuin toimialan keskiarvo. 

Tutkimuksessa mitattiin imagon lisäksi palvelun laatua. Asiakkaamme arvostivat sitä, että saavat meiltä tarvitsemaansa apua energia-asioissa ja heitä pidetään ajan tasalla asiakassuhteeseen vaikuttavista asioista. Ainoana kehitettävänä asiana asiakkaamme toivoivat, että he saisivat ennakkoon vielä enemmän tietoa heille sopivista tuotteista ja palveluista.  

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä asiakaspalveluumme ja tarjolla oleviin tuotteisiin ja palveluihin. Asiakkaamme arvioivatkin saavansa enemmän vastinetta rahalle kuin toimialla keskimäärin. Digitaalisten palveluiden käyttöaste tutkimuksen mukaan asiakkaidemme keskuudessa on varsin alhainen, vain 34 %, mutta digipalveluita käyttäneiden arviot ovat kuitenkin hyvä ja lähes 80 % arvioi digitaalisten palvelumme helppokäyttöisiksi.  

Turku Energian asiakkaaksi on helppo tulla 

Lähes 90 % vastaajista kokee Turku Energian asiakkaaksi siirtymisen helpoksi. Asiakkaiden mielestä sähköyhtiön valintaan vaikuttaa sähkön hinta, luotettavuus ja paikallisuus. Samat tekijät korostuvat koko toimialan vastauksissa.  

Reilu kolmannes Turku Energian vastaajista on ollut yhteydessä asiakaspalveluumme viimeisimmän 12 kuukauden aikana. Käytetyin yhteydenpitokanava on edelleen puhelin, mutta sähköpostiakin ovat käyttäneet jo 40 % ja chattia 11 % vastaajista. Asiakkaamme ovat kokeneet asiakaspalvelijoiden ammattitaidon hyväksi ja saamansa kohtelun lähes 10 % paremmaksi kuin toimialan kesimääräiset tulokset. Asiakkaamme saavatkin paremmin apua energia-asioissa asiakaspalvelustamme.  

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Epsi Rating -tutkimusyhtiön kanssa marraskuussa 2023 ja mukana oli noin 4 000 sähkönmyyntiyhtiön asiakasta. Lue lisää Epsi Ratingin tutkimuksesta: https://www.epsi-finland.org/toimialatutkimukset/energia/#raportti-energia-toimialasta